Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ze Spolany zřejmě unikly vedle dioxinů i další toxické látky - např. PCB

25. 10. 2002 - PRAHA [Arnika / Econnect]

Ze Spolany Neratovice při srpnových povodních patrně neunikly jen dioxiny, ale zřejmě i další velmi toxické látky - polychlorované bifenyly (PCB). Nasvědčují tomu výsledky rozborů, které ARNIKA nechala udělat z několika vzorků sedimentů odebraných v Labi nedaleko chemičky na konci srpna. "Na základě rozborů lze říci, že pod Spolanou jsou vyšší koncentrace toxických látek než nad ní. Jedná se o PCB, tetrachlordibenzodioxin a DDT," uvedl vedoucí programu Arniky Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík.

Podle něj byly nejvyšší koncentrace PCB zjištěny na pravém břehu Labe pod Štěpánským mostem u Obříství. Z rozborů je patrné, že složení PCB odpovídá nejspíše produktu, který měl výrobní označení Delor 106 a v České republice se používal do transformátorových olejů a jako příměs do barev. Potvrzuje to i zpráva České inspekce životního prostředí z 9. 10. 2002, která uvádí, že dle odhadů mohlo uniknout ze Spolany Neratovice až 0,15 t těchto olejů.

Podle Petrlíka dosahují hodnoty PCB v sedimentech pod Spolanou stejných hodnot, jaké byly naměřeny například v blízkosti slovenské továrny Chemko Strážské, kde se PCB vyrábělo. O alarmujících výsledcích rozborů bude ARNIKA informovat Českou inspekci životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, Okresní úřad v Mělníce, Povodí Labe a také Policii ČR, která vede vyšetřování Spolany Neratovice v souvislosti s úniky toxických látek během povodní.

Sdružení ARNIKA již na konci září požádalo ředitele Spolany, Miroslava Kulihu o poskytnutí informací o únicích toxických látek do životního prostředí a jejich přítomnosti v podniku. "Náš dotaz byl zcela konkrétní a žádali jsme také údaje o přítomnosti a potenciálních únicích PCB. Dodnes jsme neobdrželi odpověď. Částečně ji sice poskytuje zpráva ČIŽP, která zmiňuje trafooleje, kde by PCB mohly být, ale nemluví přímo o úniku olejů s PCB," sdělil mluvčí Arniky Marek Jehlička. Jak ARNIKA zjistila, polychlorované bifenyly se ve Spolaně v minulosti používaly - byly obsaženy v některých transformátorech. V letech 1998 - 99 předala Spolana k likvidaci transformátory s obsahem PCB o celkové hmotnosti převyšující 24 tun

Za čtrnáct dní bude mít Arnika k dispozici výsledky dalších chemických rozborů sedimentů a zeminy, jejichž vzorky odebrala v říjnu mimo jiné například z pole soukromých zemědělců v Kozlech.

Zákon o integrované prevenci

Případ Spolany Neratovice je příkladem, kde by mnohým současným nejasnostem při zjišťování množství uniklých nebezpečných chemických látek pomohl předejít fungující zákon o integrovaném registru znečišťování. Pomocí registru bude podnik typu Spolany povinen evidovat pohyby a množství vybraných chemických látek ve svém provozu. V případě havárie jako např. povodně, bude pak možné celkem jasně určit, kolik které látky bylo z podniku vyplaveno. Dlouho připravovaný zákon o integrované prevenci, jehož součástí je i vznik integrovaného registru znečišťování byl schválen v únoru 2002 a má začít platit 1.ledna 2003. Dosud však nebylo vydáno nezbytné nařízení vlády, které stanoví konkrétní pravidla vykazování a seznam látek, které mu budou podléhat.

Stockholmská úmluva o perzistentních organických látkách

Rozbory sedimentů z okolí Spolany byly zařazeny do projektu inventarizace perzistentních organických látek prováděné firmou TOCOEN. Projekt probíhá v rámci implementačních plánů pro Stockholmskou úmluvu o perzistentních organických látkách. Úmluva zakazuje používání perzistentních organických látek (patří mezi ně i PCB a dioxiny) a nařizuje jejich eliminaci. Česká republika úmluvu ratifikovala a nyní připravuje implementační plán. Nová mezinárodní konvence vstoupí v platnost po ratifikaci padesátým státem. Dodnes ji ratifikovalo 22 zemí světa.


Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz