Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Povolební beseda o tom, co zajímá občany Děčína

27.11.2002
DĚČÍN [Arnika Děčín]
Autor: Kamil Repeš, tel: 412 510 650

Organizace Arnika společně s Centrem pro demokracii a svobodné podnikání uspořádala 26.11. 2002 v Hotelu Česká koruna povolební besedu s názvem „Co zajímá občany Děčína?“. Besedy se zúčastnily čtyři desítky občanů a osm nových zastupitelů.
Úkolem besedy bylo seznámit občany s novými představiteli města a s jejich názory na navržená témata.Prvním tématem byly povodně a otázky s nimi spojené.
V souvislosti s povodněmi se hovořilo o koordinaci činností před i po povodních a o pomoci občanů a sdružení , kteří spontánně pomáhali a zapojovali se do prací. Z úst zastupitelů zaznělo poděkování a obdiv všem lidem a organizacím, které pomáhaly při povodních i odstraňování následků.
Mluvilo se například o krytém plaveckém bazénu a opodál postavené stanici Centrální záchranné služby, která byla po dobu povodně téměř nepřístupná. Dozvěděli jsme se například, že stavbu této stanice financovala firma vlastnící benzínovou pumpu na Starém městě, a že byla projektována na tzv. stoletou vodu, díky čemuž nedošlo k jejímu poškození.

Dalším tématem byl Děčínský zámek.
Diskutovány byly různé názory a návrhy na využití a zatraktivnění Děčínského zámku. Většina přítomných představitelů města se shodla na tom, že celkové zprovoznění Děčínského zámku by mělo být jednou z priorit pro oživení našeho města a rozvoj turistického ruchu.

Následující téma se týkalo dopravy ve městě a s ní související cyklistiky.
Velké kritice byl vystaven pomalý systém odbavování v autobusech MHD, nevyhovující zejména ve špičkách, kdy dochází k hromadění autobusů na zastávkách, což není ani ekologické ani ekonomické. Hovořilo se také o špatné návaznosti spojů MHD na příjezdy vlaků nebo na linky dálkových autobusů a neefektivním harmonogramu jízdních řádů, který neodpovídá poptávce ze strany cestujících. V souvislosti s dopravou bylo také zmíněno připravované výběrové řízení na zpracovatele cyklistické studie, na kterém se bude podílet Arnika Děčín spolu s Městem Děčín. Tato studie by měla mapovat možnosti umístění hlavních cyklistických tras propojujících okrajové části města s jeho centrem. Bylo zde zmíněno, že vybudování sítě cyklistických tras bude přínosem pro město také z hlediska turistického ruchu.

Posledním bodem diskuse bylo téma rozvoje občanské společnosti.
V tomto bodě byla připomenuta ne příliš dobrá spolupráce a komunikace mezi občanskými sdruženími a bývalým vedením města. Jeden z členů nového městského zastupitelstva podotknul, že spolupráce mezi vedením města a občanskými sdruženími je velice potřebná a může velkou měrou přispět k rozvoji města. Je důležité, aby se občan stal rovnoprávným partnerem města a aby občanům bylo pravdivě a otevřeně předkládáno hospodaření města, cenová politika ve vztahu k zakázkám a další.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz