Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Mluvme o "tom"

7. 2. 2006 -, Feminismus.cz / Econnect

Zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o problematice prostituce a obchodu s lidmi v České republice a podnítit veřejnou diskusi na toto téma: takový je cíl nového projektu, nazvaného Mluvme o tom. Projekt od srpna loňského roku realizují organizace sdružené v České ženské lobby, neformální platformě, která je členskou platformou European Women’s Lobby.

V době zahájení projektu probíhalo v českém parlamentu projednávání nového zákona o regulaci prostituce. Projektový tým se proto rozhodl uspořádat semináře, na kterých se mohli setkat a společně diskutovat představitelé neziskových organizací, poslanci a poslankyně, zástupci médií a veřejnosti.

Má česká veřejnost dostatek informací o problematice prostituce a obchodu s lidmi? Toto téma panelové diskuse tvořilo hlavní náplň prvního ze dvou seminářů, který proběhl formou workshopu v prostorách Woodrow Wilson Center 26. října. Účastníci a účastnice panelu se mimo jiné shodli na tom, že tématu se česká média věnují jen velmi okrajově a široká veřejnost v důsledku nedostatku informací tak často na osoby v sexbyznysu a osoby obchodované nahlíží stereotypním způsobem.

Druhý seminář, nad jehož konáním převzal záštitu ministr vnitra František Bublan a předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti Anna Čurdová, se konal následující den v poslanecké sněmovně. Jednotlivé příspěvky přednesli zástupci a zástupkyně neziskových organizací, státní správy a lékařské komory. Publiku nastínili následující témata: nástin prostituční scény v České republice, zdravotní rizika prostituce, specifika sociální práce s obchodovanými osobami, návrh zákona o regulaci prostituce, profil obchodovaných osob a osob v sexbyznysu, aktuální model spolupráce odboru prevence kriminality ministerstva vnitra a neziskového sektoru v řešení otázky prostituce a obchodu s lidmi.

Projekt pokračuje i v současnosti. Projektový tým jedná s řadou českých médií o možnosti prezentovat jejich prostřednictvím dané téma širší veřejnosti. V dubnu tohoto roku pak proběhne seminář zaměřený na vztah migrace a azylové politiky České republiky k problematice prostituce a obchodu s lidmi."Seminář bude opět určen zástupcům neziskových organizací, státní správy, médií i široké veřejnosti," zvou organizátoři.

Následovat bude příprava informačních materiálů určených potenciálním uživatelům sexuálních služeb. Materiály budou případné zákazníky seznamovat se skutečností, že v sexbyznysu dochází i k nedobrovolnému vykonávání této práce a budou dále obsahovat kontakty na organizace pomáhající týraným a zneužívaným ženám a obětem obchodu s lidmi.

Českou ženskou lobby představují Česká katolická charita, Gender Studies, Hnutí za aktivní mateřství, Aperio, Sorooptimist International – Pražský klub, Český svaz žen, Unie katolických žen, Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Manushe, Rosa a Český helsinský výbor.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související odkazy
European Women’s Lobby

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz