Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

NE lyžařskému areálu Chlum v oblasti Boletice

11. 2. 2004 - PRAHA [Calla / Econnect]

Nesouhlas s realizací Lyžařského areálu Chlum v oblasti bývalého výcvikového prostoru Boletice vyjádřili ve společném stanovisku zástupci 10 ekologických nevládních organizací jihočeského regionu na nedávném setkání v Horní Plané. Se záměrem přišla soukromá společnost Lipno Servis, která si již nechala zpracovat studii představující lyžařský areál s 28 km sjezdových tratí, šesti lanovkami, běžecký areál, ubytovací a stravovací zázemí, příjezdové komunikace, parkoviště a další atraktivity umožňující pořádat sportovní události světového významu. To vše za 1,8 miliardy korun. Vojenský výcvikový prostor Boletice však představuje mimořádně pozoruhodné území s výjimečnými přírodními podmínkami.

"Území mezi CHKO Blanský les a CHKO Šumava představuje výjimečnou konfigurací terénu a vhodnými klimatickými podmínkami ideální předpoklad pro vybudování centra s širokým zimním, ale i letním využitím", uvádí se ve studii společnosti Lipno servis. Zároveň však autoři připouštějí, že oblast leží ve srážkovém stínu, což předpokládá technické zasněžování. Také zkušenosti místních obyvatel, kteří již peticí vyjádřili svůj nesouhlas s budováním areálu, hovoří o nepříznivých klimatických podmínkách pro lyžování.

Ekologické nevládní organizace mají na projekt jiný názor. "Území vojenského výcvikového prostoru mezi dvěma chráněnými krajinnými oblastmi doslova svádí k obdobným podnikatelským záměrům" uvádí Vladimír Molek ze sdružení Calla. "Polopravdy o zdevastovaném vojenském prostoru vytváří spolu s vidinou opuštěných armádních objektů lákavou představu", dodává Jaroslava Brožová z občanského sdružení Jihočeské matky. "Jedná se však o pramennou oblast několika toků ovlivňujících svou čistotou výskyt chráněné kriticky ohrožené perlorodky říční na řece Blanici", uvádí Martin Janda z Ekocentra Volary.

Vítaným podporovatelem záměru se stal Jihočeský kraj, který prostřednictvím svého zastupitelstva schválil záměr Lyžařského areálu Chlum v listopadu loňského roku jako jeden ze strategický projektů Programu rozvoje a Akčního plánu. Celý projekt představovaný jako "revitalizace původní atmosféry a života lokality" je umocněn projektem Šumavské tramvaje propojující celý region.

Boletice: Zdevastované území nebo přírodní skanzen?

"Vojenský výcvikový prostor Boletice představuje mimořádně pozoruhodné území s výjimečnými přírodními podmínkami. Botaniky zde bylo zjištěno 180 ohrožených a fytogeograficky významných druhů rostlin, z čehož 45 druhů je chráněných zákonem a 133 je zahrnuto v tzv. Červeném seznamu. V samotné oblasti Chlum byl zjištěn výskyt 100 chráněných a ohrožených druhů rostlin na více jak 3000 lokalitách, z nichž mnohé vzácné druhy zde mají také zřejmě nejpočetnější zastoupení v rámci celé ČR.", uvádí se ve zprávě Agentury ochrany přírody a krajiny z mapování biotopů pro Soustavu Natura 2000. Hlavní příčinou současně velmi příznivého stavu přírodního prostředí je skutečnost, že krajina přestala být vznikem vojenského výcvikového prostoru po roce 1945 extenzivně obhospodařována a díky tomu chybí zdroje znečištění.

"Naším cílem je prokázat, že území je ekologicky důležité, lidé se nesmí zaleknout ochrany přírody," shodli se zástupci nevládních organizací. Z těchto důvodů si také vyžádali v souladu se zákonem o poskytování informací o životním prostředí uvedené výstupy. "Specifický režim využívání vojenského prostoru měl za následek vznik unikátního prostředí, jehož vysoká rozmanitost umožňuje existenci mnoha celoevropsky ohroženým druhů ptáků. Z těchto důvodů bylo území navrženo jako oblast ochrany ptactva v rámci soustavy Natura 2000," uvádí David Lacina z České společnosti ornitologické, která zpracovala na základě dlouholetých výzkumů návrh tzv. ptačích oblastí pro celou republiku.

Je zde příroda, která nabízí odkrytí mnoha dosud nepoznaných ekologických zákonitostí a která by se do budoucna mohla stát zásobárnou života pro regeneraci a revitalizaci dnešní těžce zkoušené civilizované krajiny. Tím ovšem nechceme usilovat o její zakonzervování a znepřístupnění. Rovněž obava o ztrátu zaměstnání ze strany místních obyvatel v souvislosti s případným vyhlášením chráněného území není na místě. Vždyť právě dosavadní specifický režim využívání a hospodaření, měl za následek vznik unikátního prostředí. Avšak navrhované megalomanské projekty by zde neměly najít uplatnění.

Pod společné stanovisko se podepsali zástupci Sdružení Calla, České společnosti ornitologické, entra environmentálních informací a služeb ŠÍPEK, Dětí Země Bohumilice, Ekocentra Volary, Hnutí Duha České Budějovice, Jihočeských matek, Okrašlovacího spolku Zdíkovska, Spolku na ochranu šumavské přírody, sdružení Zelené srdce Evropy.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související komentáře

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz