Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

ČR se bude aktivně podílet na snižování emisí skleníkových plynů

31. 7. 2003
Karolína Šůlová [MŽP ČR] -


Rámcovou dohodu o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi Českou republikou a Světovou bankou dnes podepsal ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Dohoda navazuje na dosavadní aktivity České republiky při snaze o ochranu klimatického systému Země [1].

Dohoda by měla podpořit realizaci takových projektů, které přispívají k úsporám emisí skleníkových plynů. Mezi priority patří podpora úspor energií zvyšováním energetické účinnosti ve veřejném sektoru (nemocnice, školy apod.), v systémech centrálního zásobování teplem a ve vhodných průmyslových zařízeních či využívání obnovitelných zdrojů.
Předpokládané celkové emisní snížení se odhaduje do výše 1-1,5 mil. tun ekvivalentu oxidu uhličitého do roku 2012. To je zhruba taková úspora emisí, která by nastala, kdyby zhruba 2% obyvatel ČR celý rok neodebírala elektrický proud. Peníze za odkoupené emisní snížení dostanou vlastníci projektů nebo jejich provozovatelé - jak z veřejného, tak i soukromého sektoru. Předpokládaná výše zainteresovanosti Světové banky je 4-7 milionů amerických dolarů. Banka navíc poskytne České republice grant ve výši 350 000 dolarů na zajištění přípravy a realizace Dohody.
Realizaci Rámcové dohody bude koordinovat a zabezpečovat Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Konkrétní zabezpečení výběru a realizace projektů zajistí Státní fond životního prostředí a Česká energetická agentura. Světová banka s nimi ihned po podpisu Dohody uzavře zprostředkovací smlouvy.


Poznámky:

[1] Uzavření Dohody bylo schváleno usnesením vlády č. 648/2003.
Sjednání Dohody je plně v souladu s dosavadním postupem České republiky na mezinárodně koordinovaném úsilí o ochranu životního prostředí Země v oblasti klimatické změny. Tato Dohoda má opodstatnění v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, která byla přijata na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 a vstoupila v platnost v březnu roku 1994. Ke konkretizaci základních záměrů Úmluvy došlo na základě Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN. Česká republika jej podepsala v souladu s usnesením vlády č. 669/98 a následně ratifikovala v říjnu roku 2001.
Podnět k přijetí dohody vzešel ze společné iniciativy Světové banky a tzv. Prototypového uhlíkového fondu, který byl založen Světovou bankou, jakožto jedna z pilotních aktivit podporujících naplňování mechanismů Kjótského protokolu. Rámcová dohoda je výsledkem společného návrhu Světové banky a Ministerstva životního prostředí a na její přípravě se podílelo rovněž Ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstvo zahraničních věcí a další spolupracující resorty.
Rámcová dohoda podporuje usnesení vlády ČR č. 480/98, kterým schválila dokument Strategie ochrany klimatického systému Země v České republice, který zařazuje ochranu klimatu mezi prioritní problémy životního prostředí. Karolína Šůlová

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz