Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Festival Dítě a jeho práva doprovodí vyhlášení výsledků soutěže dětských prací

24. 10. 2002
Jana Sobotková [Econnect] -


Druhý ročník festivalu tvořivosti Dítě a jeho práva, jenž chce mezi dětmi a mladými lidmi zvýšit povědomí o právech, která jim zaručuje mezinárodní Úmluva o právech dítěte, proběhne ve dnech 21. – 22. listopadu v Litomyšli. Akce spojená s výtvarnou, literární, dramatickou a hudební soutěží má zároveň podpořit zájem dětí o jejich vlastní aktivní účast na vytváření tolerantního a demokratického prostředí ve škole i v celé společnosti.

Soutěž určenou žákům od dvanácti do dvaceti let „Svět vhodný pro děti“ vyhlašují Amnesty International v České republice a VOŠP a SPgŠ Litomyšl ve spolupráci s dalšími institucemi - Městským úřadem Litomyšl, Krajským úřadem Pardubického kraje, Střediskem výchovy k lidským právům UK Praha a společností Humanitas Profes. Záštitu nad festivalem převzala Česká komise pro UNESCO a hejtman Pardubického kraje.

„Festival je určen žákům dvou věkových kategorií – mladší od dvanácti do patnácti let, starší od šestnácti do dvaceti. Abychom účast umožnili maximálnímu počtu zájemců, posunuli jsme uzávěrku přijímání prací z 20. října na 10. listopad,“ upozorňuje Jakub Mareš z brněnské pobočky pořádající organizace Amnesty International. „Předpokládáme jak zájem mladých lidí z České republiky, tak i zahraniční účast,“ dodává. Program festivalu bude tvořit soutěžní přehlídka v jednotlivých oblastech - literární, dramatické, výtvarné a hudební - dále návštěva výstavy, slavnostní vystoupení vybraných účastníků festivalu a workshopy s tematickým zaměřením dramatickým, výtvarným, hudebním a pohybovým. „V nich si účastníci soutěží a pozvaní hosté budou moci vyměňovat své zkušenosti, nacvičovat dovednosti a řešit problémy,“ vysvětluje koordinátorka festivalu Jarmila Stibicová.

Účastníci mohou posílat prózu i poezii, případně výtvarná díla – jejich technika není určena, soutěžící jsou omezeni jen maximálním formátem práce. Zaslané práce v těchto kategoriích posoudí odborná porota a vybraní autoři prací budou pozváni k účasti na festivalu v Litomyšli; s výsledky budou soutěžící seznámeni na slavnostním vystoupení vybraných účastníků festivalu. Z výtvarných prací bude na VOŠP a SPgŠ Litomyšl uspořádána výstava. Soutěžní prací může být též dramatický útvar: může jít o divadelní představení, dialogy, pantomimu, pohybové divadlo, loutkové představení a podobně, přičemž příspěvek by neměl přesáhnout délku třiceti minut. Pátá – hudební kategorie – zahrnuje sólový zpěv, zpěv s doprovodem hudebního nástroje či samotnou hru na hudební nástroj. Volba soutěžního repertoáru je žánrově neomezená, a může tedy obsahovat i vlastní tvorbu či úpravy. Porotou vybraní soutěžící předvedou své příspěvky přímo na festivalu.

Přihlášky do soutěže je třeba zaslat do 10. listopadu na adresu Emile Novotná, DM I, Jiráskova 8, 570 12 Litomyšl (kontaktní telefon: 461612062), samotné soutěžní práce pak na adresu VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Komenského náměstí 22, 570 12 Litomyšl. Zaslané práce se z technických důvodů nevracejí. .“Soutěžní práce budou hodnoceny odbornými porotami, přičemž bude kladen důraz na pochopení Úmluvy o právech dítěte, představivost a originalitu,“ vysvětluje Jarmila Stibicová. Inspiraci k soutěži mohou učitelé i žáci najít například na internetové adrese www.amnesty.cz/vychova. Každý účastník soutěže dostane pamětní list a vítězům jednotlivých kategorií budou předány věcné ceny.

Jana Sobotková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

Související články

O Autorech

Jana Sobotková

Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz