Grafická verze

ECONNECT - zpravodajství

Tiskové zprávy


Druh:    zprávy | komentáře | tiskové zprávy
Oblast: životní prostředí | lidská práva | sociální oblast | gender | regionální rozvoj | kultura | občanský sektor | internet

24.6.2020 - Jak může biografie přispět k lepšímu pochopení rozdílů mezi společnostmi a kulturami
PRAHA (Fakulta humanitních studií UK) - Ojedinělá publikace Different Lives (Různé životy), která mapuje stav biografického výzkumu ve světě i u nás, právě vychází. Zastoupení České republiky prostřednictvím příspěvku Jany Wohlmuth Markupové lze chápat jako velký úspěch tuzemského biografického výzkumu. Publikace vychází v prestižním akademickém nakladatelství Brill.


20.3.2019 - Péče duly má pozitivní vliv na zdraví matky a dítěte po porodu
PRAHA (Česká asociace dul) - 22. až 28. března každoročně slavíme Světový týden dul a připomínáme si význam práce dul pro ženy a jejich rodiny. Ženy doprovázené u porodu dulou mají větší pravděpodobnost, že porodí spontánně vaginálně, budou mít kratší porod, bez potřeby užití medikace a nižší pravděpodobnost, že porod bude ukončen operativně. Miminko bude po porodu s vyšší pravděpodobností v dobrém zdravotním stavu.

24.4.2018 - Girls Day 2018
PRAHA (Gender Studies o.p.s.) -

24.4.2018 - Girls Day 2018
PRAHA (Gender Studies o.p.s.) -

Tisková zpráva Girls Day 2018

6. ročník Girls Day, kariérního dne pro dívky, pořádá ve čtvrtek 26. dubna 2018 Gender Studies, o. p. s.18.12.2017 - Mediální omyl používání pojmu „sexuální harašení“
PRAHA (Gender Studies o.p.s.) -

V poslední vlně kauz sexuálního násilí a obtěžování, která proběhla médii a sociálními sítěmi, jsme zaznamenali, že se stále často používá pojem „sexuální harašení“. Mají-li ohlasy na sexuální obtěžování mít patřičnou váhu a vážnost a  náležitou úroveň po formální i obsahové stránce, neměly by se v nich opakovaně vyskytovat podobné zavádějící pojmy.  V následujícím textu vysvětlujeme spolu s lingvistkou Mgr. Janou Valdrovou, Ph.D., proč je tento termín problematický.   25.9.2017 - Účast žen na trhu práce stagnuje. Do budoucna navíc ženy plánují trávit více času doma
PRAHA (Talentica) - Účast žen na trhu práce stagnuje. V celosvětovém měřítku se jedná pouze o 54 % žen ve srovnání s 81 % mužů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu The Global Gender Gap Report 2016. Do budoucna navíc ženy plánují trávit více času doma, aby se mohly starat o ostatní, a dokonce i více působit v rámci dobrovolnictví. Podle personalistů proto budou talenty v budoucnosti směřovat do společností, které jednají otevřeně a férově. To potvrzuje i letošní mezinárodní průzkum společnosti ManpowerGroup.

1.6.2017 - Pozvánka na workshop o genderu a diverzitě
PRAHA (CARE ČR) - CARE ČR zve všechny zájemce z řad vládních i nevládních organizací, akademických či komerčních institucí a studentů na workshop o genderu a diverzitě v nevládních organizacích.

26.4.2017 - Visegrádské země stále bojují s nedostatkem žen v technických oborech
PRAHA (Gender Studies) -

V učňovském školství jsou výrazné genderové bariéry na všech úrovních vzdělávání ve všech zemích Visegrádu. V technických (= prestižnějších) oborech dosahuje počet chlapců až 90% všech studujících. Na pracovním trhu v oborech s vyučním listem má tato situace negativní dopad na ženy – potýkají se s nižší zaměstnaností a platy. Prosazování genderově netypických výběrů povolání u dívek a chlapců může problém částečně vyřešit a ekonomický vývoj zemí v regionu se tak nemusí zpomalovat kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků a pracovnic, především v rychle se rozvíjejících odvětvích jako jsou nové technologie.11.4.2017 - Gender Studies a Česká ženská lobby vítají a podporují návrh zcela zrušit časový a věkový limit pro umístění dětí mladších dvou let do jeslí či školek
PRAHA (Česká ženská lobby, Gender Studies, o.p.s.) -

Ve středu 12. 4. bude Poslanecká sněmovna projednávat novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zcela zrušit časový a věkový limit pro omezení docházky do předškolních zařízení a pouze sledovat řádnou péči o dítě v rodině. Objevily se však pozměňovací návrhy Stálé komise pro rodinu a paní poslankyně Chalánkové, které navrhují limit 46 hodin opět zavést, a dále paní poslankyně Adamové, který navrhuje zavést limit 92 hodin.8.4.2017 - Revoluční detektor čerstvosti masa FOODsniffer
Prague (Penta CZ s.r.o.) - P představením prvního a jediného detektoru čerstvosti masa - FOODsniffer.

Detektor čerstvosti masa FOODsniffer je zařízení, které Vám pomůže zjistit, jestli je vaše maso čerstvé, zda neohrožuje vaše zdraví, případně zda nezůstalo rozmrazené příliš dlouho. Toto mobilní zařízení během několika vteřin zjistí, zda je syrové maso, drůbež nebo ryba zkažené nebo se začíná kazit. Více v přiložené tiskové zprávě.


24.11.2016 - Výsledky soutěže Firma roku: Rovné příležitosti 2016 diverzita na pracovišti
PRAHA (Gender Studies) -

Již od roku 2004 realizuje Gender Studies, o. p. s. soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti. Jinak tomu nebylo ani letos, neboť téma rovných příležitostí pro ženy a muže považujeme v kontextu trhu práce, pracovního uplatnění, pracovních podmínek a kultury na pracovišti za jednu ze stěžejních konotací genderové problematiky, říká Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. 11.10.2016 - Stop kybernásilí na ženách a mužích
PRAHA (Gender Studies, o.p.s.) -

Stále větší část našeho života se odehrává v internetovém a telekomunikačním prostředí, internet, mobily, webové aplikace a sociální sítě se stávají nezbytnou součástí naší existence. Internet využíváme k práci, studiu i při trávení volného času. A jak ukazuje jeden z našich výzkumů (Gender a kybernásilí, 2014) netýká se tento fenomén pouze mládeže, zasahuje i do života generace střední a starší. „Prakticky každý, kdo je aktivní v internetovém prostředí, je reálně ohrožen kybernásilím“, říká genderová a informační specialistka Gender Studies, o.p.s. Michaela Svatošová.8.9.2016 - Chraňme naše ženy: migrace, bezpečnost a maskulinita
- V kontextu současné migrační vlny se nenápadně, ale jednoznačně klade důraz na posilování bezpečnostních složek státu a v poslední době zaznívají i apely na ozbrojování civilního obyvatelstva. NKC k tématu pořádá debatu v rámci Noci vědců a vědkyň.

20.7.2016 - Vyhlášení Ceny Milady Paulové – nominujte české vědkyně
PRAHA (NKC - gender a věda) - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vyhlašuje Cenu Milady Paulové v roce 2016 v oblasti zemědělských věd.

22.6.2016 - Projekt „O dětech s dětmi“ Ratolesti Brno získal další podporu
BRNO (Ratolest Brno) - V Brně probíhá již rok a půl projekt Sociálně aktivizačního programu (SAP) Ratolesti Brno s názvem O dětech s dětmi. Ten se zaměřuje na ochranu práv dětí a jejich bezpečného zapojování do rozhodovacích procesů, které se jich přímo dotýkají. Do této doby se do projektu zapojily téměř tři desítky klientů, se kterými sociální pracovnice intenzivně pracovaly a poskytly jim bez mála 800 kontaktů. Projekt, který získal navazující dotaci, tak bude pokračovat až do dubna 2017.

15.6.2016 - Tisková zpráva při příležitosti Dne rovnosti žen a mužů 19. 6. 2016
PRAHA (Gender Studies) - 19. červen si již tradičně připomínáme jako Den rovnosti žen a mužů. Tento den upozorňujeme na přetrvávající nerovnosti a znevýhodňování žen i mužů na základě genderu. V Praze na Karlově náměstí bude u příležitosti MDR fungovat informační stánek Gender Studies, o. p. s. (v pátek 17. 6. u sochy Elišky Krásnohorské). Veřejnosti bude po celý den k dispozici bezplatné pracovněprávní poradenství zaměřené na problematiku návratů na trh práce po mateřské a/nebo rodičovské, právní nároky rodičů malých dětí v zaměstnání, možnosti a limity flexibilních pracovních forem, kyberšikanu či diskriminaci na základě věku a/nebo pohlaví.

27.5.2016 - 1. 6. 2016 Konference na téma Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví
PRAHA (proFem, o.p.s.) - Zveme Vás na konferenci s mezinárodní účastí - Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví, která se koná pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiřího Dienstbiera, ve středu 1.6.2016 v Lichtenštejnském paláci, U Sovových mlýnů 4/506, 118 00 Praha 1.

19.5.2016 - Projekt příležitost pro matky na ubytovnách je u konce
BRNO (Ratolest Brno) - Projekt zajišťující sociální práci na ubytovnách s názvem Příležitost pro matky na ubytovnách je u svého konce. Jednalo se o pilotní projekt neziskové organizace Ratolest Brno, který byl unikátní zejména propojením svých dvou sociálních služeb. Cílil na zlepšení životní situace rodin v rámci spolupráce se Sociálně aktivizačním programem, s důrazem na individuální podporu jejich dětí díky Nízkoprahovému klubu Pavlač. Rok a půl trvající projekt nabídl prostor pro intenzivní práci se 43 rodiči a téměř 70 předškolními dětmi.


16.5.2016 - Vyhlášení nového ročníku soutěže Firma roku: Rovné příležitosti 2016 se zaměřením na diverzitu na pracovišti
PRAHA (Gender Studies) - Obecně prospěšná společnost Gender Studies realizuje soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti již od roku 2004 za účelem podpory, prosazování a zviditelnění tématu rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovišti. V oblasti zaměstnávání a trhu práce se projevuje celá řada předsudků a znevýhodnění na základě pohlaví, které negativně dopadají na zaměstnance a zaměstnankyně a zaměstnavatelům často brání naplno využít potenciál různých zaměstnaneckých skupin.

12.5.2016 - Ekonomické dopady mateřství v Česku: Mateřstvím k trvalému znevýhodnění
PRAHA (Gender Studies) -

Narození dítěte přináší každé ženě jednu z největších změn v jejím životě. A pro české ženy to platí dvojnásob: vedle nové mateřské role se porodem dostávají do zcela nové ekonomické situace, která řadu z nich poznamená na celý život. To je jeden z klíčových závěrů odborné konference, která dne 12. května proběhla na půdě CERGE-EI.25.4.2016 - 4. výroční setkání Klubu NKC Přednáška Kateřiny Falk – vědkyně, co střílí do diamantů
PRAHA (http://www.genderaveda.cz/files/tiskova-zprava-vystava-zeny-v-nasi-vede.pdf) - Dne 4. května 2016 se uskuteční 4. výroční setkání Klubu NKC, jehož hlavním hostkou bude letos Kateřina Falk, PhD. Ve své přednášce inspirované formátem TED Talks, který představuje myšlenky, které stojí za rozšíření, se mimo jiné dozvíte, proč Kateřina Falk ráda střílí do diamantů, jak se rodí úspěšná vědkyně, jaké jsou praktické rady pro začínající vědkyně a vědce, jak si splnit sen na poli vědy a také třeba, zda existuje ve vědě zábava.

18.4.2016 - 1. konference sexuologické práce s tělem
PRAHA - Dne 16. dubna 2016 se v Ústavní ulici 249 v Praze v prostorách Divadla Za Plotem (v areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích) konala 1. konference o sexuologické práci s tělem. Záměrem konference bylo seznámit laickou i odbornou veřejnost s nově vznikající profesí v ČR, která má zásadní vliv na boření tabu v oblasti sexuality a přispívá výrazně ke zvýšení kvality intimního života jedinců i párů. Zároveň pomáhá najít zdravý vědomý přístup ke svému tělu a řešit otázky navazování sociálních vztahů.


4.4.2016 - Úspěšné ukončení projektu
PRAHA (Slovak Czech Women´s Fund) - Slovensko český ženský fond informuje o úspěšném ukončení projektu, který byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti.

30.3.2016 - Girls Day 2016
PRAHA (Gender Studies) -

Historicky čtvrtý kariérní den pro dívky v České republice, tzv. Girls Day, proběhne ve čtvrtek 28. dubna 2016 v Praze a v Brně. Cílem akce je povzbudit zájem dívek o technické obory. Nedostatek žen v technických profesích a studijních oborech je dlouhodobým problémem, firmy je těžko shánějí a přicházejí tak o jejich potenciál. Ženám uniká příležitost uplatnění a seberealizace v těchto prestižních a pro společnost stále důležitějších oborech.  Dívky ze středních škol se letos podívají například na ČVUT nebo do firem Avast, Microsoft, MSD, Průmstav, Red Hat, Ricardo, T-Mobile či Vodafone. Girls Day probíhá ve stejnou dobu v mnoha zemích po celém světě, např. v Rakousku, Německu a USA, dohromady se ho účastní stovky tisíc dívek.21.3.2016 - Prodavačky volno o státních svátcích chtějí, ukazuje výzkum
PRAHA (Multikulturní centrum Praha, z.s.) - Zatímco ve sněmovně se o možnosti zakázat prodej v supermarketech ve dnech státních svátků stále diskutuje, podle čerstvého výzkumu by to samotné prodavačky uvítaly. Ženy pracující v obchodních řetězcích by stejně jako všichni ostatní zaměstnanci chtěly trávit svátky se svými rodinami či blízkými bez tlaku, že volné dny budou muset následně „napracovat“. Vyplývá to z aktuálního výzkumu Multikulturního centra Praha.

1.3.2016 - Nové vize projektu Fotbalu pro rozvoj
PRAHA (INEX - SDA) - Víkendové setkání partnerských organizací, české organizace INEX - SDA, se švýcarskou organizací Sport - the Brige přineslo nový koncept tohoto projektu. V budoucnu by totiž měla současná kampaň nabrat nové podoby, kdy se jednotlivé regiony a organizace zapojí do celoroční ligy.

23.2.2016 - Kniha Hledání dynamické rovnováhy, tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha pokřtěna
PRAHA (NKC - gender a věda) - V galerii Národní technické knihovny v Praze Dejvicích byla slavnostně představena a pokřtěna kniha autorek Hany Víznerové a Blanky Nyklové z Národního kontaktního centra gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

3.2.2016 - Křest knihy Hledání dynamické rovnováhy: tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha
PRAHA (NKC - gender a věda) - Národní kontaktní centrum – gender a věda SOÚ AV ČR společně s VŠCHT Praha vás srdečně zvou na křest knihy Hany Víznerové a Blanky Nyklové Hledání dynamické rovnováhy: tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha. Kniha obsahující dvacet rozhovorů s vědkyněmi a pedagožkami z VŠCHT Praha představuje pracovní a životní dráhy tří generací výzkumnic působících v různých vědních oborech a disciplínách. Výpovědi ukazují, jak rozmanité mohou být profesní dráhy žen ve vědě, a také na to, jak významně se do individuálních kariér promítají společenské, politické i institucionální okolnosti.

26.11.2015 - 70 let měníme životy – CARE slaví kulaté jubileum
PRAHA (CARE ČR) - Pobočky organizace CARE po celém světě si připomínají svou bohatou historii a upozorňují na humanitární výzvy dneška.

16.11.2015 - Rovná práva žen nejvíce podporuje Česká spořitelna
PRAHA (Gender Studies) - Soutěž Firma roku zná své vítěze. Třetí místo získal T-mobile, druhé RWE a prvenství připadlo společnosti Česká spořitelna.

5.11.2015 - Nová studie: Ženy tvoří 50 % zemědělců v rozvojových zemích, ale vlastní jen 15 % půdy
Praha (CARE Česká republika) - Pokud nebudeme nerovnosti v potravinovém systému řešit současně s klimatickými změnami, hrozí hlad stovkám milionů lidí na světě, převážně ženám a dětem, upozorňuje humanitární organizace CARE.

4.11.2015 - V zapomnění: ženy v naší vědě
PRAHA (http://www.genderaveda.cz/files/tiskova-zprava-vystava-zeny-v-nasi-vede.pdf) - Od 2. listopadu do 15. listopadu 2015 bude v oknech areálu AV ČR do Husovy ulice v Husově ulici k vidění výstava V zapomnění: ženy v naší vědě. Jak název napovídá, výstava se věnuje vybraným ženským osobnostem našich vědeckých a vysokoškolských institucí dávné i nedávné minulosti. Cílem výstavy je zaplnit prostor, který je ve veřejném obraze vědy často opomíjen a spojován převážně s muži.

9.10.2015 - U příležitosti Mezinárodního dne dívek upozorňuje CARE na nebezpečí dětských sňatků
PRAHA (CARE ČR) - U příležitosti Mezinárodního dne dívek, který připadá na 11. října, upozorňuje CARE, organizace pro humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, na svou novou studii o nucených dětských sňatcích. 39 000 dívek je každý den donuceno ke sňatku – CARE žádá ukončení dětských sňatků do roku 2030.

20.9.2015 - Český stát mě přechýlil
PRAHA (NKC - gender a věda) - V rámci celoevropské Noci vědců a vědkyň (European Researchers' Night) se Národní kontaktní centrum Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., připojí diskusním večerem o přechylování ženského příjmení.

31.7.2015 - Díky ženám ve vedení mohou firmy více vydělat. Zavedení kvót ale naráží u expertů i manažerů
PRAHA (Activa) - Firmy s vyšším podílem žen v rozhodovacích pozicích mívají podle odborníků vyšší zisky a lepší hodnocení na burze. Ženy tak firmě vydělávají více peněz, samy však přitom mají na stejné pozici plat o 22 procent nižší než muž. A když česká eurokomisařka Věra Jourová (ANO) chtěla prosadit směrnici o čtyřicetiprocentním podílu žen v dozorčích radách, narazila. I vláda nápad zamítla. Ekonomičtí experti i vedení českých firem blahodárnost dostatečné přítomnosti žen v kancelářích připouštějí. Zdůrazňují i lepší atmosféru na pracovišti.

17.7.2015 - Česká věda selhává ve využití potenciálu kvalifikovaných žen
PRAHA (NKC - gender a věda) - Česká republika patří v současnosti z hlediska prosazování rovných příležitostí žen a mužů ve vědě k nejhorším státům Evropy. Zatímco počet výzkumníků/nic v ČR se dlouhodobě zvyšuje a zvyšuje se také zastoupení žen ve studiu i mezi jeho absolventy/kami, celkové zastoupení žen mezi výzkumníky/cemi se za poslední desetiletí nijak nezměnilo. Vyplývá to z Monitorovací zprávy o postavení žen v české vědě za rok 2013, kterou právě vydalo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu Akademii věd ČR, v.v.i.

20.6.2015 - Kongres žen 2015: Ženy a média
PRAHA (http://kongreszen.cz/kongres-zen-2015/) - 20. června 2015 se bude konat kongres žen na téma: “ Ženy a media“ v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru (Praha).

19.6.2015 - Rozdíly v odměňování nejvíce dopadají na vzdělané matky
PRAHA (Gender Studies) - Kariéru žen v Česku ovlivňuje nejvíce mateřství a také to, že jim je automaticky přiřazována role výlučné pečovatelky. Navíc platí, že čím vzdělanější ženy jsou a na čím prestižnější místa aspirují, tím se prohlubují rozdíly v odměňování i přístupu k těmto pozicím. Potvrzuje to aktuální analýza společnosti Gender Studies.

9.6.2015 - Rozdíly v odměňování nejvíce dopadají na vzdělané matky
PRAHA (Gender Studies) - Kariéru žen v Česku ovlivňuje nejvíce mateřství a také to, že jim je automaticky přiřazována role výlučné pečovatelky. Navíc platí, že čím vzdělanější ženy jsou a na čím prestižnější místa aspirují, tím se prohlubují rozdíly v odměňování i přístupu k těmto pozicím. Potvrzuje to aktuální analýza společnosti Gender Studies.

26.5.2015 - Konference Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge
PRAHA (NKC - ženy a věda) - Ve dnech 4. – 6. června 2015 se v pražském Karolinu uskuteční mezinárodní konference „Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge“. Cílem letošního ročníku této bienální konference je upozornit na cestu žen k rovným příležitostem ve vzdělání v různém kulturním prostředí, kterou ušly od druhé poloviny 19. století až do současnosti.

18.5.2015 - Měsíc žen v médiích
PRAHA (Kongres žen) - Kongres žen startuje svou mediální kampaň a vyhlašuje „Měsíc žen v médiích“. Jejím cílem je vyvolat veřejnou diskusi o postavení žen v českém mediálním prostoru. Kampaň vyvrcholí 20. června 2015 v Národním domě na Vinohradech, kde v rámci druhého ročníku Kongresu žen vystoupí nejen zástupkyně a zástupci médií z České republiky, Evropy a Spojených států.

12.5.2015 - Seminář "Talentky sedm let poté" aneb jak jsou na tom české vědkyně
PRAHA (Národní kontaktní centrum - ženy a věda) - Jaké mají vědkyně v ČR podmínky pro budování vědecké kariéry a jakým způsobem se v ČR zachází s ženskými talenty ve vědě? V rámci pravidelného cyklu jarních seminářů Sociologického ústavu AV ČR představí Marta Vohlídalová projekt Talentky sedm let poté, který v dlouhodobé perspektivě sledoval pracovní a životní dráhy mladých vědkyň. Seminář se uskuteční 21. 5. 2015 od 14:00 v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, Praha 1.

5.5.2015 - Už vím! Srozumitelně o duši a těle pro ženy s mentálním postižením
PRAHA (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s.) - Sekretariát SPMP ČR získal roční grant od NROS na projekt zabývající se osvětou žen s mentálním postižením v oblasti zdraví, partnerských vztahů a zneužívání.

21.4.2015 - Výzva k podávání nominací na Cenu Milady Paulové 2015 v oboru fyzika a astronomieVýzva k podávání nominací na Cenu Milady Paulové 2015 v oboru fyzika a astronomie
PRAHA (Národní kontaktní centrum - ženy a věda) - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR zveřejnilo výzvu k podávání nominací na Cenu Milady Paulové.

20.3.2015 - Schopnosti o kariéře v Česku stále nerozhodují
PRAHA (Gender Studies) - Téměř každý druhý člověk na trhu práce v Česku je žena. Ale jen 4 % žen se dostane na pozice top managementu. Zastavení kariérního růstu není často způsobeno nedostatečnou kvalifikací či motivací žen na vyšší posty dosáhnout, ale fenoménem tzv. skleněného stropu. Právě na tento jev, který celosvětově deformuje trh práce, upozorňuje kampaň Hlavou to nešlo, která startuje v polovině března. Plakáty budou umístěny v MHD v Praze a v Brně. Kampaň je součástí rozsáhlého projektu Rozbít skleněný strop neziskové organizace Gender Studies.

16.3.2015 - Schopnosti o kariéře v Česku stále nerozhodují
PRAHA (Gender Studies) - Téměř každý druhý člověk na trhu práce v Česku je žena. Ale jen 4 % žen se dostane na pozice top managementu. Zastavení kariérního růstu není často způsobeno nedostatečnou kvalifikací či motivací žen na vyšší posty dosáhnout, ale fenoménem tzv. skleněného stropu. Právě na tento jev, který celosvětově deformuje trh práce, upozorňuje kampaň Hlavou to nešlo. Kampaň je součástí rozsáhlého projektu Rozbít skleněný strop neziskové organizace Gender Studies.

6.3.2015 - Ekonomické dopady mateřství v souvislostech
PRAHA (Gender Studies) - Dle Evropské komise patří ČR mezi země s největším negativním vlivem mateřství na míru zaměstnanosti žen. Pro ČR je typická celkově vysoká ekonomická aktivita žen, se kterou kontrastuje propad v zaměstnanosti žen dětí do 6 let. Nedostatek míst v zařízení péče pro děti na straně jedné a nízká nabídka flexibilních pracovních forem na straně druhé společně znesnadňují kombinaci pracovního a soukromého života. Ženy proto své životní dráhy spíše etapizují a oddělují od sebe období výdělečné činnosti a období věnované výhradně péči. Tato několikaletá přerušení ekonomické aktivity tak mají dlouhodobé důsledky na další vývoj pracovních drah žen a jejich příjmů.

5.11.2014 - Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku-vyhlášení výsledků
PRAHA (Gender Studies, o.p.s.) -

Gender Studies, o.p.s. vyhlásila výsledky soutěže Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku. Hlavním tématem soutěže se tento rok stala věková diverzita a age management.2.10.2014 - Chování na internetu: muži ve větším nebezpečí, ženy v roli obětí
PRAHA (Gender Studies, o.p.s.) - Gender Studies prezentuje výsledky výzkumu, který zkoumal chování na internetu mezi muži a ženami ve věku 18-29 let, jako první v ČR se speciálním zaměřením na genderové rozdíly v souvislosti s kybernásilím a kyberšikanou. Dle hlavních zjištění svět internetu vzhledem k anonymitě genderové nerovnosti částečně zahlazuje, nicméně například díky rizikovějšímu chování kyberprostor je nebezpečnější pro muže. Zkušenosti s drobnější kyberšikanou má prakticky každý bez ohledu na pohlaví a věk.

25.7.2014 - Tisková zpráva WAVE a proFem - Istanbulská Úmluva
PRAHA (proFem, o.p.s.) - Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva) vstoupí v platnost 1. srpna 2014. Je to významný mezník v historii ženského hnutí a ještě se musí hodně udělat pro zlepšení postavení žen, které se staly obětí násilí a pro jejich děti.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 12 | Další