Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Česká republika zpřísnila podmínky dovozu odpadu

13. 3. 2006
Zdeňka Kuchyňová [Radio Praha] -


Česko bojuje proti nelegálnímu dovozu odpadu. Využilo krajní možnosti a zpřísnilo podmínky dovozu odpadu. Zároveň se snaží o změnu nové směrnice o odpadech, kterou předložila Evropská komise. Zesílil také tlak policie, celníků a inspekce životního prostředí a minulý týden bylo přes hranice vráceno zhruba deset kamionů s nelegálním odpadem. Česko se tak snad nestane popelnicí Evropy.

Přeprava odpadů určených k likvidaci je v Česku zákonem zakázána. Přesto bylo dovezeno přes šest stovek kamionů odpadu. Lidé mají obavy, že se staneme smetištěm Evropy. A za této situace přichází kontroverzní návrh Evropské komise, podle něhož by se na spalovny mělo pohlížet jako na zařízení, která slouží k využití odpadu a nikoliv k jeho likvidaci. Pokud by směrnice začala platit, otevře se cesta evropským odpadům do Česka.

Ministr životního prostředí Libor Ambrozek proto vystoupil v Bruselu se zásadními výhradami. "Já jsem upozornil, že by to znamenalo nejenom legální dovoz z ekonomicky vyspělejších zemí do zemí ostatních, ale že by to podle našeho názoru rozšířilo možnosti pro nelegální dovozy. Jenom pro ilustraci, pokud je dnes zájem dovážet do spalovny v Malešicích 80 tisíc tun odpadu, jak byl deklarován žádostí, tak si můžete udělat představu o množství, co by se sem mohlo dostat."

Z pohledu českých spaloven je samozřejmě zahraniční komunální odpad velice atraktivní komodita. Své kapacity využívají jen asi ze 70 procent. Pro obce jsou totiž příliš drahé. Česko v Bruselu navrhlo - co se týče nebezpečného a směsného odpadu - uplatnění principu blízkosti a soběstačnosti a nezůstalo osamoceno. Podpořilo ho Slovensko, Dánsko, Portugalsko a písemně i další země. Příznivě se k němu staví i Německo, které uznává za dovoz odpadu do Česka svou morální odpovědnost.

"Já to vnímám jako určitý signál, že jsou si Němci vědomi že ten problém způsobili. Samozřejmě k tomu také mohli mít postoj, že to sem zčásti dovezly české firmy a že si to sem čeští podnikatelé nechali za velké peníze uložit, což je samozřejmě také pravda. Já říkám od začátku, že to není jenom nějaká diverzní akce z německé strany, ale že je to v tomto případě spolupráce podnikatelů ze dvou členských zemí Evropské unie za účelem vyššího zisku obou a že ta částečná odpovědnost je i na našich lidech."

V současné době probíhá jednání o navrácení odpadu, který se objevil v Libčevsi. Jak dodala náměstkyně ministra Ivana Jirásková, je třeba dokázat, že odpad přišel opravdu z Německa: "Já jsem tam jela s videokazetou od Policie ČR, kde orgány policejní, celní i orgány životního prostředí byly v zásadě šokovány tím, co tam vidí, že je to opravdu odpad z Německa. Dokonce jsme vezli i vzorek, jak obal od mléka, tak od másla - skutečně věci, které se v ČR neprodávají."

Zdá se, že snaha o zastavení dovozu německých odpadků do Česka přináší první ovoce. Kamiony s nelegálním odpadem se minulý týden daly počítat už jen na desítku. Česko zároveň využilo krajní možnost a ministr Ambrozek podepsal přísnou vyhlášku: "Kdy může členský stát pokud je ohroženo zdraví nebo životní prostředí přistoupit k přesunu některých typů odpadu ze zeleného seznamu (to je seznam, kdy se odpad volně pohybuje přes hranice členských zemí), do seznamu žlutého, kdy je k jeho dovozu třeba souhlasu ministerstva. My jsme do žlutého seznamu přeřadili právě ty typy odpadů, které se k nám nelegálně nejčastěji dostávají a to jsou samozřejmě odpady textilní, směsné plasty, odpady z papíru a doplnili jsme tam i autovraky."

Když celníci zastaví jakýkoliv kamion s touto komoditou a nebude mít souhlas ministerstva životního prostředí, mohou ho vrátit zpět, bez nějakého prokazování zda odpad veze do zařízení k tomu určenému či nikoliv. Svaz průmyslu a dopravy není vyhláškou příliš nadšen, protože to může zkomplikovat dovozy surovin tohoto typu k využití.

Zdeňka Kuchyňová

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Informační partneři Zpravodajství ECN
Související odkazy
  • Poslech z Radia Praha
  • -

    Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
    Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
    Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz