Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Kdo zachraňuje paměť krajiny na Českolipsku?

4. 6. 2003 - L. Staňková, I-noviny

-foto-
-foto-
Histrorie snažení občanských sdružení za záchranu rázu prostředí má krátkou historii. Jedním z impulsů k záchraně ohrožených objektů byla výzva Dobroslava Líbala z roku 1999 - Manifest dříve osídlené krajiny. V manifestu kunshistorik Dobroslav Líbal vyzývá k záchraně smrtelně ohrožených sakrálních památek kapliček, křížů, Božích muk, hřbitovů i samotných kostelů, neboť vrácením jejich podoby se krajině navrátí historická paměť. Na Českolipsku se památek ujalo bčanské družení Drobné památky severních Čech - dalo si za úkol nejen jejich údržbu a obnovu, ale i jejich dokumentaci. Předseda sdružení M. Prőller rekapituluje, co se sdružení daří a s čím se potýkají.

Co Vás přimělo k tomu, abyste se podobnou prací zabýval?

Dá se říci, že problematikou drobných sakrálních památek se zabývám denně ve svém volném čase a z velké části trávím dokumentací i volné dny. K zájmu o tyto památky mě přivedly toulky přírodou, kdy jsem často potkával tyto památky poškozené, povalené v nejrůznějších místech, kde původně tvořily krásný doplněk krajiny, mnohé vypovídaly o různých osudech lidí, měly zajímavou historii.Samozřejmě tyto drobné památky připomínají naše předchůdce, kteří zde žili několik století a pouze sled dějinných událostí dopustil, že svoji vlast museli opustit. Protože se o velkou většinu památek nikdo nezajímal, rozhodl jsem se, že je zdokumentuji a pokusím se o záchranu alespoň některých z nich. Je jasné, že každý z nás by měl mít zájem o svoje okolí a přinejmenším troškou přispět k tomu, abychom potomkům zanechali i něco jiného než zničené životní prostředí, paneláky a černé skládky.

Můžete nás trochu blíže seznámit s vaší prací?

Od roku 1997 provádím dokumentaci těchto památek na našem okrese. Jedná se o kříže, kapličky, Boží muka, sochy svatých, smírčí kříže, Mariánské sloupy, svaté obrázky a skalní reliéfy s náboženskou tématikou. Dokumentaci uskutečňuji jako externí spolupracovník okresního vlastivědného muzea. Za tuto dobu se mi podařilo zdokumentovat přibližně 460 těchto památek a práce stále probíhá. Bohužel poválečnou změnou obyvatel, vytvořením vojenského prostoru Ralsko a 40. letům komunistické vlády došlo buď ke zničení nebo poškození většiny těchto památek. Proto lhledám nejrůznější cesty, jak pomoci jednotlivým vlastníkům památek k jejich opravě. Nedávno jsme založili sdružení Drobné památky severních Čech, jehož účelem je spojit jednotlivé zájemce o tuto problematiku a hlavně má iniciativně napomáhat k jejich obnově. Např. v červenci jsme prováděli s restaurátorem M. Žákem z Chlumu obnovu jednoho křížku na Polevsku, kdy tato oprava byla financována příspěvkem dárce z Prahy.

V čem spočívá dokumentace příslušné památky?

Každá zdokumentovaná památka má svůj evidenční list, který obsahuje pořadové číslo, dokumentační název, obec, polohu, historii památky, popis, datum dokumentace, seznam příloh a nákres s uvedením rozměrů památky. V příloze jsou pak přiloženy fotokopie nejrůznějších písemných zmínek o památce a fotografie objektu v původním stavu, případně i po rekonstrukci. Objekt je pak pod evidenčním číslem zanesen do podrobné mapy okresu.

Které z objektů mají už opět svou původní podobu?

Památky, které byly opraveny v době, kdy jsem již prováděl dokumentaci, jsou např. dvě kapličky mezi Vítkovem a Vlčím Dolem, dvě kapličky ve Staré Lípě, Bílá kaple u Okřešic, kaplička uprostřed vsi na Polevsku, tři křížky v Pavlovicích, Boží hrob ve Velenicích a další.

A jaké objekty se dočkají rekonstrukce v nejbližší době?

V současnosti opravujeme křížek na Polevsku, chystáme Prácheň a začala obnova krásného barokního kamenného kříže v Dubnici. Díky financím od města Česká Lípa chystáme dále opravu kapličky na polní cestě Manušice - Č.Lípa, křížku na cestě Manušice-Č.Lípa a křížku u silnice Písečná-Bukovany.

Určitě je obtížné dát dohromady finanční prostředky na tyto opravy. Jak jste se už zmínil, jedná se i o příspěvky jednotlivců. Přispívá něco církev nebo struktury Evropské unie?

Finanční prostředky jsou dnes jediný problém, který brání větší aktivitě při obnově těchto památek. Máme znalosti, jak opravu provést, spolupracujeme s uměleckým kovářem, je mezi námi restaurátor kamenných památek s licencí ministerstva kultury apod. Majitelem drobných památek je vlastník pozemku, na kterém stojí. To znamená, jaký je majitel, taková je památka. Samozřejmě u fyzických osob může jít o nedostatek finančních prostředků. Z velké části jsou majitelem obce a záleží pouze na starostovi a zastupitelstvu, jak v dané lokalitě tyto památky vypadají. Kromě osvícených obcí, jakými jsou např. Polevsko a Jestřebí, jsou i takové, které prostě na záchranu často nepřispějí ani korunu. Většinou si neuvědomují, že to jsou jediné památky v obci. Turisty nebude zajímat panelák na návsi či smíšené zboží zbudované kdysi v akci Z, ale právě tyto drobné připomínky časů minulých. Zatím tedy podněcujeme obecní a městské úřady, aby ze svého rozpočtu uvolňovaly alespoň minimální prostředky na obnovu drobných sakrálních památek. Obci Dubnice se podařilo získat grant z rozpočtu Libereckého kraje, město Česká Lípa nám poskytlo letos v září 100 tisíc na opravu čtyř kapliček. Dobré zkušenosti máme i s chalupáři z Prahy, kdy např. na Polevsku platí soukromá osoba obnovu již dvou památek. Do budoucna je potřeba iniciovat žádosti o nejrůznější granty a dotace , a tak dosáhnout opravy těch nejohroženějších památek. Všechny zájemce z řad čtenářů e-connect, kterým není lhostejný osud těchto památek a měli by zájem se zúčastnit jejich obnovy (fyzicky, finančně, radou či jinak), zveme mezi sebe.

Drobné památky severních Čech

V roce 2002 se okruh lidí, kterým stav památek na Českolipsku nebyl lhostejný rozhodl založit občanské sdružení Drobné památky severních Čech. Sdružení si dalo za úkol nejen dokumentaci těchto památek, ale hlavně jejich obnovu a údržbu. Sdružení si na se sebe bere náročný úkol, protože drobných památek se je jen v okrese Česká Lípa nachází kolem 700. V roce 2002 byl obnoven kříž v Polevsku a barokního kamenný kříž v Dubnici u Stráže p. Ralskem. Ve spolupráci s městskými a obecními úřady se připravují dalších revitalizace drobných památek v okresu, započala oprava sochy sv.J.Nepomuckého, smírčího kříže v Kamenickém Šenově a kamenného soklu s křížem na Práchni. Opravy památek sdružení samo realizuje, ale zájemcům zprostředkovává i odborné konzultace. Na www stránkách sdružení fotografie avizují, které památky čekají na opravu (http://www.pamatky.ceskalipa.org/). Místní obyvatelé i mládež jsou vítání při záchraně ohrožených objektů a také při jejich údržbě. Sdružení se tak snaží provouzet zájem o památky a místní prostředí vůbec. V současnosti zástupci spolku žádají o pronájem kostela sv. Jiří v Chlumu u Dubé, který byl "vypleňen" v 90. letech 20. století a který je v dezolátním stavu. Kostel by mohl být využíván na výstavy, koncerty, jako depozit opravovaných kamenných památek apod. Informace a fotografie laskavě poskytlo sdružení Drobné památky severních Čech.

Za poskytnutí rozhovoru děkujeme redakci I-noviny.
Rozšířené informace a fotografie laskavě poskytlo sdružení Drobné památky severních Čech.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Internetové tipy v kulturní oblasti:

Informační a vzdělávací centrum pro kulturu
KULTURA v katalogu odkazů občanské společnosti KORMIDLO.cz
NCSU - Nadace a centrum pro současné umění
Místní kultura - Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech
UNESCO - Informační centrum UNESCO v ČR
Divadelní ústav - divadelní informační centrum
ČKA - Česká komora architektů

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz