Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

"Pojďme pobejt spolu" - na Ekologických dnech Olomouc 2004

20. 4. 2004 - Olomouc [Středisko ekologické výchovy Sluňákov / Econnect]

Olomouc a okolí je od minulého týdne opět zasvěcena ekologii, ochraně životního prostředí, diskusím a kulturním akcím. Již po čtrnácté tam totiž probíhají Ekologické dny Olomouc (EDO 2004) - festival rozmanitých ekologických aktivit. Tři týdny Ekologických dnů jsou opět naplněny přednáškami, diskusemi, koncerty, výstavami, výlety, vyvrcholí tradičním Ekojarmarkem. Lákadlem mohou být i jména účastníků diskusí a přednášek - najdeme mezi nimi např. Václava Bělohradského, Radůzu, Zdeňka Neubauera, Jablkoň, Odilo Ivana Štampacha, Wohnout, Břetislava Horynu, Toma Kočka, Hanu Librovou, Zdeňka Kratochvíla, Libora Ambrozka a řadu dalších. Mezi tématy diskusí najdete např. vodní cestu Dunaj - Odra - Labe, ekologii bydlení aj.

EDO, které pořádá Středisko ekologické výchovy Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce a Sdružení pro ekologickou výchovu Sluňákov, se postupně staly zřejmě největší akcí v České republice, která se snaží o zvýšení ekologického povědomí veřejnosti. V posledních letech navštěvuje EDO pravidelně přes 20000 lidí. "Je potěšitelné, že se na programu podílí stále více organizací a institucí a ty zajišťují pestrou paletu programů. Lidé tak mohou poznat, že i mezi tzv. „zelenými“ existuje celá škála názorů na způsoby řešení ekologických problémů," říká Michal Bartoš - vedoucí Střediska ekologické výchovy Sluňákov Odboru ŽP Magistrátu města Olomouce.

"Ekologické dny Olomouc si nekladou za cíl vyřešit jednotlivé problémy, ale pokud možno chtějí udržet problematiku ochrany přírody ve veřejném prostoru. Snaží se společně s hosty a lidmi promýšlet naděje i rizika při lidském hledání řešení ekologických ohrožení," dodává.

Podle organizátorů je program sestaven tak, aby byl názorově a tématicky co nejpestřejší. Vědecké údaje jsou doplněny i kulturními akcemi, které mnohdy dovedou vztah k přírodě vyjádřit lidem přístupnější cestou. Vedle besed, koncertů, divadelních představení, výletů do přírody, výstav jsou na programu i vzdělávací programy pro školní děti a semináře pro učitele.

Na besedách v Divadle hudby se objeví celá řada známých osobností. Například filosofové Václav Bělohradský, Zdeněk Neubauer, Zdeněk Kratochvíl a Břetislav Horyna, socioložka Hana Librová, teolog Odilo Ivan Štampach a biologové Jan Zrzavý a Stanislav Mihulka. Rozhovory budou věnovány náboženskému pojetí přírody, „mytologii“ obestírající symbol Golema, novým poznatkům z evoluce života, „postdemokracii“, přírodním živlům, ekologickému hnutí, ekologické skromnosti a luxusu. Jedna z besed bude zaměřena na záměr vybudování vodní cesty Dunaj – Odra – Labe, která bude sloužit k zamyšlení nad tím, zda mají zásahy člověka do přírody a krajiny nějaký smysl.

EDO vyvrcholí 1. května Ekojarmarkem na Horním náměstí v Olomouci s názvem "Pojďme pobejt spolu". Celou řadu nejrůznějších aktivit pro rodiče i děti rámují stánky s tradičními řemesly, informační stánky ekologických hnutí a občanských sdružení, lidem zazpívají například Radůza, Tomáš Kočko, Jablkoň a další. Lidé na náměstí najdou informace o ekologickém bydlení, velká plocha bude věnována třídění odpadů v návaznosti na městský systém separace domovního odpadu (TSMO a EKO-KOM), Greenpeace dorazí na náměstí s obří velrybou a kampaní na záchranu těchto ohrožených savců.

EDO v minulých ročnících navštívili všichni dosavadní ministři životního prostředí ČR. I letos přijede do Olomouce RNDr. Libor Ambrozek a zúčastní se besedy s veřejností 26.4. od 17 hodin v aule přírodovědecké fakulty. Téhož dne bude za účasti Ministra ŽP na tiskové konferenci v Horce nad Moravou novinářům představen projekt nového střediska ekologické výchovy a turisticko informačního centra o Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Centrum - nízkoenergetická budova zahrnutá zemí - bude řešeno jako unikátní a výjimečná stavba především spojením u nás netradičního architektonického řešení s moderními technologiemi na úsporu energie. Dům podpoří Státní fond životního prostředí částkou 36 mil. korun.

"EDO jsou setkáním lidí, kteří přemýšlejí o světě, kteří jsou ochotni naslouchat velmi různorodým názorům. Toto společné zastavení je důležité pro reflexi současného stavu přírody a krajiny. Je to snaha o krátké hodnocení našeho pobývání na světě, abychom jej potom v mnoha konkrétních aktivitách, na různých místech a po celý rok, mohli společně proměňovat ve zdravější a spokojenější život," vysvětluje Michal Bartoš. Velkou pomocí a příspěvkem k příjemné atmosféře EDO je již od prvního ročníku práce mnoha dobrovolníků především z řad místních ekologických hnutí a studentů Univerzity Palackého.

Mimo plakáty a média najdete aktuální podrobný program na internetových stránkách www.olomoucko.cz/slunakov a na teletextu ČT 1 v rubrice „ekologie“ - s. 586. Informace můžete získat i na telefonech 585 513 222 a 585 513 225. Program si lze vyzvednou v městských informačních centrech na Horním náměstí a na hlavním vlakovém nádraží v Olomouci.

Výběr z programu:

23.-25.4.(Pá-Ne): BESEDY EKOLOGICKÝCH DNŮ OLOMOUC (Divadlo hudby Olomouc)


16,00 Harmonie,ekologie a ekonomika bydlení. Vernisáž k výstavě.
17,00 Zdeněk Neubauer. Golem: mýtus hmoty, života a vědy. Pověst, legenda či skutečnost? Proč právě v Praze? Věda, kabala, teorie relativity, denaturace přírody a jiné.
19,00 Vodní cesta Dunaj-Odra-Labe: Mají zásahy člověka do krajiny nějakou míru? Beseda o projektu s dlouhou historií a nejistou budoucností.

SO
14,00 Hana Librová, V. Bělohradský, T. Feřtek. Pestří, zelení, vlažní, váhaví - naděje či slepá cesta dobrovolné skromnosti a ekologického luxusu?
16,00 Zd. Kratochvíl, O. I. Štampach. Hodnota přírody (přirozenosti) a role náboženství. Náboženské kontexty pojetí přírody.
19,00 Zd. Neubauer, T. Škrdlant. Skrytá pravda Země. Živly jako archetypy ekologického myšlení. Rozvíjení motivů velmi úspěšného programu zakončí film TŠ: “Myšlení vody”.

NE
10,00 Václav Bělohradský. Postdemokracie.
14,00 Jan Zrzavý, St. Mihulka. Jak se dělá evoluce? Je nějaké směřování historie nebo jsou to jenom naše dodatečné interpretace dějů, které žádnou logiku nemají?
16,00 V. Bělohradský, Bř. Horyna, D. Lužný, B. Binka. Revolta sociálních hnutí proti společenskému systému, který chtějí měnit? Akce nebo rezignace? Mají antisystémové protesty v demokracii smysl?
20,00 Divadlo V Soukolí. Zapomenutá epizoda. Nepředvídané divadlo volných improvizací. Nechte se překvapit, co se odehraje tentokrát.

>>> Pondělí 26.4.
17:00 >>> Aula PřF UP, Tř. Svobody 26. MINISTERSKÝ POTLACH.
Libor Ambrozek, ministr ŽP ČR. O aktuálních problémech ochrany ŽP s dalšími osobnostmi veřejného života.

>>> Sobota 1.5.
8,00 > Horní náměstí Olomouc. EKOJARMARK. ”Pojďme pobejt pospolu.”
Občané, řemeslníci, ekologická hnutí, humanitární organizace, umělci. Informace o životním prostředí, třídění odpadů, záchraně velryb, tradiční řemesla, alternativní životní styl, netradiční zdroje energie, hudba, divadlo, hry a divadla pro rodiče s dětmi. Vyhlídka z radniční věže.
KONCERT EDO 2004: MARACA, TOMÁŠ KOČKO A ORCH., RADŮZA, GOTHART, WOHNOUT, JABLKOŇ, TA JANA Z VELKÉ OHRADY. V případě špatného počasí U klub.
20,00 v Divadle hudby Olomouc - Povídání o velrybách s Greenpeace.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Související tisk. zprávy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz