Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Výbor pre ľudské práva OSN zdôrazňuje krízový stav v oblasti dodržiavania ľudských práv Rómov na Slovensku

17. 7. 2003
[Rómska tlačová agentúra] -


Výbor pre ľudské práva OSN, poverený monitorovaním štátov v súvislosti s dodržiavaním Medzinárodnej zmluvy o občianskych a politických právach dnes bude bilancovať dodržiavanie zmluvy Slovenskom. Hodnotiaca správa Výboru zdôrazňuje krízový stav v oblasti dodržiavania ľudských práv Rómov na Slovensku. Rómsku tlačovú agentúru (RPA) o tom informoval Claude Cahn, programový riaditeľ Európskeho centra pre práva Romov (ERRC) so sídlom v Budapešti.

Ostrý rasizmus, diskriminácia a rasovo motivované násilie voči Rómom na Slovensku podľa tlašového vyhlásenia ERRC spôsobujú vážne obavy, v súvislosti s dodržiavaním záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy pre slovenskú vládu. „Protirómska nálada na Slovensku vytvára spoločenskú atmosféru, v ktorej Rómovia nie sú chránení proti porušovaniu základných ľudských práv. Slovenská vláda nepodnikla zatiaľ zásadné opatrenia na to, aby zmenila tunajšiu protirómsku verejnú mienku alebo aspoň priznala jej existenciu. V skutočnosti niektorí členovia vlády SR svojimi vyjadreniami dokonca vychádzali v ústrety rasistickým náladám, s cieľom získať podporu verejnosti, čím prispievali k vytváraniu celospoločenskej kultúry, kde sú porušovania práv Rómov tolerované, ba dokonca podporované,“ konštatuje sa vo vyhlásení ERRC.

Podanie ERRC, predložené Výboru pre ľudské práva OSN, popisuje veľký počet smutných zistení, podľa ktorých sú Rómovia na Slovensku častými obeťami bezprávia zo strany štátnych orgánov, najmä v oblasti vymožiteľnosti práva, ale aj zo strany neštátnych subjektov, ktoré viedlo vo niekoľkých prípadoch až ku smrti obete, rómske ženy sa v nedávnom období stali obeťami násilných sterilizácií v štátnych nemocniciach na Slovensku; Podľa ERRC sú rómske deti vzdelávané v subštandardných segregovaných školách alebo triedach, často v školách pre mentálne postihnutých, pretrváva diskriminácia Rómov takmer vo všetkých oblastiach spoločenského života; ERRC má zdokumentované prípady, keď Rómovia žiadali nápravu porušovania svojich ľudských práv, ale bola im spravodlivosť často odopretá a v niektorých prípadoch boli voči nim dokonca vznesené žaloby ako reakcia na ich sťažnosti a boli vznesené vážne obavy, týkajúce sa možností ochrancov ľudských práv slobodne vykonávať na Slovensku svoju prácu.

ERRC monitoruje stav dodržiavania ľudských práv Rómov na Slovensku od svojho vzniku v roku 1996. V priebehu svojho pôsobenia ERRC uskutočnilo niekoľko rozsiahlych nezávislých výskumov týkajúcich sa dodržiavania ľudských práv. Prostredníctvom spolupráce s množstvom slovenských mimovládnych organizácií zabezpečuje kvalitnú dokumentáciu stavu dodržiavania ľudských práv založenú na faktoch. ERRC na Slovensku trvalo zamestnáva ľudsko-právneho monitora v Košiciach a právneho konzultanta v Bratislave.

Podanie ERRC upozorňuje na základe výskumu na nové skutočnosti, okrem iného prípady násilnej sterilizácie rómskych žien a štatistiky týkajúcej sa nadmerného zastúpenia rómskych detí v školách pre mentálne postihnutých. Podľa dokumentácie ERRC, boli v niektorých školách pre mentálne postihnutých len samí Rómovia.

V rámci procesu tvorby podania, zorganizovali ERRC a bratislavská mimovládna organizácia Liga aktivistov pre ľudské práva 28. apríla 2003 v Bratislave poradné stretnutie s rómskymi aktivistami na Slovensku, s cieľom získať príspevky a prediskutovať otázky súvisiace s blížiacim sa vydaním Hodnotiacej správy Výboru pre ľudské práva. Na stretnutí ERRC zistilo znepokojujúcu skutočnosť: Nielenže žiadna z prítomných organizácií nebola prizvaná ku konzultáciám pri vytváraní hodnotiacej správy vlády pre Výbor, ale dokonca nikto z prítomných nevedel, či je verejne dostupná slovenská verzia tejto správy.

Na nedávnej konferencii, organizovanej Svetovou bankou a Open Society Institute 30. júna – 1. júla 2003 v Budapešti, zahájil filantrop George Soros „Desaťročie inklúzie Rómov“. Slovenská vláda, na rozdiel od značného počtu vlád krajín z oblasti, nedelegovala na konferenciu premiéra, čím znovu potvrdila čo bolo už často krát opakované, že do dnes nepresvedčila medzinárodnú komunitu ani domácu verejnosť o svojom vážnom úmysle riešiť problematickú situáciu v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv Rómov na Slovensku. Hodnotiaca správa Výboru pre ľudské práva OSN poskytuje príležitosť tento stav zásadne zmeniť.

Celý text podania ERRC na Výbor pre ľudské práva OSN je dostupný na internetovej adrese: http://www.errc.org/publications/indices/slovakia.shtml

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Občanská společnost - návod k použití
Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -
Stránky organizací a hnutí z oblasti lidských práv hostujících na serveru Econnectu
Most pro lidská práva
Nesehnutí
Konsorcium organizací zabývajících se uprchlíky
Terezínská iniciativa
Tolerance
Běloruské fórum "Obrození"
Osvětový a vzdělávací spolek Skaryna
Lungta
Nadační fond Potala
Nadační fond obětem holocaustu
Profem
Ateliér práv
e-Law - Auxilium legis
IT právo
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz