Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Smlouva ukončila spor o drůbežárny na Domažicku mezi NNO, obcemi a investorem

20. 1. 2003 -, Econnect / O.s. Brůdek / Děti Země Plzeň

Podpisem smlouvy o snížení kapacity a úpravě technologie velkokapacitních drůbežáren mezi česko-německou společností Česká drůbež a jejími odpůrci skončil čtyřletý spor, který přípravu staveb drůbežích farem provázel. Investor se ve smlouvě zavázal chovat na území okresu Domažlice maximálně 600.000 kusů slepic namísto původně plánovaných 1.800.000 kusů. Farma ve Velkém Malahově bude vedle toho zahrnovat i další zlepšení podmínek pro chované nosnice. Smlouvu s Českou drůbeží podepsali ve čtvrtek 16.1. Děti Země Plzeň, občanské sdružení Brůdek a obce Velký Malahov, Všeruby a Semněvice.

Farma pro chov nosnic ve Velkém Malahově bude kromě snížení kapacity na 200 000 kusů vybavena tzv. obohaceným klecovým systémem, který snižuje utrpení chovaných zvířat, o třetinu bude zvýšena plocha pro každou nosnici a investor bude část svého zisku odvádět do obecního rozpočtu. Investor už také nebude zvyšovat současnou kapacitu dvou hal v Myslívě se 400.000 kuřicemi. Více podrobností obsahuje přiložený dokument.

Občanská sdružení a dotčené obce se oproti tomu ve smlouvě zavázaly nadále nevystupovat proti záměrům České drůbeže, pokud nebudou v rozporu s uzavřenou smlouvou. Dohoda je zajištěna vysokými smluvními pokutami a dokonce zřízením věcného břemene k pozemkům v areálu farem ve prospěch obcí a občanských sdružení. "Pokud je mi známo, tak přísnou, právně vynutitelnou smlouvu dosud žádný investor s odpůrci svého záměru v České republice nepodepsal," uvedl dnes Jan Rovenský z Pracovní skupiny pro velkokapacitní drůbežárny na Domažlicku.

Historie boje o drůbežárny: Od blokády přes referendum a soudy k dohodě

Historie boje proti stavbě drůbežáren na Domažlicku sahá do roku 1999, kdy bylo založeno Sdružení proti výstavbě velkokapacitních drůbežáren v okrese Domažlice (nyní občanské sdružení Brůdek). Sdružení reagovalo na pokračující řízení při povolování stavby farmy pro chov kuřic v Myslívi. V létě roku 1999 proběhla nenásilná blokáda stavby farmy, která oddálila výstavbu o cca 1 měsíc. Zkušební provoz farmy byl zahájen na podzim 2000. První povolení pro stavbu další farmy ve Velkém Malahově bylo vydáno v říjnu 2001. Proti tomuto záměru se konalo v únoru 2002 ve Velkém Malahově místní referendum, ve kterém se těsná většina vyslovila pro stavbu drůbežárny. Už v březnu však krajský soud na základě stížnosti navrhovatelů referenda konstatoval ovlivnění výsledků hlasování nezákonnou manipulací s položenými otázkami. V květnu 2002 vystoupila spolu se sdružením také obec Semněvice - podali žalobu proti územní rozhodnutí pro farmu ve Velkém Malahově.

Lepší holub v hrsti?

Co vedlo obě strany sporu k tak zásadnímu obratu? "Pro nás byla hlavním důvodem snižující se šance, že stavbu drůbežáren zastavíme. Pro farmu v Myslívi už má investor všechna platná povolení a nic mu tedy nebrání zvýšit kapacitu drůbežárny ze stávajících 400.000 kusů na 600.000 kuřic, přičemž začít stavět by mohl třeba dnes. Ve Velkém Malahově jsme sice měli naději, že uspějeme u správního soudu a farma vůbec stát nebude, ale byla to hra vabank - v případě naší prohry, by se mohlo objevit 600.000 kusů slepic i v Malahově. Dali jsme proto přednost holubovi v hrsti a s Českou drůbeží se dohodli. Ta střecha, na které pomyslný vrabec seděl, byla totiž hodně vysoká," vysvětlil Martin Synek z občanského sdružení Brůdek.

Podobně se k věci staví i čerstvý malahovský zastupitel Petr Štoger, který místní odpůrce stavby vedl: "Drůbežárna se nám samozřejmě nelíbí i nadále, ale jako obec už s ní nepořídíme prakticky nic. Minulé vedení Velkého Malahova se vším souhlasilo a nyní se nás už nikdo na nic ptát nebude. Kdyby byly komunální volby o půl roku dříve, ještě než bylo vydáno stavební povolení, nebo kdyby starosta nezmanipuloval loňské místní referendum, pravděpodobně bych s kompromisem nesouhlasil a snažil se stavbu úplně zastavit. V současné situaci však považuji dohodu s investorem za nejmenší zlo. Námi navržené podmínky jsou přitom dost přísné a tak doufám, že negativní vlivy drůbežárny výrazně omezí".

Co bude dál?

Do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy požádá investor o změnu již vydaných povolení pro obě farmy tak, aby s ní byly v souladu (tj. byla snížena jejich kapacita). Nejpozději týden nato budou staženy všechny dosud podané žaloby a odvolání odpůrců stavby. Další týden má investor na podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch obcí a občanských sdružení a podání návrhu na jeho vklad do katastru nemovitostí. K termínu zahájení zkušebního provozu farmy v Malahově je pak investor povinen dokončit terénní úpravy a ozelenění obou farem.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

21. 1. 2003
BLAHOPŘEJISLEPIČÁŘ
15. 4. 2008
15. 4. 2008
pytlak

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz