Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ženská práva jsou lidská práva

2. 12. 2003 - BRNO [Nesehnutí]

Kampaň „Ženská práva jsou lidská práva“ je od roku 2000 jedním z hlavních projektů Nezávislého sociálně ekologického hnutí – NESEHNUTÍ. „Od začátku bylo naším hlavním cílem přispět k rozšíření informací a diskuse o problematice feminismu, ženských práv a gender studií z akademických kruhů a vysokoškolských poslucháren do reality všedního života,“ říká Kristýna Rytířová, jedna ze zakladatelek kampaně. „Rádi bychom napomohli široké veřejnosti vyjasnit si tato témata, která jsou ještě příliš často zkreslována a v některých případech dokonce i tabuizována. Zkuste třeba někomu říct, že jste feministka či feminista anebo načnout mnohdy velmi palčivou otázku domácího násilí či rovných příležitostí, dočkáte se velmi rozporuplných reakcí,“ podotýká.

NESEHNUTÍ se svými aktivitami zaměřuje hlavně na šíření informací, ale zároveň se chce aktivně podílet na utváření vhodného prostoru, v němž by se měnily postoje k otázkám tzv. tradičního rozdělení rolí a postavení žen a mužů ve společnosti a problémy z toho vyplývající. „Tato témata stále vnímáme jako zásadní, neboť si uvědomujeme, jak klíčový mají vliv na nejen náš každodenní život, ale i celospolečenské fungování,“ vysvětluje Kristýna.

Stěžejní aktivitou kampaně je pořádání stejnojmenného cyklu vzdělávacích seminářů. V současné době aktivistky i aktivisté intenzivně pracují na přípravě třetího ročníku cyklu, který bude probíhat opět v Brně každou třetí sobotu od ledna do května 2004. Již ustálenými probíranými okruhy budou:

  • genderové stereotypy – osvětlení základních pojmů a uvedení do problematiky
  • historie ženského hnutí – shrnutí tzv. 1. a 2. vlny feminismu a také současnosti i nových směrů
  • násilí na ženách – seznámení s problematikou obchodu se ženami a domácího násilí
  • mateřství a rodina – pohled na sociální aspekty mateřství a těhotenství, alternativní přístupy k těhotenství a porodům a také na model rodin homosexuálních partnerů
  • rovné příležitosti – uvedení do problematiky rovných příležitostí nejen v zaměstnání, ale i ve vzdělání a rodině

Již tradičně budou přednášet a diskuse vést odbornice a odborníci, kteří se tématům dlouhodobě věnují. „Někdo nám bude přednášet poprvé a s někým už spolupracujeme dlouho,“ dodává nová koordinátorka kampaně Kateřina Plesková. Účastnice a účastníci se mohou těšit na na vysokoškolské profesory-ky i na aktivistky ženských neziskových organizací. Možnost přihlásit se je otevřena všem, kdo mají zájem získat základní přehled a diskutovat. Stačí zaslat na adresu NESEHNUTÍ vyplněnou přihlášku. Hlavně kvůli zachování určité interaktivity je počet zúčastněných omezen. Uzávěrka přihlášek byla přesunuta z původního 30. listopadu 2003 na 15. prosinec 2003. Přihlášku si můžete stáhnout na adrese: http://zenskaprava.ecn.cz/cz/prihlaska04.rtf

Další aktivity NESEHNUTÍ v gender oblasti

Cyklus seminářů je nejobsáhlejší, zdaleka ale ne jedinou aktivitou ženské skupiny NESEHNUTÍ. „Provozujeme samostatné internetové stránky, gender knihovnu a distribuci feministické literatury, publikujeme informační materiály a pořádáme akce pro veřejnost,“ shrnuje celou šíři aktivit Kateřina. K šíření informací a otvírání diskusí jakožto základnímu cíli kampaně významnou měrou přispívají tematická promítání a besedy přístupné široké veřejnosti. NESEHNUTÍ tak už upozorňovalo např. na specifika ekofeminismu, problémy ženské obřízky a domácího násilí.

Domácí násilí je téma, kterému v současnosti NESEHNUTÍ věnuje velkou pozornost. Je jednou z jedenácti neziskových organizací, které dohromady vytvořily celorepublikovou kampaň proti domácímu násilí, jejímž hlavním záměrem je hlavně ukázat, že domácí násilí nelze tolerovat a celý problém je důležité vhodně medializovat (více o celé kampani na http://www.stopnasili.cz). NESEHNUTÍ ve spolupráci s několika brněnskými organizacemi pracujícími s obětmi domácího násilí (Poradna pro ženy v tísni, Ženy bez násilí a Magdalenium) v rámci kampaně uspořádalo např. seminář pro studenty žurnalistiky o způsobu mediální prezentace této problematiky, videoprojekci s přednáškou v rámci tématických večerů s NESEHNUTÍm. Poslední aktivitou byl veřejný happening u příležitosti 25. listopadu vyhlášeného OSN jako Mezinárodní den proti násilí na ženách. V informačním stánku bylo nabízeno velké množství informací o domácím násilí a organizacích, které pracují s obětmi, i o celé kampani. Akce pak vyvrcholila vytvořením nápisu „Stop násili“ ze svíček, které si kolemjdoucí mohli na stánku benefičně zakoupit. Výtěžek byl darován na konto zařízení s krizovými lůžky – Magdalenium. „Problematice domácího násilí se budeme věnovat i nadále. Chceme nabízet různým neziskovým organizacím a hlavně školám přednášky o tom, co to domácí násilí vlastně je a jak se mu lze bránit,“ popisuje plánovanou aktivitu Kristýna.

NESEHNUTÍ se věnuje také publikační činnosti. S velkým úspěchem se setkal již téměř rozebraný sborník přednášek z prvního cyklu seminářů. „Rozhodli jsme se proto vydat novou čítanku určenou široké veřejnosti, která bude poskytovat ucelený přehled o tématice ženských práv a jejímž obsahem budou zbrusu nové příspěvky doplněné o několik upravených textů ze sborníku minulého,“ říká Lenka Formánková, aktivistka kampaně, která vydání organizuje. Čítanka by měla vyjít koncem tohoto roku (více na: http://zenskaprava.ecn.cz/cz/home.html#1). K dalším publikacím NESEHNUTÍ patří též dvě metodické brožury zaměřené na rovné příležitosti – Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání a Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání, na kterých spolupracovalo s brněnským Gender centrem při FSS MU. „Do budoucna bychom chtěli v edici rovných příležitostí pokračovat a zaměřit se například na rovné příležitosti v rodině,“ doplňuje Kateřina.

NESEHNUTÍ též vydalo několik informačních letáků o ekofeminismu, rovných příležitostech a opět ve spolupráci s členkami Gender centra letáček zeměřený na mýtus krásy (více na: http://www.zenskaprava.ecn.cz/cz/lataky.html a http://zenskaprava.ecn.cz/cz/publikace.html).

NESEHNUTÍ ve své kanceláři též provozuje knihovnu obsahující přes 350 knih a několik set časopisů. Svébytnou součástí je i sekce genderové literatury, která obsahuje už přes 100 titulů z feministické beletrie, odborných textů a časopisů. V otvírací době (každé pondělí a středa 10:00 h do 12:00 h a od 16:00 h do 18:00 h) si můžete přijít vypůjčit díla význačných autorů-ek - celkový seznam literatury k dispozici na: http://www.zenskaprava.ecn.cz/cz/seznam.html).

Přidruženou aktivitou gender knihovny je i gender distribuce, kde je možné si objednat nejen vlastní publikace NESEHNUTÍ, ale i třeba slovenského feministického sdružení ASPEKT - aktuální nabídku najdete na: http://www.zenskaprava.ecn.cz/cz/distribuce.html

„Aktivity naší skupiny jsou poměrně široké a máme také hodně plánů do budoucna. Mezi sebou uvítáme každého, kdo má o tuto problematiku zájem a chtěl by se k nám přidat či nějak jinak s námi spolupracovat – ženy i muže,“ na závěr dodává Kateřina.


Kateřina Plesková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz