Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ekologické organizace: Konflikty mezi dopravními sítěmi a ochranou přírody

26. 8. 2003
Radek Svítil [EkoList] -


Česká republika zaujala mezi nově přistupujícími členy Evropské unie první místo. Tedy alespoň pokud jde o počet dopravních projektů, které mezinárodní ekologické organizace považují za nebezpečné pro soustavu chráněných území Natura2000.

Pět mezinárodních ekologických organizací - Transport and Environment, WWF, Birdlife International, Friends of the Earth Europe a CEE Bankwatch Network - zveřejnilo 11. srpna studii, ve které se zabývají konflikty mezi dopravní politikou EU a předpisy o ochraně přírody téže organizace. Na příkladu šesti projektů v budoucích členských státech EU poukazují na to, že plány na výstavbu transevropských dopravních sítí (tzv. TEN-T) ohrožují současná či budoucí území chráněná v rámci sítě chráněných území Natura 2000. Podle ekologických organizací by těmito projekty bylo zničeno či poškozeno přinejmenším 29 takovýchto rezervací celoevropského významu.

Česká republika je v seznamu zastoupena dvěma silničními trasami - dálnicí D47 (Ostrava - Katovice) a rychlostní silnicí R35 (Olomouc - Hradec Králové - Hrádek nad Nisou - německá hranice). Dále pak záměrem výstavby kanálu Dunaj - Odra - Labe, který se týká také Polska, Slovenska a Rakouska. Jen výstavba tohoto kanálu by údajně měla negativní vliv na 18 významných ptačích území a na 61 oficiálně chráněných území.

Výstavba dálnice D47 v navrhované trase by ohrozila významnou ptačí oblast Heřmanský stav - Stružka, která leží nedaleko Ostravy. Jde o komplex mokřadů a rybníků s rozsáhlými rákosinami, jimiž protéká řeka Odra s četnými přítoky. Na tomto území hnízdí řada druhů ptáků, zimuje zde orel mořský či morčák velký a pro migrující druhy je tato oblast důležitou zastávkou na tahu. Heřmanský stav - Stružka je vyhlášen jako "Important Bird Area" (Významné ptačí území) v rámci stejnojmenného mezinárodního programu.

Rychlostní silnice R35 je zase projektována středem ptačí oblasti Komárov, ležící ve středním Polabí východně od Pardubic. Mokřadní oblast je významným zimovištěm a hromadným nocovištěm motáka pilicha a kalouse pustovky. Pravidelně zde hnízdí ťuhýk obecný a moták pochop a dno bývalého rybníka je i významná tahová lokalita pro dravce, bahňáky a jeřába popelavého.

Náš severní soused, Polsko, je kromě výše zmíněného kanálu Dunaj - Odra - Labe ve studii zastoupeno ještě dálnicí Via Baltica (Helsinky - Varšava). Dalšími spornými projekty jsou podle pětice nevládních organizací výstavba dálnice v soutěsce Kresna v Bulharsku a plán na rozvoj dálniční sítě v Maďarsku.

Evropská komise v současné době připravuje seznam prioritních projektů v rámci výstavby TEN-T. Bývalý komisař EU Karl van Miert připravil pro Evropskou komisi zprávu, ve které navrhuje zařadit mezi tyto prioritní stavby i dva projekty zmiňované ve studii nevládních organizací. Jde o odstranění problematických míst na vodní trase Rýn - Mohan - Dunaj (což souvisí s kanálem Dunaj - Odra - Labe) a výstavbu dálnice řecko-bulharská hranice - Sofie - Nadlac (soutěska Kresna).

Mezinárodní ekologické organizace požadují, aby Evropská komise ve spolupráci s členskými státy EU provedla posouzení vlivů na životní prostředí celé navrhované transevropské dopravní sítě. Do té doby by neměla EU poskytovat žádné peníze na projekty v rámci výstavby TEN-T.

Článek jsme převzali se svolením redakce on-line deníku EkoList po drátě. Ukázkový výtisk tištěné verze časopisu si můžete objednat zde.

Radek Svítil

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Informační partner oblasti Životní prostředí
Ekolist
Deník o životním prostředí
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz