Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Výsledky soutěže Otevřeno x Zavřeno 2000-2003

29.9.2003
PRAHA [Otevřená společnost, o.p.s.]
Autor: Jindřiška Prokopová

Obdrželi jsme 43 nominací, z toho 14 nominací pro titul OTEVŘENO a 29 nominací pro titul ZAVŘENO. Nominace odrážejí široké spektrum situací, které se týkají přístupu k informacím v obou kategoriích. Od návrhů zákonů a ratifikaci smluv, spravování databází a registrů, přes různé způsoby pojímání informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek jednotlivými úřady, aktivní informování, vstřícné nebo neochotné jednání úředníků, vyžadování úhrad za vyhledání informace, protahování procesu poskytování informací, až po konkrétní jednotlivá pochybení.

Nominace hodnotila porota ve složení: novináři Jan Pokorný (Český rozhlas) a Martin Fendrych (Týden), zástupkyně ombudsmana Anna Šabatová, inspektorka Úřadu na ochranu osobních údajů Miroslava Matoušová, Pavel Černý právník Ekologického právního servisu; Oldřich Kužílek, spoluautor příslušného zákona a poradce pro otevřenost veřejné správy; Miloš Kužvart, poslanec a dřívější ministr; Tomáš Holenda, ředitel odboru informatizace veřejné správy MV ČR; Jiří Nebeský, zastupitel města Hranice a Tomáš Renčín, předseda komise pro informační systémy měst a obcí při Svazu měst a obcí ČR.
Výsledné pořadí nominovaných v obou kategoriích je zveřejněno na www.otevrete.cz

Ceny darovala výtvarná skupina Pode bal.

 

„Otevřeno“ získali ti, kteří prolamují zaběhané formy

1. cena
Kraj Vysočina za zveřejňování podkladů pro jednání rady a zastupitelstva na webu

2. cena
Městský úřad v Českém Krumlově – za to, že úředníci zodpověděli všechny body žádosti, bez finančních požadavků za práci úředníků. Za naprosto vzorové jednání pracovníků, jejich ochotný a vstřícný přístup.

3. cena
Městský úřad Mariánské Lázně – paní Hanzelová pracující na referátu sociálních věcí za to, že pro tuto pracovnici státní správy není nic problémem. Problémy nevytváří, pomáhá je řešit.

„Zavřeno“ upozorňuje na extrémy a paradoxy

1.cena
Vrchní soud v Praze za neznalost zákona – při svém rozhodování vyšel z ustanovení, které již nebylo součástí právního řádu České republiky.

2. cena
Fond národního majetku za sdělení, že odměny čelných představitelů FNM jsou interní záležitostí dle LN z 18.9. 2003.

FNM ale změnil stanovisko a večer v 19.54 téhož dne ve své tiskové zprávě pro ČTK uvedl odměny desetičlenného výkonného výboru, součtem také odměny prezídia a dozorčí rady.

Soutěž je pojata jako hodnocení konkrétních činů v oblasti přístupu k informacím a to bez ohledu na to, zda a jak rychle byly tyto činy posléze napraveny a změněny. Takže cenu Zavřeno udělujeme a zároveň velmi vítáme tento rychlý obrat FNM v informování veřejnosti .

3. cena
Ministerstvo průmyslu a obchodu za to, že do dnešního dne nebyl tento úřad schopen v souladu se zákonem vyřídit žádost o informace podanou dne
18.1. 2000, tedy krátce po vstoupení zákona v účinnost. Jednalo se o kopii zprávy „Dopady vysílání Rádia Svobodná Evropa na zahraniční obchod ČR s Íránem a Irákem – současný stav“.

 

Dnešek je současně i dnem, od kdy je možné nominovat do příštího ročníku soutěže. V nominaci musí být přesně uvedené označení povinného subjektu (tj. název úřadu, případně i jméno konkrétního úředníka), stručný popis činu, za který je povinný subjekt nominován a kontakt, na kterém je možné čin ověřit. Anonymní nominace a nominace ze strany samotných povinných subjektů nebudou do soutěže zahrnuty. Jména nominujících nebudou zveřejňována.

Obzvláště vítané jsou příklady dobré praxe úřadů, protože příklady táhnou. Nominace je možné zasílat na adresu Otevřená společnost, o.p.s., Seifertova 47, Praha 3, 130 00 nebo e-mail nominace@otevrete.cz.

Uzávěrka nominací bude 28.8.2004.

kontakt: Jindřiška Prokopová, informace@otevrete.cz, 605 166 338


Otevřená společnost, o.p.s. je nevládní organizací, kterou v roce 1999 založila Nadace Open Society Fund Praha s cílem podporovat aktivity vedoucí k rozvoji občanské společnosti. Otevřená společnost, o.p.s. se soustřeďuje na právo na informace a celkovou otevřenost veřejné správy, community policing, genderová témata a program ProCulture.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz