Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Kompostuješ, kompostuje, kompostujeme?

8. 11. 2002 - LIBEREC [Econnect]

Cílem akce Týden kompostovacích aktivit probíhající ve dnech od 4. 11 do 10. 11. 2002 je oslovit co největší počet lidí a informovat je o problémech a řešení při nakládání s bioodpadem z domácností a zahrad. Bioodpad tvoří podle průzkumů v ČR 30-45 % podíl tuhého komunálního odpadu, tedy odpadu z našich domácností, ulic a podniků.

Sám od sebe je bioodpad neškodný, ale jeho smíchávání s ostatními druhy odpadů a vyhazování do kontejnerů poškozuje životní prostředí. Dochází tím totiž k zvýšení škodlivých nekontrolovatelných reakcí na skládkách a ve spalovnách – například na skládkách vzniká nebezpečný, silně výbušný plyn – metan, který významnou měrou přispívá k rozšiřování skleníkového efektu. Při pálení bioodpadu uniká do ovzduší oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtové látky. Pokud biodpad obsahuje chlór, jeho spalováním mohou vznikat i vysoce toxické dioxiny.

Týden kompostovacích aktivit vyhlásila Společnost přátel Země z Košic a v Česku se ji aktivně účastní Děti Země Liberec a Z.O. ČSOP Armillaria. Děti Země již v loňském roce zahájily projekt na podporu domácího kompostování. V jeho rámci vedou osvětovou kampaň s cílem představit kompostování biologického odpadu z domácností jako jeden z reálných kroků ke snížení množství odpadu, který až doposud končil ve spalovně či na skládkách. „Snažíme se propagovat kompostování jako jednu z aktivit, do které se může zapojit téměř každý. I člověk, který nemá velkou zahradu může kompostovat svůj biologický kompost například v kompostéru. Naší snahou je zejména rozšíření kompostování z venkovského prostředí do města, kde je kompostování dosud vnímáno jako okrajová záležitost,“ řekla Simona Jašová z Dětí Země.

Kompostování podpořilo město Liberec
V Liberci se podařilo začít projekt Malé kompostování – spolupracují na něm liberecká radnice a Děti Země. Město nakoupilo již více jak 50 komposterů, které byly prostřednictvím smlouvy o výpůjčce poskytnuty bezplatně zájemcům o domovní kompostování. Uživatelé se přitom zavázali, že odpad ze zeleně a jiný domácí bioodpad budou likvidovat kompostováním a že kompost využijí vhodným způsobem. Součástí dohody s městem je i ochota občanů poskytnout informace o zkušenostech s kompostováním. Podle pracovníků magistrátu je mezi občany o projekt velký zájem.

Kontejnery na zelený odpad
V rámci projektu byly na jaře ve vybraných lokalitách, vilových čtvrtích a zahrádkářských koloniích Liberce umístěny velkoobjemové kontejnery určené pouze na odpad ze zeleně. Oddělení ekologie, lesnictví a zeleně instalovalo po městě 28 velkoobjemových kontejnerů, jejich prostřednictvím se sebralo téměř 70 tun zeleného odpadu. Kontejnery byly k dispozici i během letošního podzimu. Do kontejnerů mohou občané odkládat vyhrabané listí, trávu, ořezy z keřů a stromů nebo zeminu z přesazování květin. Aby se zamezilo znehodnocení zeleného odpadu jiným druhem, dohlíží na každý kontejner vyškolená obsluha. Sebrané odpady jsou předávány ke kompostování zemědělcům.


Několik rozumných důvodů, proč začít kompostovat:
– Získáte levně hnojivo: kompost
– Chráníte životní prostředí - snižujete množství umělých hnojiv které se dostávají do půdy
– Snižujete množství komunálního odpadu
– Kompost pomáhá udržovat v půdě vlhkost a vylepšuje půdní strukturu
– Kompost obohacuje půdu o důležité živiny!


Petra Kolínská

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Petra Kolínská

šéfredaktorka zpravodajství ECN

Hra o Zemi

Hra o Zemi

www.hraozemi.cz

Chcete něco udělat pro životní prostředí a udržitelný rozvoj a nevíte jak?

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz