Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

HCWH prosazuje zdravotnictví bez toxických materiálů a škodlivých látek

7. 10. 2003
-red-Karolína Růžičková [HCWH / Econnect ] -


I ve zdravotnictví se používají materiály a technologie, které mohou mít negativní účinky na naše zdraví. Patří mezi ně například rtuť či měkčené PVC (polyvinylchlorid). Rtuťové teploměry či umělohmotné hadičky a krevní vaky z PVC jsou nedílnou součástí vybavení každé nemocnice. Látky jako rtuť obsažené v těchto výrobcích jsou vysoce toxické. Zdravotnictví je tak zdrojem nebezpečného odpadu, který je většinou spalován ve spalovnách. Při spalování PVC vznikají jedny z nejjedovatějších látek - karcinogenní dioxiny. Mezinárodní koalice Health Care Without Harm (HCWH) se proto snaží prosazovat takovou péči o zdraví a léčení lidí, která nemá zároveň negativní dopad na životní prostředí a na lidské zdraví.

HCWH je mezinárodní koalice sdružující nemocnice, profesní organizace lékařů a ostatních odborníků pracujících ve zdravotnictví, zájmové skupiny pacientů a neziskové organizace v oblasti ochrany veřejného zdraví a životního prostředí. Byla založena v roce 1996 v USA. Od té doby se jí například podařilo přesvědčit největší výrobce teploměrů v USA, aby přestali vyrábět rtuťové teploměry. V USA i v Evropě byly uzavřeny stovky spaloven nemocničního odpadu, HCWH se také zasadila o prosazování nespalovacích technologií na likvidaci nebezpečného odpadu, které jsou k životnímu prostředí mnohem šetrnější a současně pro zdravotnická zařízení levnější.

K dnešnímu dni se ke kampani Health Care without Harm připojilo více než 427 organizací z 52 zemí světa.

HCWH v Evropě

Evropská koalice ekologických organizací, nemocnic a dalších skupin působících ve zdravotnictví se začala neformálně vytvářet v roce 1999. V lednu 2003 byla HCWH Europe oficiálně zaregistrována se sídlem v Praze.

Většina členů HCWH pracuje na bázi dobrovolnosti, neboť mají zájem se aktivně podílet, ať už v rámci vlastních nemocnic nebo obecně v oblasti zdravotní péče, na vývoji a používání materiálů, technologií a výrobků nemajících škodlivý vliv na životní prostředí.

V České republice se kampaně HCWH účastní hnutí Arnika se svým programem "Zdravotnictví bez PVC". Arnika spolupracuje s několika nemocnicemi včetně pražské Homolky a Olomoucké fakultní nemocnice na náhradě pomůcek z měkčeného PVC alternativními materiály zejména u těch skupin pacientů (kojenci, pacienti na hemodialýze), kde je riziko poškození největší.

HCWH má čtyři hlavní úkoly: 1. podporovat použití bezpečných materiálů a postupů při péči o zdraví; 2.vyloučit perzistentní toxické látky a materiály, včetně PVC a rtuti z užívání v nemocnicích; 3. postupně nahradit spalování nemocničního odpadu alternativními technologiemi jejich likvidace; 4. vytvořit normy nakládání s nemocničním odpadem, tak aby nemocniční odpad nevytvářel rizika pro životní prostředí a zdraví občanů.

V evropské HCWH působí tři pracovní skupiny, jejichž náplní je: 1. náhrada PVC a ftalátů za zdravotně nezávadné materiály, 2. přechod od spalování nemocničního odpadu k nespalovacím technologiím, 3. prosazování ekologických materiálů, technologií a výrobků přímo v nemocnicích za aktivní podpory lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví

Na evropském poli HCWH působí na největší výrobce zdravotnickým pomůcek jako je B Braun či Fresenius a společně s lékaři požaduje, aby tito producenti nabízeli zdravotnickým zařízením cenově srovnatelné, ale ekologicky šetrnější materiály ve zdravotnických pomůckách než je měkčené PVC, zvláště při péči o nedonošené děti.

Na svých webových stránkách nabízí HCWH Europe databázi nespalovacích technologií, jejich výrobců i zařízení, kde již byly tyto technologie uvedeny do provozu. Databáze poskytuje informace o technickým parametrech, druhu odpadů, pořizovací i provozní ceně těchto zařízení. Nemocnice tak může porovnat a vybrat si, která z technologií je pro ně nejvhodnější, pokud se rozhodne upustit od spalování nemocničního odpadu.

HCWH je aktivní i v legislativě. Působí na Evropskou komisi a parlament při hodnocení vlivu farmaceutik na životní prostředí nebo se účastní vypracování strategie minimalizace rizik ftalátů na životní prostředí a lidské zdraví. V neposlední řadě se zapojila i do přípravných prací mezinárodní konference ministrů týkající se vlivu životního prostředí na zdraví dětí, která se bude konat v Budapešti v červnu 2004.

-red-Karolína Růžičková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz