Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Projekty EU ohrožují světově nejohroženější druh kočkovitých šelem

13. 3. 2006
Pro Econnect přeložil Tomáš Tetiva [Econnect/WWF] -


Finanční prostředky EU se používají na výstavbu silnic a přehrad, které ničí životní prostředí iberského rysa, jež patří mezi vůbec nejohroženější kočkovité šelmy. Toto je jeden ze závěrů studie Světového fondu na ochranu zvířat (WWF) nazvané Conflicting EU Funds o projektech EU, které jsou hrozbou pro vzácné druhy zvířat.

Zbytek populace iberského rysa ve Španělsku – kde žije zhruba tisícovka těchto zvířat, včetně pouhých pětadvaceti chovných samic – je ohrožen zejména kvůli zániku a rozparcelování jeho přirozeného životního prostředí. Všechny nové stavební projekty v oblasti jeho výskytu tak budou nadále podkopávat ochranu tohoto ohroženého druhu.

Nová studie WWF Conflicting EU funds ukazuje, že ačkoliv se EU zavázala zastavit snížení biodiverzity do roku 2010, tak využívá rozsáhlé finanční prostředky na stavbu silnic, přehrad a zavlažovacích systémů, které mají ničivý dopad na kriticky ohrožené druhy a devastují jejich klíčové biotopy v Evropě. V mnoha případech jsou fondy EU používány na aktivity, které samotná Unie vnímá jako velkou hrozbu.

“Evropa musí převzít zodpovědnost za existenci vlastních živočišných druhů. V současnosti však EU používá své finanční prostředky jak na podporu biodiverzity tak na její ničení,“ říká Stefanie Lang, vedoucí oddělení pro regionální politiku WWF. „To je neakceptovatelná situace způsobená špatnými rozhodnutími na národní či regionální úrovni a špatnou koordinací mezi členskými státy a Evropskou komisí.“

Zatímco v současnosti EU vytváří nová pravidla pro financování období 2007–2013, zpráva dokumentuje osm případových studií projektů, které s přispěním financí EU poškozují biodiverzitu.

Ve Španělsku jsou fondy EU používané na výstavbu 20 přehrad a 16 silnic, včetně nové dálnice Toledo-Ciudad Real-Puertollano-Cordoba. Tyto projekty budou mít ničivý dopad na místa výskytu rysa, která jsou chráněna v rámci lokalit Natura 2000.

Stejně tak se fondy EU používaly pro nadměrný rybolov tuňáků ve Středozemním moři a pro propagaci zemědělských dotací, které měly ničivý dopad na životní prostředí jako např. v případě špatného managementu korkových lesů v Portugalsku.

Přestože v Řecku je EU zodpovědná za podporu projektu LIFE na ochranu hnědých medvědů, tak zároveň financuje plánovanou výstavbu dálnice Egnatia, která přímo ohrožuje tyto živočichy.

WWF žádá EU, aby odstoupila od financování projektů, které jsou v rozporu s ochranou biodiverzity a evropskou environmentální legislativou. Podle WWF musí fondy EU zahrnovat prioritní opatření na ochranu biodiverzity a lokalit Natura 2000. WWF také doporučuje, aby členské státy EU rozvíjely vhodné národní programy zaměřené na podporu cíle EU zastavit snížení biodiverzity.

„Jestliže chceme zastavit snížení biodiverzity a chránit zbytek evropského přírodního dědictví, které je podstatné z hlediska dlouhodobé ekonomické prosperity, tak EU nemůže dále financovat ničení životního prostředí a enviromentálně nevhodnou infrastrukturu,“ říká Gerald Dick z WWF.

Pro Econnect přeložil Tomáš Tetiva

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Informační partner oblasti Životní prostředí
Ekolist
Deník o životním prostředí
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz