Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Slovenský helsinský výbor prešetrí prípady sterilizácie Rómok

10. 3. 2003
Silvia Szabóová, Slovenský helsinský výbor [ ChangeNet/ SHV] -


Správa „Telo i duša" popisujúca prípady násilnej a nelegálnej sterilizácie rómskych žien na Slovensku, ktorú vypracovalo Centrum pre reprodukčné práva v spolupráci Poradňou pre občianske a ľudské práva, vyvolala búrlivú verejnú diskusiu a znepokojenie nad zisteniami v nej obsiahnutými. V súvislosti s uverejnením správy prizval Slovenský helsinský výbor (SHV) medzinárodných expertov na monitorovaciu pracovnú cestu.

Slovenský helsinský výbor pozorne sleduje reakcie širokej verejnosti na uvedenú správu a spôsob, akým bola správa medializovaná. Vzhľadom k tomu, že poznatky správy ako aj celková téma sú mimoriadne závažné, SHV pokladá prešetrenie popisovaných prípadov za kľúčový krok v zabezpečovaní základných práv a právom garantovaných hodnôt ľudí žijúcich v SR. Popri odporúčaniach adresovaných zúčastneným stranám sa predstavitelia SHV rozhodli uskutočniť pracovnú cestu, na ktorú prizvali skupinu expertov z Medzinárodnej helsinskej federácie pre ľudské práva (IHF-HR) so sídlom vo Viedni.

Cieľom tejto pracovnej cesty bude zmonitorovanie priebehu procesných postupov kompetentných orgánov, ako aj preverenie zistení publikovaných v správe. SHV jednoznačne odsudzuje akékoľvek porušovanie ľudských práv, vrátane práva na reprodukciu a práva na slobodné rozhodovanie o vlastnom živote. Expertná skupina IHF-HR bude nestranne vyhodnocovať získané výstupy po kvalitatívnej stránke, ako aj z hľadiska ich výpovednej hodnoty tak, aby prispela k objektívnemu zisteniu skutkového stavu za účelom prípadného vyvodenia právnej zodpovednosti.


Zprávu Telo i duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku je možné ve slovenštině stáhnout ze stránek www.tolerancia.sk jako dokumenty PDF:

 •    1. část (6,5 MB)
 •    2. část (1,3 MB)
 •    3. část (162,0 kB)
 •    obálka (816,1 kB)

  Silvia Szabóová, Slovenský helsinský výbor

  DISKUSE - KOMENTÁŘE:


 • -
  -

  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz