Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Děti Země předaly hematologické klinice zdravotnický materiál bez PVC

15.2.2001
PRAHA [Děti Země]
Autor: Vasilka Diadovská

Děti Země dnes předaly hematologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady dar ve formě infúzních setů v hodnotě 10.000 korun. Sety neobsahují nebezpečné změkčené PVC. Obdobná akce proběhne součastně i na Slovensku a v Polsku.

Polyvinylchlorid (PVC) je látka problematická pro životní prostředí a zdraví během procesu výroby, při spotřebě a likvidaci. Evropská unie nyní připravuje legislativu směřující k omezení její výroby a spotřeby.

PVC s sebou nese zdravotní rizika svázaná s používáním změkčovadel a dalších aditiv. DEHP (dietylhexylftalát) je jedním z nich. Jeho používání ve výrobě zdravotních materiálů je podrobeno ostré kritice v odborných kruzích. "Nejostřejší diskuse vyvolává využití PVC hadiček zaváděných do žaludku novorozenců. Vědci dokazují, že expozice DEHP může negativně ovlivnit vývoj reproduktivního systému u novorozenců mužského pohlaví. Ve svých studiích pak říkají, že ke všem použitím PVC ve zdravotnictví existují vhodné alternativy v podobě výrobků z jiných plastů," říká Bc.Vasilka Diadovská z Dětí Země.

PVC obsahující ftaláty (změkčovadla) se používá v zásobnicích krve a infúzních roztoků a ve spojovacích trubicích pro transfúzi krve a infúzní terapii. Zde může toxické DEHP lehce přejít do krve .

PVC bohužel zůstává jedním z nejpoužívanějších materiálů, hlavně pro jeho nízkou cenu. Na trhu se naštěstí začínají prosazovat také výrobci tzv. non-PVC materiálů, které stojí zatím o něco více než produkty z PVC. "Je také nutné zdůraznit, že cena za PVC je sice nízká, ale nezahrnuje škody způsobené na zdraví a životním prostředí v důsledku výroby a především likvidace. ve spalovnách. Tyto náklady by ovšem neměl nést stát (potažmo daňoví poplatníci), jak je tomu nyní, a doplácet tak na ekonomické výhody pro výrobce PVC," domnívá se RNDr. Jindřich Petrlík, předseda Dětí Země.

Děti Země jsou členy mezinárodní sítě nevládních organizacích Health Care Without Harm HCWH, která sdružuje 298 organizací ve 28 zemích světa.

Stručné vysvětlení odborných pojmů
<p>
Polymery - látky tvořené nenasycenými molekulami základní látky (monomeru) při polymeraci (látka složená z makromolekul
<p>
diethylhexylftalát (DEHP) známý pod tímto názvem (správný název je bis-ethylhexyl) - sloučenina ve vyšších koncentracích má dráždivé účinky, u zvířat ve vývoji ovlivňuje rozmnožovací ústrojí a dále se považuje za karcinogen, obdobná rizika lze očekávat i u dalších sloučenin skupiny ftalátů.
<p>
ftaláty - soli kyseliny ftalové, jsou používány k úpravě PVC jako změkčovadla
<p>
karcinogenní účinek - způsobující rakovinotvorné bujení
<p>
Rozhodnutí ISDE o používání PVC ve zdravotnictví
<p>
Mezinárodní společnost Lékaři pro životní prostředí (International Society of Doctors for the Environment - ISDE), mezinárodní nevládní organizace reprezentující přes 30 000 lékařů celosvětově sdružených v 38 členských organizacích, je znepokojena tím, že chlorovaná plastická hmota polyvinylchlorid (PVC), představuje velké množství plastů používaných ve zdravotnictví.
<p>
Při spalování PVC, tak jako je tomu s většinou zdravotnických odpadů z hygienických důvodů, vznikají vysoce toxické látky jako např. dioxiny a furany. Dioxiny a furany jsou zahrnuty mezi 12 perzistentních organických polutantů (POP´s), o jejichž odstranění uvažuje celosvětová právně závazná úmluva pod záštitou programu OSN pro životní prostředí (United Nations Environment Programme - UNEP).
<p>
Dioxiny a furany uvolňované při spalování PVC obsaženého ve zdravotnickém odpadu jsou pro lidi a zvířata toxické. Způsobují poruchy imunitního systému a rakovinu. Jejich tendence přetrvávat v prostředí a akumulovat se při přenášení potravním řetězcem, způsobila, že se vyskytují u lidí po celém světě. Většina zdravotnického materiálu s PVC navíc obsahuje ftaláty , používané jako změkčovadla. Některé ftaláty jsou zdravotně závadné.
<p>
Co navrhuje ISDE:
<p>
1) Vyzývá všechna zdravotnická zařízení, aby hledala způsob k omezení a nakonec k odstranění používání materiálů z PVC.
2) Žádá zdravotnický personál, aby navrhl zdravotnickým inistitucím, s nimiž spolupracuje, k omezení a poté k nahrazení těchto materiálů.
3) Naléhavě vyzývá dodavatele zdravotnického materiálu, aby vyvíjeli, vyráběli a distribuovali cenově srovnatelné a bezpečné výrobky, jež by nahradily PVC a další chlorované plasty.
4) Vyzývá vlády, aby přispěly k odstranění PVC ze zdravotnických materiálů.
<p>
Buenos Aires, 19. října 1999
<p>
<b>Oprava údaje v tiskové zprávě</b> (provedená 25. června 2003):
Z tiskové zprávy byla vypuštěna pasáž uvádějící nepřesné hodnocení DEHP vycházející ze starších studií. Omlouváme se za tento nedostatek. (Jindřich Petrlík)

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz