Grafická verze

ECONNECT - zpravodajství

Tiskové zprávy


Druh:    zprávy | komentáře | tiskové zprávy
Oblast: životní prostředí | lidská práva | sociální oblast | gender | regionální rozvoj | kultura | občanský sektor | internet

12.12.2019 - Čeští jeskyňáři pomáhali zhodnotit potenciál unikátního krasového podzemí Gruzie
PRAHA/KUTAISI (Správa jeskyní ČR) - Několikaměsíční práce expertního týmu ze Správy jeskyní České republiky (SJČR), který v rámci projektu České rozvojové agentury (ČRA) pomáhal v Gruzii zhodnotit potenciál využití jeskyní na západě země, úspěšně skončila s koncem listopadu 2019. Oblasti Imereti, Samegrelo a Racha jsou významné výskytem povrchových a podzemních krasových jevů. Nedostatek peněz a relevantních odborných znalostí však brání Gruzínům v průzkumu přírodních skvostů. Projekt realizovaný v rámci programu ČRA Vysílání expertů by měl pomoci zpřístupnit tyto oblasti ekoturistikou se zapojením místních obyvatel do poskytování turistických služeb, což by mělo značný přínos pro zvýšení jejich příjmů v chudém regionu.

12.12.2019 - Oslavy ticha: Silvestr a Nový rok užijte v národních parcích opět bez ohňostrojů
PRAHA/KRÁSNÁ LÍPA/VRCHLABÍ/ZNOJMO/VIMPERK (MŽP ČR, Správa NP České Švýcarsko, Správa KRNAP, Správa NP Podyjí a Správa NP Šumava) - Na území všech čtyř národních parků České republiky, tedy NP Šumava, NP Podyjí, NP České Švýcarsko a Krkonošského národního parku, se oslavy příchodu Nového roku musejí opět obejít bez zábavní pyrotechniky. Zákon č. 114 o ochraně přírody a krajiny ji zakazuje na celém území národních parků, a to včetně obcí.

12.12.2019 - Potopí Babiš zásadní dohodu na ochranu klimatu? Zablokováním hrozí jako jediný politik z celé EU
PRAHA (Klimatická koalice) - Na summitu Evropské rady, který proběhne ve čtvrtek a v pátek, se premiér Andrej Babiš podle vlastních slov [1] chystá zablokovat cíl klimatické neutrality EU. Návrh, který počítá s tím, že by EU do roku 2050 neměla vypouštět více emisí skleníkových plynů, než dokáže pohltit, v současné době nahlas kritizuje pouze Česko, které hrozí jeho zablokováním.

12.12.2019 - Autobusy pojedou, ÚOHS rozhodl ve prospěch kraje
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Královéhradecký kraj obdržel rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V zadávacím řízení na zajištění veřejné autobusové dopravy na další desetileté období kraj nepochybil a nyní může uzavírat smlouvy s vybranými dopravci. O zakázku se podělí pět firem s předpokládaným termínem podepisování smluv koncem ledna 2020.

11.12.2019 - Alexandr Vondra: Komise vyhlásila zelenou revoluci, která může rozložit Evropu
BRUSEL (ODS) - Evropská komise v Bruselu představila základní podobu plánu přechodu sedmadvacítky na bezuhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Radikální přechod mají podle komise zaplatit především soukromé podniky, finanční sektor a občané prostřednictvím nových daní.

11.12.2019 - Zelená dohoda pro Evropu stanoví, jakým způsobem učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent, jak oživit hospodářství, zlepšit zdraví a kvalitu života občanů a pečovat o přírodu tak, aby nikdo nebyl opomenut
BRUSEL (Evropská komise) -

11.12.2019 - Proslov předsedkyně Komise von der Leyen k novinářům k přijetí Zelené dohody pro Evropu (Press remarks by President von der Leyen on the occasion of the adoption of the European Green Deal Communication)
BRUSEL (Evropská komise) - This is a very special day. This morning, the College of Commissioners agreed on the European Green Deal. The European Green Deal is on the one hand our vision for a climate neutral continent in 2050 and it is on the other hand a very dedicated roadmap to this goal. It is fifty actions for 2050.

11.12.2019 - Novinky v jízdním řádu 2020 v Královéhradeckém kraji
HRADEC KRÁLOVÉ (České dráhy) - V neděli 15. prosince 2019 začne platit nový jízdní řád pro rok 2020. V Královéhradeckém kraji bude rozsah regionální dopravy navýšen oproti roku 2019 o 1,4 %. K nejvýznamnějším změnám bude patřit doplnění přímého rychlíkového spojení Praha – Trutnov o sedmý pár, zavedení spěšných vlaků „Dobrošov“ z Hradce Králové do Meziměstí a posílení rychlé dopravy z Náchodska do Chocně s přípoji na koridorové rychlíky.

11.12.2019 - Novinky v regionální dopravě Českých drah v roce 2020 v Libereckém kraji
LIBEREC (České dráhy) - V neděli 15. prosince 2019 začne platit nový jízdní řád pro rok 2020. Rozsah dopravy na tratích, na kterých objednává Liberecký kraj výkon u Českých drah, zůstává na stejné úrovni jako v předchozím jízdním řádu. Mění se skladba dopravy na nově zasmluvněných výkonech. Novinkou bude přímé spojení mezi Mladou Boleslaví a Rumburkem.

11.12.2019 - Senátoři TOP 09: Peníze z emisních povolenek patří zpět do uhelných regionů
PRAHA (TOP 09) - Senát na své schůzi projedná zákon o emisních povolenkách, senátoři TOP 09 podpoří pozměňovací návrh senátora Balatky, který navrhuje, aby se část takto vybraných peněz vracela do regionů postižených těžbou uhlí.

10.12.2019 - Domorodé národy jsou živou výzvou k naději
BRUSEL (Justitia et Pax Europa) - Odhaduje se, že na světě existuje na 5000 různých domorodých národností obyvatel, kteří mají silné vazby na své přirozené prostředí a mají výrazné sociálně-ekonomické, politické, kulturní a náboženské rysy. I přes jejich geografické rozptýlení ve více než v 70 zemích po celém světě a jejich sociokulturní rozmanitost, jsou tito lidé často konfrontováni s podobnými hrozbami a výzvami.

10.12.2019 - Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2020 v Jihomoravském kraji
BRNO (České dráhy) - V neděli 15. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2020. Regionální vlaky ujedou na území Jihomoravského kraje v době jeho platnosti cca 9,5 mil. vlakokilometrů. Největší novinkou v Jihomoravském kraji bude ukončení výluky a obnovení provozu ve stanici Brno hl.n. nebo opětovné zprovoznění trati Hrušovany u Brna – Židlochovice. Jízdní řád bude platit do soboty 12. prosince 2020.

10.12.2019 - Změna klimatu patří mezi nejdůležitější otázky naší doby, myslí si generace Z
PRAHA (Amnesty International ČR) - 10 tisíc mladých lidí z 22 zemí označilo ve výzkumu pro Amnesty k Mezinárodnímu dni lidských práv klima za nejpalčivější problém. Mají pocit, že žijí uvnitř „neúspěšného systému“, a že lídři „zrazují jejich generaci.“

9.12.2019 - Lidovci kritizují vládní návrh zákona o odpadech, nepatří podle nich do 21. století
PRAHA (KDU-ČSL) - S kritikou vládního návrhu zákona o odpadech přišla opoziční KDU-ČSL. Stát podle nich dostatečně nepodporuje možnosti energetického a materiálového využití odpadu, recyklaci a nepředstavuje ani konkrétní kroky vedoucí k předcházení vzniku odpadu. Vadí jim také posunutí zákazu termínu skládkování.

9.12.2019 - Česko čeká velká odpadková revoluce, vláda dnes schválila novou odpadovou legislativu
PRAHA (MŽP ČR) - Vláda dnes schválila soubor nové odpadové legislativy čítající nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona o obalech a tzv. změnový zákon. Nová legislativa přinese do Česka celoevropský trend zvyšování recyklace komunálního odpadu a Česko tak konečně vykročí na cestu k oběhovému hospodářství.

9.12.2019 - Skandál: Vláda odmítla kompostovat bioodpad, místo toho se bude dál skládkovat až do roku 2030. V EU je to zakázáno už 20 let
PRAHA (Hnutí DUHA) - Vláda dnes schválila a k diskusi do Poslanecké sněmovny poslala dlouho připravovaný návrh nového zákona o odpadech. Nová legislativa by podle celoevropské shody měla zajistit, aby evropské země používaly odpady především jako druhotné suroviny. Vláda však navrhuje zahrabávat na skládky snadno kompostovatelné odpady ještě dalších deset let. V celé Evropské unii je přitom již 20 let zakázáno ukládat na skládky odpady bez předchozí úpravy a Česko za to hrozí každý rok sankce ve výši přes 60 mil. Kč.

9.12.2019 - Správa KRNAP letos zpracovala 52 000 m3 kůrovcem napadeného dřeva
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Situace s přemnožením lýkožrouta smrkového není v českých lesích jednoduchá. Nejinak je tomu i v lesích na území Krkonošského národního parku. Letos jsme byli nuceni zpracovat rekordní objem kůrovcem napadeného dřeva – více než 52 000 m3. Díky maximálnímu nasazení krkonošských lesníků se však daří masivní šíření kůrovce brzdit.

9.12.2019 - České dráhy zajistí v Ústeckém kraji 80 procent regionální drážní dopravy
ÚSTÍ NAD LABEM (České dráhy) - Zástupci Českých drah dnes podepsali 5 nových smluv na zajištění veřejné drážní osobní dopravy v Ústeckém kraji. Největší tuzemský železniční dopravce zajistí 80 procent výkonů v regionální dopravě Ústeckého kraje a příští rok vypraví denně v průměru 672 regionálních vlaků. Vlaky ČD ujedou v kraji přibližně 6,1 milionu kilometrů za rok.

9.12.2019 - Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2020 ve Zlínském kraji
ZLÍN (České dráhy) - V neděli 15. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2020. K novinkám v regionální vlakové dopravě ve Zlínském kraji bude patřit zavedení nových nočních vlaků na trase Přerov – Zlín nebo večerních spojů na trati Přerov – Uherské Hradiště – Veselí nad Moravou. V regionu také začne platit Tarif Zlínského kraje. Nový jízdní řád bude platit do soboty 12. prosince 2020.

9.12.2019 - Nevládní organizace v Česku, Polsku a Maďarsku vyzývají své premiéry, aby podpořili cíl EU dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050
PRAHA/VARŠAVA/BUDAPEŠŤ (Klimatická koalice) - Premiéři Česka, Polska a Maďarska mají v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů svých zemí povinnost během nejbližšího jednání Evropské rady podpořit cíl Evropské unie dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Středo- a východoevropské nevládní organizace vyzývají náš region k společnému přijetí nutných kroků směrem k bezemisní ekonomice a k dosažení dalších výhod vyplývajících z mezinárodní spolupráce.

9.12.2019 - Rajonizace lesů kvůli kůrovci se rozšiřuje do dalších oblastí České republiky
PRAHA (MZe ČR) - Ministerstvo zemědělství (MZe) opět rozšířilo počet území mimořádně zasažených kůrovcem v České republice. Pro takto vymezené zóny bude platit možnost odkladu zalesnění až na pět let a také uvolnění pravidel přenosu sadebního materiálu při zalesňování kalamitních holin. Toto opatření obecné povahy, které MZe vydalo dnes, bude platit do konce roku 2022.

9.12.2019 - Soutěž ve sběru elektrozařízení ovládly obce Dobšice, Modřice a Žabovřesky
Brno (Asekol) - Kdo v Jihomoravském kraji třídí nejlépe? Na konci listopadu proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení dalšího ročníku sběrové soutěže obcí a měst Jihomoravského kraje s názvem ,,My třídíme nejlépe“.

9.12.2019 - Komentář Dany Balcarové: Zpráva o životním prostředí ukazuje, že Česká republika v ochraně životního prostředí zaostává
PRAHA (Česká pirátská strana) - Vláda dnes projednala Zprávu o životním prostředí České republiky za rok 2018. Ta ukázala, že je stav životního prostředí v Česku na špatné úrovni a Česká republika zaostává v ochraně přírody a krajiny. Ve zprávě jsem nalezla hned několik závěrů, které neodpovídají skutečnému stavu životního prostředí v Česku. Zpráva poskytuje nepřesné informace, a to například v oblasti odpadového hospodářství, vypouštění emisí do ovzduší nebo rozvoji domácích obnovitelných zdrojů energie.

9.12.2019 - Komentář Františka Elfmarka: Odpadová legislativa není dobře připravená. Odklad termínu konce skládkování ještě zhorší současný stav
PRAHA (Česká pirátská strana) - Vláda dnes schválila návrh legislativy, který obsahuje čtyři zákony upravující povinnosti při nakládání s odpady. I přes množství připomínek a také uspořádání dvou odborných seminářů, na kterých se k zákonům vyjadřovali experti z oboru, není legislativa dobře připravená. Problematické je nedostatečné projednání problematiky s odbornou veřejností a dále především odklad termínu konce skládkování.

7.12.2019 - Plány na zesplavnění Berounky se ruší – na tahu je Senát ČR
PRAHA (Strana zelených) - Zelení vítají vynětí 40 kilometrů spodního toku Berounky ze seznamu významných vodních cest využitelných k dopravě. Proti splavnění dosud přirozeného toku této krásné řeky byli od počátku nejen starostové a zastupitelé dotčených obcí a městských částí Prahy, ale i ochránci přírody, občané i řada Zelených, kteří proti záměru aktivně vystupovali.

6.12.2019 - Stávkující středoškoláci se setkali s premiérem a ministry. Se závěry nejsou spokojeni, budou pokračovat ve stávkách
PRAHA (Fridays for Future) - Zástupci hnutí Fridays For Future se dnes setkali s premiérem Andrejem Babišem, ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem. Středoškoláci, kteří již několik měsíců stávkují za klima, se s premiérem bavili o možných řešeních klimatické krize. Stalo se tak na jejich žádost. Tu vznesli po minulém pátku, kdy Andrej Babiš zkritizoval středoškoláky za to, že s ním nechtějí jednat. Zástupci středoškoláků však tuto kritiku odmítli. "S politiky se setkat neodmítáme, avšak většina dosavadních schůzek byla inciována ze strany politiků. Sešli jsme se tak například s paní ministryní Maláčovou, nebo s paní poslankyní Balcarovou. Kritika Andreje Babiše nebyl pravdivá, a tak jsme jako důkaz opaku pana premiéra kontaktovali," řekl Petr Doubravský z hnutí Fridays For Future.

6.12.2019 - Vlastníci lesů, lesníci a vědci píší ministrovi životního prostředí
PRAHA (SVOL) - Otevřeným dopisem určeným pro ministra životního prostředí Richarda Brabce reaguje SVOL společně s významnými lesnickými institucemi na aktivity Hnutí Duha.

6.12.2019 - Zpráva o životním prostředí: Vzrostlo množství odpadu. Na skládkách ho skončilo loni už 2,7 milionu tun. V pondělí projedná vláda nový odpadový zákon
PRAHA (Hnutí DUHA) - Vláda má v pondělí 9. prosince projednat Zprávu o životním prostředí za rok 2018 [1] a znovu také zákony o odpadech a obalech. Zpráva o životním prostředí konstatuje, že vláda v řešení odpadové problematiky selhává. V roce 2018 vzrostlo množství komunálních odpadů o 1,6 % na 5,8 milionů tun, z toho 46 % (2,7 milionů tun) skončilo na skládkách. Materiálově bylo využito 38,6 % [2]. Podle Zprávy vyprodukujeme 544,1 kg na obyvatele a patříme tedy v EU mezi nejhorší země [3]. Roste i celkové množství obalů, které ve stále větším množství končí kvůli děravé legislativě na skládkách.

6.12.2019 - Obnovu lesů zničených kůrovcem zajistí i prodloužení doby lovu
PRAHA (MZe ČR) - Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo doby lovu několika druhů spárkaté zvěře. To pomůže především oblastem, které zasáhla kůrovcová kalamita, a které jsou osázené novými stromky. Právě ty totiž spárkatá zvěř okusuje a ničí. Změna začne platit od 1. ledna 2020 příštího roku.

6.12.2019 - Společensky odpovědnou firmou v oblasti životního prostředí se v celoevropské soutěži European Business Awards stala česká společnost JRK
Praha (www.meneodpadu.cz ) - Největší tuzemská firma, která působí jako komplexní partner pro odpadové hospodářství obcí a měst – společnost JRK, zvítězila v prestižní soutěži European Business Awards. Firma uspěla v kategorii The Social Responsibility and Environmental Awareness (Společenská odpovědnost a zlepšování environmentálního povědomí) a stala se národním šampiónem soutěže. Vyhlášení proběhlo 4. prosince během slavnostního ceremoniálu ve Varšavě.

5.12.2019 - Téměř čtvrtina vytipovaných aut nesplnila emise, ukázalo pilotní měření emisí na silnicích
PRAHA (MŽP ČR a MD ČR) - Pilotní kontroly mobilního měření provedené experty Centra služeb pro silniční dopravu přímo na silnicích ukázaly, že každé čtrnácté auto neplní zákonné limity pro emise škodlivých látek. Tzv. mobilní expertní jednotka zkontrolovala během tří měsíců 444 vozidel, z nichž vytipovala 141, u kterých změřila emise. Z nich 33, tedy celkově přes 7 % ze všech kontrolovaných vozidel, nebylo technicky způsobilých k provozu. Nejčastějšími prohřešky byl špatný stav výfukového vedení nebo kouřivost motoru, která ukazuje na nedostatečnou údržbu vozidel se spalovacím motorem.

5.12.2019 - Sněmovna schválila rozpočet na příští rok se schodkem 40 miliard korun. Návrhy lidovců neprošly
PRAHA (KDU-ČSL) - Vláda s komunisty i s SPD odmítla podpořit jakýkoli návrh opozice. Máme rozpočet spotřeby nikoli budoucnosti, bez vize. Rozpočet, který není přívětivý k rodinám, komentoval po schválení rozpočtu Sněmovnou předseda lidovců Marek Výborný.

5.12.2019 - Opravy železničních tratí v Libereckém kraji zlepšují kvalitu cestování
TANVALD (Liberecký kraj) - V pondělí 2. prosince proběhlo ve stanici Tanvald oficiální otevření železniční trati 035 z Železného Brodu do Tanvaldu, na které probíhala od počátku září rozsáhlá oprava.

5.12.2019 - Strach z douglasky v našich lesích? Zbytečná hysterie a záměrná manipulace
OPOČNO (VÚLHM, v.v.i.) - Hnutí Duha opět účelově mate laickou veřejnost, a to svým prohlášením o nebezpečnosti využití douglasky tisolisté v našich lesích. Na základě pouze několika bez kontextu a účelově vybraných publikací prohlašuje tuto dřevinu za druh ohrožující samu podstatu funkčního lesního ekosystému v našich podmínkách. Za posledních deset let v našich lesích přibývá porostů s douglaskou v průměru 120 ha ročně. I kdybychom toto tempo hypoteticky zpětinásobili a používali douglasku při obnově lesa na 600 ha ročně, dostali bychom se k zastoupení jaké má v Německu (2 %, bez problémů s biodiverzitou, invazivností apod.) za 76 let.

5.12.2019 - Alejí kolem silnic nadále ubývá. Dva vykácené stromy nahradil jediný
PRAHA (Arnika) - V devíti krajích v roce 2018 převažovalo kácení. Okolo cest zmizelo 17 657 stromů a nahradilo je jen 8749 sazenic. Krajské správy silnic navíc 28 % stromů vysadily na jiných místech, než je vykácely. Došlo k výraznému zhoršení, neboť o rok dříve byl poměr vysázených a pokácených stromů vyrovnaný. Nejlépe na tom byl v roce 2018 Liberecký kraj, kde za každý vykácený strom silničáři vysadili necelé 2 nové. Na opačném konci žebříčku se umístil Karlovarský kraj s jediným vysazeným stromem za 9 poražených. Z české krajiny i nadále mizí levná a účinná ochrana před extrémními teplotami a suchem i naše historické dědictví.

5.12.2019 - Nové cesty české energetiky
Praha (Zvonečník, z.s.) - Dne 26. listopadu 2019 uspořádal Zvonečník v Lidovém domě debatu "Nové cesty české energetiky". Debata přinesla čtyři důležité závěry.

4.12.2019 - Novinky v jízdním řádu 2020 v Karlovarském kraji
KARLOVY VARY (České dráhy) - V neděli 15. prosince 2019 začne platit nový jízdní řád pro rok 2020. Regionální doprava je v Karlovarském kraji realizována na základě objednávky krajského úřadu, dálkové vlaky objednává v celé České republice ministerstvo dopravy. Rozsah regionální dopravy, kterou České dráhy zajistí na základě nové smlouvy s Karlovarským krajem, zůstane na obdobné úrovni jako v současném jízdním řádu. Novinkou v dálkové dopravě jsou nové ranní rychlíky z Chebu přes Karlovy Vary do Prahy a v opačném směru z Ústí nad Labem do Chebu.

4.12.2019 - Staré oblečení: textilní odpad nebo pro jiného poklad?
PRAHA (Zajímej.se) - Textil. Materiál, který je přítomen během téměř každého okamžiku v našich životech, nás doprovází od kolébky po hrob. Současný lineární systém nakládání s textilem ale dozrál do fáze, kdy je nevyhnutelná změna. Proč?

4.12.2019 - Školy a domovy pro seniory sklízely dýně a cukety na pražských polích
PRAHA (Hl. město Praha) - Praha je obklopena prstencem lánů, které postupně procházejí změnami, aby hospodaření na nich bylo šetrnější k životnímu prostředí. Město má ve své správě přibližně 1 650 hektarů zemědělské půdy. V současné době jsou velké lány rozčleňovány na menší políčka, tvoří se také nové meze, remízky, polní cesty, vysazují aleje a mění osevní postupy. Novinkou letošního roku je zapojení škol a dalších zařízení do sklizně vypěstovaných plodin.

4.12.2019 - Náměstek Červíček: Změnami jízdních řádů vycházíme vstříc požadavkům starostů a cestujících
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - V neděli 15. 12. 2019 začnou platit nové jízdní řády vlaků i autobusů. Cestující se mohou těšit na nové přímé spoje a lepší návaznosti i na rozšíření přeshraničního spojení do Polska.

4.12.2019 - Invazní novelu ano, ale ne invazním druhům na ruku
PRAHA (Zvonečník, z.s.) - Ministr životního prostředí Richard Brabec předložil Legislativní radě vlády v říjnu 2019 takzvanou "invazní novelu" spojenou hlavně se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Zvonečník žádá podobně jako řada dalších ekologických organizací stažení této novely z jednání vlády a úpravy, aby novelizace nevzala státní ochraně přírody a krajiny možnost zasáhnout v případě nevhodného nebo nadměrného vysazování nepůvodních druhů (řešeno je takové prolomení u douglasky v lesích a cizokrajných ryb v našich vodách) a aby se zachoval současný způsob ochrany zeleně ve městech.

3.12.2019 - První nosorožci ze Dvora Králové byli ve Rwandě vypuštěni do volné přírody
KIGALI/DVŮR KRÁLOVÉ (Safari Park Dvůr Králové) - V průběhu uplynulých týdnů byli do volné přírody vypuštěni tři z pěti kriticky ohrožených nosorožců černých, kteří byli v červnu převezeni ze Safari Parku Dvůr Králové do národního parku Akagera ve Rwandě. Zbylé dva tento krok čeká v blízké budoucnosti.

3.12.2019 - Novinky v jízdním řádu 2020 v Plzeňském kraji
PLZEŇ (České dráhy) - V neděli 15. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2020. V Plzeňském kraji je připravován ve spolupráci s organizátorem a koordinátorem veřejné dopravy POVED. Jízdní řád zahrnuje celkem 542 vlaků v působnosti Regionálního obchodního centra Plzeň, z toho jezdí v pracovních dnech 493 vlaků, o sobotách a nedělích 332 vlaků. Průměrně je vypravováno 447 vlaků denně. Regionální spoje ujedou 5,6 mil. vlakokilometrů, což představuje nárůst o 5,22 % ve srovnání se současným jízdním řádem.

3.12.2019 - Novinky ve vlakovém jízdním řádu 2020 v Pardubickém kraji
PARDUBICE (České dráhy) - V neděli 15. prosince 2019 začne platit nový vlakový jízdní řád pro rok 2020. Rozsah regionální dopravy na linkách, které zajistí České dráhy na základě nové smlouvy s Pardubickým krajem, zůstane na obdobné úrovni jako ve stávajícím grafikonu. Větší rozsah dopravy objednal kraj v úseku Česká Třebová – Letovice.

3.12.2019 - FSC ČR vyhlašuje výsledky sedmého ročníku fotosoutěže „Není les jako les“!
BRNO (FSC ČR) - Organizace FSC ČR dnes zveřejnila výsledky fotografické soutěže „Není les jako les“, jejímž tématem jsou lesy a náš vztah k nim. Hlavním cílem letošního ročníku bylo upozornit na důležitost přírodě blízkého lesního hospodaření a šetrné spotřeby výrobků ze dřeva pro ochranu lesů a jejich adaptaci na klimatické změny. Z téměř čtyř tisíc fotografií vybírala porota v letošním roce devět nejlepších snímků v celkem třech tematických kategoriích. Na autory vítězných fotografií čekají fotoaparáty Canon, fotopříslušenství Manfrotto a poukázky do obchodních domů IKEA v celkové hodnotě více než 80 000 Kč. Vítězné fotografie jsou uveřejněné na www.vyfotdrevo.cz.

3.12.2019 - Odborné organizace žádají ministra životního prostředí o změnu škodlivých návrhů v invazní novele
PRAHA (Hnutí DUHA) - “Pane ministře, přepracujte tzv. invazní novelu tak, abyste zajistil zachování pravomocí orgánů ochrany přírody na stávající úrovni a neumožnil přijetí změn, jež by znamenaly nekontrolovatelnou výsadbu douglasky tisolisté a kácení stromů ve městech, hromadné vypouštění nepůvodních druhů ryb a s tím spojená rizika pro naše životní prostředí.” Tak lze shrnout požadavky lidí, kteří za poslední týden napsali více než 200 dopisů ministru životního prostředí Richardu Brabcovi [1].

3.12.2019 - Opravili jsme další kilometry cest
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Letošní sezóna oprav komunikací vedoucích Krkonošským národním parkem je u konce. Opravili jsme 8 km turistických chodníků a 23 km cest. S podporou dotací Evropské unie tak pokračuje naše – již léta trvající úsilí – udržovat majetek státu v naší správě v dobrém technickém stavu. ddd

3.12.2019 - Jak hospodaří douglaska tisolistá s vodou
OPOČNO (VÚLHM, v.v.i.) - V poslední době se hodně mluví o douglasce tisolisté. Avšak jejímu vztahu k vodě nebyla zatím věnována v České republice větší pozornost. Vzhledem k diskusím o možnosti zvýšení zastoupení douglasky jako náhrady chřadnoucího smrku ztepilého mají ale informace o vodním režimu douglasky a porostních směsí s douglaskou mimořádný význam zejména kvůli klimatickým výkyvům hrozícím povodněmi a suchem.

3.12.2019 - Mobilní aplikace PID Lítačka nově s dlouhodobými časovými kupóny
PRAHA (Hl. město Praha) - V Praze a ve Středočeském kraji se mohou od pondělí 2. prosince 2019 cestující odbavit také prostřednictvím mobilního telefonu. Nová aktualizace mobilní aplikace PID Lítačka, která byla vydána v pilotním provozu, umožňuje cestujícím převést si zakoupené dlouhodobé časové kupóny do mobilní aplikace a cestovat v rámci Pražské integrované dopravy jen s mobilním telefonem.

2.12.2019 - Klimatická koalice přijímá výzvu Andreje Babiše k diskuzi
PRAHA (Klimatická koalice) - 2. 12. 2019 Klimatická koalice přijímá nabídku premiéra Andreje Babiše k diskusi o české klimatické politice. S premiérem a odpovědnými resortními ministry jsou její zástupkyně a zástupci připraveni jednat, cílem však musí být dostat českou ekonomiku a energetiku do souladu s Pařížskou dohodou o omezení emisí skleníkových plynů.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 829 | Další