Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V brněnských Ivanovicích hypermarket nechtějí

8. 3. 2006 -, Nesehnutí / Econnect

Téměř tři čtvrtiny oslovených se vyslovili proti výstavbě nového Hobby marketu v brněnských Ivanovicích. Vyplývá to ze sociologického výzkumu, který na přelomu února a března prováděla mezi obyvateli městské části Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zároveň více než 350 občanů Ivanovic podepsalo petici občanského sdružení Klidné Ivanovice proti výstavbě tohoto hypermarketu. Starostka Ivanovic se zavázala, že bude názor veřejnosti respektovat ve vydaných stanoviscích obce v následných rozhodovacích řízeních. "Otázkou zůstává, zda mínění ivanovických občanů bude respektovat i investor, kterým je podle dosavadních informací firma Bauhaus," obává se sdružení Nesehnutí.

Ve zprávě o závěrech sociologického průzkumu zpracovaného se uvádí, že na otázku „Souhlasíte s výstavbou Hobby marketu, Brno – Ivanovice na dotčeném území?“ odpovědělo celkem 587 respondentů, z nichž 486 mělo trvalé bydliště v Brně-Ivanovicích a zároveň dovršilo věk minimálně 18 let. S výstavbou souhlasilo 121 dotazovaných (20,6 %), proti se vyslovilo 426 respondentů (72,6 %). Většina respondentů chtěla dotčené území zachovat v současném stavu. Mezi návrhy na jeho využití se nejčastěji objevovala výstavba rodinných domků, park, bazén nebo sportovní areál. Průzkum dále zjišťoval názory občanů na problematiku výstavby velkých nákupních center v celém Brně. Proti jejich další výstavbě se vyslovilo 52,8 % dotazovaných ivanovických občanů, pouze 13,6 % souhlasilo s další takovou výstavbou.

O plánované výstavbě hypermarketu v Ivanovicích se diskutovalo také na několika veřejných projednáváních s občany. Zde se starostka Ivanovic zavázala, že své vyjádření jménem obce k projektu bude formulovat podle názoru, který občané vyjeví v právě ukončeném sociologickém šetření.

Hrozí nárůst dopravy, více hluku i znečištění

Nesehnutí se problematikou výstavby hypermarketů dlouhodobě zabývá. Na místě plánované výstavby Hobby marketu provedlo Nesehnutí terénní průzkum lokality, přehledový biologický průzkum a zhodnotilo záměr výstavby s pomocí dokumentace, leteckých snímků a mapových podkladů. Na základě této práce Nesehnutí varuje před negativními dopady realizace záměru. „Podle projektové dokumentace k hypermarketu by došlo ke zvýšení dopravy o více než 3 000 nových průjezdů automobilů denně. Z toho 600 z nic by se uskutečnilo v těsné blízkosti obytné zástavby. Nárůst dopravy by s sebou přinesl výrazné zvýšení hladiny hluku i znečištění ovzduší,“ vyjmenovává některé z dopadů hypermarketu na život v obci Jiří Koželouh z Nesehnutí.

Mezi další problémy spojené s případnou výstavbou hypermarketu patří konstrukční řešení a zábor plochy hypermarketem. „Obří stavba Hobby marketu svým měřítkem ani vzhledem do místní krajiny vůbec nezapadá. Hrozí nebezpečí stejné devastace krajiny, jako způsobil již zde stojící hypermarket Globus. Narozdíl od něj by však nový hypermarket zasáhl pozemky v sousedství osídlené a zachované části Ivanovic,“ pokračuje ve výčtu rizik Milan Štefanec z Nesehnutí. Negativní vlivy vyvolané stavbou Hobby marketu by se navíc mohly znásobit další výstavbou podobného typu, které by realizace otevřela cestu a s níž počítá i projektová dokumentace investora. Hobby market v Ivanovicích navíc počítá se zabráním 80 000 metrů čtverečních plochy, kterou by mohly rozvíjející se Ivanovice využít pro nezbytnou obytnou výstavbu a s ní související služby, případně drobnou výrobu, plochy pro odpočinek a podobně. Takové využití plochy podpořilo v provedeném sociologickém průzkumu 41,3 % dotázaných občanů.

Proti výstavbě hypermarketu v Brně–Ivanovicích protestuje také místní občanské sdružení Klidné Ivanovice. Jeho členové již shromáždili pod petici nesouhlasící s výstavbou více než 350 podpisů. Zástupci sdružení předají petiční archy představitelům obce ve čtvrtek 9. března 2006 v šest hodin na jednání Zastupitelstva městské části Ivanovice.

V současné době se každým dnem očekává zahájení územního řízení rozhodujícího o případném povolení k umístění stavby. Účastníkem tohoto řízení bude jak městská část Brno – Ivanovice, tak Nesehnutí. Oba tyto subjekty budou svá vyjádření formulovat také na podkladě nesouhlasného vyjádření ivanovických občanů. „Důležitým v tomto momentě zůstává postoj investora a jeho rozhodnutí, jestli bude respektovat názor a vůli obyvatel Ivanovic, či bude prosazovat svůj záměr i proti jejich přání,“ říká k dalšímu vývoji Milan Štefanec. Investorem je s největší pravděpodobností firma Bauhaus, která se však k projektu zatím veřejně nehlásí a všechna potřebná povolení se pro ni snaží získat developerská firma Fuertes Development.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související odkazy
Hyper.cz

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz