Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tlustec - další rána české krajině

30. 4. 2003 - PRAHA [Sdružení na záchranu kopce Tlustec / Econnect]

Sdružení na záchranu kopce Tlustec, Městský úřad Jablonné v Podještědí, Sdružení pro trvale udržitelný život, regionální pobočka Česká Lípa, Hnutí DUHA Česká Lípa a tisíce dalších občanů na českolipsku nyní prožívají smutné jaro: Obvodní báňský úřad (OBÚ) Liberec jim zaslal své souhlasné stanovisko s obnovením těžby čediče na Tlustci. Česká krajina, po léta zkoušená těžbou uranu, by tak mohla přijít o jedinečnou dominantu, cenný kopec Tlustec.

Severočeský čedičový kopec Tlustec je nejen dominantou Českolipska - Ralské pahorkatiny, ale odborníci jej řadí také mezi naše nejhodnotnější přírodní lokality. Těžba stavebního kamene na Tlustci, byla zahájena v roce 1987 a stala se brzy doslova symbolem devastace české krajiny. Ukončena byla 3.září 1998.

Bývalá těžební firma Beron se opakovaně snažila těžbu znovu obnovit, souhlasné stanovisko dostávala s podivuhodnou samozřejmostí a pravidelností pouze od vedoucího referátu životního prostředí Okresního úřadu v České Lípě Mgr. Petra Havránka. Nadřízené orgány Ministerstva životního prostředí v Liberci a v Praze tato rozhodnutí vždy zamítly.

Obrat nastává až 7.ledna roku 2002, kdy si žádost o povolení těžby kamene na Tlustci podává Ing. Štainbruch za těžební firmu GO POINT a.s. Liberec (firma má v obchodním rejstříku zapsánu hornickou činnost až od 12.4.2002). Tento bývalý přednosta MŽP pro Libereckou oblast v současné době vykonává funkci předsedy dozorčí rady ve zmíněné firmě. Na referátu životního prostředí Okresního úřadu Česká Lípa je znovu zahájeno správní řízení. Sdružení na záchranu kopce Tlustec, město Jablonné v Podještědí a regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život protestují proti obnovení těžby. Mgr. Petr Havránek jako vždy se zásahem do krajinného rázu souhlasí.

Odpůrci těžby podávají odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. Ten všechny připomínky odpůrců těžby pečlivě zvážil a ve 22 (!) námitkách s nimi dokonce souhlasil, přesto svému bývalému přednostovi Ing. Štainbruchovi těžbu povoluje.

Jako jediné argumenty pro kladné stanovisko uvádí, že pouze s pokračující těžbou se může lom uvést do takového stavu, aby byl z hlediska ochrany přírody přijatelný. Zmizí stará technologie a provede se rekultivace. Tím druhým je surovinová politika kraje. Tentýž orgán ochrany přírody však zároveň přiznává, že těžba bude mít skutečně negativní vliv na životní prostředí a bude významným zásahem do krajinného rázu.

Další rozhodování se přesouvá na Obvodní báňský úřad v Liberci. K odpůrcům těžby a novým účastníkům řízení se připojuje Hnutí DUHA Česká Lípa. Výsledkem ústního jednání je výše zmíněné souhlasné stanovisko báňského úřadu, který zcela opomíjí trvající střet zájmů a nesouhlasná stanoviska ostatních účastníků řízení.

"Je to výsměch rodící se občanské společnosti", komentuje rozhodnutí Miloslav Lomič z Hnutí DUHA Česká Lípa. "Občanská sdružení po několik let suplovala práci orgánů ochrany životního prostředí, aby povolení k těžbě nakonec dosáhl člověk, který před časem dělal jednomu z povolovacích orgánů nadřízeného. Nejvíce pobuřující na tom však je, že ani tento zjevný střet zájmů úřady neuznaly."

"Stovky hodin úmorné práce strávené studiem spisů, nespočetné množství jednání, stohy popsaného papíru různých stanovisek a odvolání - to vše po nocích, sobotách a nedělích však nakonec přineslo své ovoce: Na Tlustci se bezmála pět let netěžilo. Vše ale začíná znovu," dodává M. Lomič.

"S výše uvedeným rozhodnutím OBÚ Liberec samozřejmě nesouhlasíme. Zákon nám naštěstí umožňuje se proti tomuto rozhodnutí odvolat k Českému báňskému úřadu v Praze. Věříme, stejně jako téměř 3000 dalších občanů, kteří se v Jablonném a v jeho okolí podepsali pod petici na záchranu kopce Tlustec vyhlášené na počátku roku 1998, že dominanta našeho regionu nebude vydrancována a nenávratně zničena. Uděláme pro to vše," říká předseda Sdružení na záchranu kopce Tlustec pan Miroslav Šimonek.

Občanská sdružení proto vyzývají spoluobčany, aby je podpořili v jejich úsilí a vyjádřili se proti znovuobnovení těžby na kopci Tlustec. Své vyjádření může každý poslat na adresu Český báňský úřad, Kozí 4, P.O. Box 302, Praha 1, 110 01. Sdružení doufají, že právě taková aktivita záchraně kopce nyní může pomoci.


Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz