Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zabíjet dětské delikventy znamená zabíjet naději v budoucnost

11. 2. 2004
Jana Sobotková [Econnect] -


Čína, Demokratická republika Kongo, Írán, Nigérie, Pákistán, Saúdská Arábie, Spojené státy americké, Jemen. Ve všech těchto zemích docházelo ještě po roce 1990 k popravám mladistvých delikventů. Většina těchto států nyní změnila zákony, které popravy dětských delikventů dosud umožňovaly; jedinou zemí, která tyto popravy otevřeně uznává a nárokuje si právo je vykonávat, zůstávají Spojené státy.

"Poprava lidí, kteří spáchali trestné činy v době, kdy byli dětmi, se musí konečně stát historií," uvádí ve svém stanovisku mezinárodní organizace pro lidská práva Amnesty International, která zahájila dvouletou kampaň zaměřenou na zastavení těchto poprav do konce roku 2005. "USA se prohlašují za celosvětového obránce lidských práv, a to i přesto, že se zodpovídají za třináct z devatenácti známých poprav dětských delikventů, hlášených od roku 1998," tvrdí Amnesty International. "V době, kdy další porušovatelé od těchto praktik ustupují, se tak Spojené státy mohou pokládat za nejméně progresivní zemi na světě, co se tohoto problému týče."

Amnesty informovala o případech dalších vězňů, kteří ve Spojených státech čekají v cele smrti na vykonání rozsudku - Edward Capetillo, Raul Villarreal a Efrain Perez mají být koncem června popraveni za činy, které spáchali, když jim bylo sedmnáct let. "Stejně tak Naron Williams, který byl v USA rovněž odsouzen k trestu smrti za čin spáchaný v době, kdy mu ještě nebylo osmnáct let. Přitom jeho případ poukazuje také na rozsáhlejší problémy, spojené s trestem smrti ve Spojených státech, včetně nedostatečné obhajoby obviněných a toho, že stát pracuje s nespolehlivými důkazy," uvádí Amnesty. Organizace proto žádá, aby Nanonovi Williamsovi bylo uznáno nové přelíčení, které by objasnilo pochybnosti o jeho vině.

Podle dostupných údajů bylo od roku 1990 uskutečněno 34 poprav dětských delikventů, z toho 19 bylo vykonáno v USA. "Z oněch osmi států zrušily trest smrti pro dětské delikventy tři - Jemen, Pákistán a Čína - ačkoliv ve dvou posledně jmenovaných je prosazování nového zákona stále ještě poměrně problematické," uvádí Amnesty. Návrh zákona, který zvyšuje minimální věk, odkdy je možno trest smrti uložit, schválil v prosinci roku 2003 také íránský parlament a nyní se čeká na jeho schválení íránskou radou. Speciální vojenské soudy, které v roce 2000 odsoudily k trestu smrti dítě, zrušila Demokratická republika Kongo, v Saúdské Arábii nezaznamenala Amnesty International popravy tohoto charakteru od roku 1992 a v Nigérii od roku 1997. Na Filipínách a v Súdánu však trest smrti dětským delikventům stále ještě hrozí. "Zabíjet dětské delikventy znamená zabíjet naději v budoucnost. Téměř každá země na světě upustila od těchto zoufalých činů. Menšina musí být přesvědčena, že stojí na špatné straně historie," vyzývá Amnesty.

Jednou z možností, jak přispět k upuštění od trestu smrti pro mladistvé delikventy ve světě, je připojit se k nátlakové akci na představitele Pákistánu. Po pákistánském prezidentovi Amnesty požaduje, aby zrušil všechny rozsudky smrti vynesené nad mladistvými a také aby zajistil, že - v souladu s mezinárodními závazky Pákistánu - už těmto pachatelům trest smrti nebude ukládán. Tyto právní závazky země momentálně nerespektuje: od roku 1990, kdy Pákistán podepsal Úmluvu o právech dítěte, došlo ke třem popravám, které jí odporují; včetně oběšení mladíka za čin, který spáchal ve svých třinácti letech. Návrh textu dopisu pákistánskému prezidentovi společně s doplňujícími informacemi je k dispozici na stránkách Amnesty.

Jana Sobotková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Občanská společnost - návod k použití
Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

O Autorech

Jana Sobotková

Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz