Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Den Země na jižní a východní Moravě, v Mostě, úklid v Českém Krasu

17. 4. 2003 - PRAHA [Econnect]

Přinášíme další informace o vybraných akcích konajících se u příležitosti Dne Země, kterým je na celém světě vyhlášen 22.duben. Navštivte Dny Země v Uherském Hradišti, ve Strážnici, Valašských Kloboukách či Hodoníně a Mostě. Navštivte cestopisný večer s Pavlem Nováčkem či Ekojarmark ve Veselí nad Moravou. V Berouně a Českém krasu se můžete již pošesté zapojit do úklidu.

Uherské Hradiště

V Uherském Hradišti se budou Dny Země konat přímo v globálním duchu - od 22. do 25. dubna proběhne Filmový festival Jeden Svět, který se stal za čtyři roky jedním z největších a nejprestižnějších lidskoprávních festivalů v Evropě. Pořádá jej Společnost Člověk v tísni "se záměrem využít filmu jako mocného média, které je schopno upoutat pozornost diváků k problematice lidských práv a které dokáže vzbudit pocit zodpovědnosti za to, co se děje na druhém konci světa nebo za zdí sousedního bytu," říká ředitel festivalu Igor Blaževič.

22. dubna se budou během odpoledne prezentovat na náměstí různé ekologické organizace, začne promítání pásma filmů proloženým diskusemi s pozvanými hosty ze Společnosti Člověk v tísni, Konfederace politických vězňů, Amnesty International apod.

Hlavní pořadatel a zároveň regionální partner festivalu Jeden Svět jsou Městská kina Uherské Hradiště. Dny Země dále spolupořádá regionální pobočka STUŽ Bílé Karpaty ve spolupráci s občanským sdružením Sklub, Čajovým sklepem Pod Kaštany, Nesehnutím, Dětmi Země, Konfederací politických vězňů a dalšími.

26.4. pořádá ekocentrum Žabka soutěžní a tvořivé odpoledne pro děti v Kunovském lese.

Strážnice

Organizace Dnů Země se ve Strážnici ujal Dům Dětí a mládeže společně s Ústavem lidové kultury. Den Země se bude odehrávat v příjemném prostředí rozlehlého zámeckého parku s pestrým programem - ekohrami, ekodobrotami, zookoutečkem, naučnou stezkou, ptákovinama, přírodou na PC, projížďkami na loďce po Baťově kanále, minijarmarkem a občerstvením.

Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou organizuje akce ke Dni Země Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty. Dni Země bude věnován mimořádný cestopisný večer "Arktida", přednášet bude environmentalista Pavel Nováček z Olomouce. Přednáška se koná 24.4. od 18:00 hod v přednáškovém sále na Bartolomějském nám. Pavel Nováček pobýval na bývalé misijní stanici u Bakerova jezera nedaleko polárního kruhu u Hudsonova zálivu v Kanadě. Společně s arktickým ekologem Josefem Svobodou zde zkoumal vliv oteplování klimatu a člověka na arktickou tundru, stavěli pokusný skleník, v němž pěstovali zeleninu, prováděli přírodovědná pozorování a setkávali se s místními obyvateli. Za dlouhých světlých nocí vedli tito dva vědci rozhovory, které se staly podkladem pro knihu "Rozhovory u Bakerova jezera", která bude na místě ke koupi.

Dále zve Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty na již pátý ročník Ekojarmarku. Na historickém Bartolomějském náměstí bude sobotní dopoledne 26.4. patřit stánkům s prodejem řemeslných výrobků a ukázek jejich výroby, firmám s prezentací výrobků šetrných k životnímu prostředí a ekologickému zemědělství. Kulturní program bude zajišťovat široké spektrum hudebních skupin i hudební vystoupení místních škol. VIS Bílé Karpaty bude provozovat stánek s ekologickou poradnou, prodejem publikací s tématikou životního prostředí a ochrany přírody. Pro děti jsou připraveny soutěže a tvořivé dílny a již druhým rokem přivítáme sokolníky s předváděním živých dravců i malou výstavkou o dravcích.

Hodonín

Ekocentrum Hodonín, které funguje zhruba půl roku, pořádá ke Dni Země pestrou paletu akcí. 19.4. 2003 od 13.30 se bude odehrávat v ZOO "Země na miskách vah" - oslava svátku Země pro nejširší veřejnost.

22. dubna pořádá přírodovědně ochranářskou stezku v hodonínské Doubravě "Po zemi o Zemi a pro Zemi" pro děti ze základních škol. Stezka v trase naučné stezky Doubrava k tématům ochrany přírody a životního prostředí v našem a celosvětovém měřítku a s poznáváním naší místní přírody a je organizována jako závod tříčlenných hlídek. Tématy stanovišť budou ovzduší, voda, les, domácí ekologie, ochrana přírody, odpady, doprava, naše kořeny, člověk a příroda. Kontakt: Dalimil Toman, tel. 518 321 502, e-mail: ekocentrum.hodonin@seznam.cz.

Od 15.4. do 30.4. bude ve vestibulu Městského úřadu instalována výstava Máme rádi přírodu z dětských soutěžních prací.

Ve spolupráci se ZČ Brontosaurus Brďo-Vlkani je 26.4.2003 je od rána připraven program na Mikuleckých Valech - přírodovědná soutěž "Pětkrát z naší přírody", dále stezka sportovní, tábornická, cestovatelská plná zajímavostí z celého světa, tvůrčí s mnoha tvořivými a dovednostními aktivitami, exkurze, hry, táborák. Vše v příjemném prostředí přírodního parku. Více na tel. 518 321 502 nebo brdo.vlkani@seznam.cz. Víkend 25.-27.4. 2003 patří setkání dětských přírodovědných oddílů, náplní budou soutěže, exkurze, besedy, táborák apod. v Mikulčicích a přírodním parku Mikulčický luh.

Valašské Klobouky

ZO ČSOP Kosenka z Valašských Klobouk v Bílých Karpatech pořádá v rámci Dnů Země "Den otevřených dveří na Kosence" ve středu 16. dubna od 9.00 do 19.00 na své základně. Srdečně zvou všechny děti i dospělé, kde je rádi seznámí se svou činností. Ve valašské dřevěnici Vám předvedou své umění řemeslníci, paličkování, tkaní na stavu, pletení valašských rukavic a slaměnek a také ke tradicím a zvykům na Valašsku. V ekologické poradně seznámí s projekty, kterými organizace přispívá k ochraně a obnově přírodního a kulturního dědictví krajiny jižního Valašska. Děti si zde mohou hrát,soutěžit a malovat.

Mikulov

V Mikulově připravuje celou řadu akcí místní Centrum ekologické výchovy Pálava. Od 22.4.03 do 24.4.03 je připraveno pro veřejnost a školy promítání Ekofilmů, v sobotu 26.4. proběhne již osmý ročník oslav Dne Země na mikulovském náměstí - kapela, ekojarmark, hry, soutěže a dílny pro děti, bateriožrout, hliníkožrout, ekostezka, na náměstí bude na návštěvníky čekat i hromada odpadků, kterou jedna rodina vyprodukuje za týden... V neděli 27.4. pak CEV zve všechny zájemce na cyklovýlet po hranicích CHKO Pálava a pěší výlet milovickým lesem.

Úklid v Berouně a Českém krasu

Stejně jako v minulých letech, bude i letos dodržena tradice úklidu Českého krasu, který pravidelně u příležitosti Dne Země vyhlašují Děti Země Beroun. První ročníky této akce byly spíše lokálního charakteru, avšak každým rokem se připojuje spousta dalších aktivních lidí, sdružení, škol i obcí z celého regionu, jež na různých místech Chráněné krajinné oblasti Český kras pořádají úklidové brigády.

„Vyzvali jsme školy, jednotlivá sdružení a obce, aby si sami určili lokalitu blízkou svému bydlišti nebo srdci a tu u příležitosti nadcházejícího Dne Země uklidili“, oznámil tiskový mluvčí Dětí Země Michal Štingl. Připojit se může opravdu každý, komu není lhostejný stav životního prostředí kolem nás a kdo chce pomoci alespoň trochu ulevit Zemi i lidem od odpadků. Den Země připadá na úterý 22. dubna. Jednotlivé úklidové akce by tedy měly probíhat nejlépe o víkendu 26. - 27. dubna 2003 (mohou být samozřejmě i v jiný den).

Všechny, kdo se rozhodnou připojit se k této akci, podpoří Děti Země (ve spolupráci s ČSOP) dodáním plakátů a pytlů na odpadky s nápisem "Ukliďme svět". Každému účastníkovi bude zaslána pamětní samolepka "Uklízel jsem Český kras". Všem, kteří by se chtěli této akce zúčastnit, budou poskytnuty veškeré informace v Klubu ekologické výchovy Zeměkoulení, sídlícím v Centru neziskového sektoru Lomikámen - Bezručova ulice (objekt bývalých kasáren), tel.: 736 228 810, e-mail: ekovychova@lomikamen.cz. Na jednotlivé úklidové akce bude veřejnost upozorněna také pomocí plakátů, které budou obsahovat hromadný seznam všech plánovaných aktivit, dále pak prostřednictvím internetových stránek www.lomikamen.cz.

Ve městě Beroun proběhne úklid odpadků na dvou místech – kolem silnice mezi městem a dálničním nájezdem Beroun východ a také kolem řeky Berounky. Sraz dobrovolníků je před Českou pojišťovnou v 10.00 hod.

Most

Ekologické centrum Most je tu od toho, aby se informace o životním prostředí dostaly k nejširší veřejnosti. Na Den Země, 22.4. od 14:00 do 18:00, před REPRE v Mostě budou mít všichni možnost seznámit se s činností Ekologického centra, podívat se na ukázku měření čistoty ovzduší mobilním měřicím vozem Horiba, vypůjčit si nebo zakoupit knihy nebo videokazety o životním prostředí a seznámit se s výsledky výtvarně-ekologické soutěže Ekologického centra. Dispečeři Ekocentra budou také připraveni zodpovídat dotazy veřejnosti. Souběžně s touto akcí bude před REPRE připravena také výstava Centra volného času "Nápady s odpady", na které se Ekocentrum také podílí.

Ekologické centrum Most je nonstop dispečinkem informací o životním prostředí. Informace jsou poskytovány prostřednictvím Zeleného telefonu 800 195 342, internetu www.ecmost.cz a při osobní návštěvě Ekocentra. Ekocentrum nabízí informace o imisní situaci a čistitě ovzduší na Mostecku, funguje jako ekopordna a poradí i v otázkách lokální ochrany životního prostředí, např. co dělat, chci-li pokácet na své zahradě strom nebo zjistím-li, že někdo týrá zvíře.

Kromě poradenství provozuje Ekocentrum knihovnu a videotéku s tituly o životním prostředí. Zabývá se vlastní publikační činností a osvětou. Posledním realizovaným projektem je Katalog životního prostředí Mostecka na CD nosičích.


Alena Mejstříková
Barbora Duží

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

Barbora Duží

Externí redaktorka Econnectu. Pracuje ve vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty, kde se věnuje ekologické výchově a poradenství.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz