Grafická verze

ECONNECT - zpravodajství

Tiskové zprávy


Druh:    zprávy | komentáře | tiskové zprávy
Oblast: životní prostředí | lidská práva | sociální oblast | gender | regionální rozvoj | kultura | občanský sektor | internet

14.10.2019 - Na podporu a rozvoj obcí v národních parcích je k dispozici 100 milionů korun
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Jen necelé dva měsíce stačily minulý rok k tomu, aby se vyčerpalo 100 milionů korun z Národního programu Životní prostředí, které vyhradilo Ministerstvo životního prostředí na rozvoj obcí ležících na území národních parků. Nyní ministerstvo přichází s obdobnou nabídkou a z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR uvolnilo dalších 100 milionů.

12.10.2019 - Dokument o zubrech z milovické rezervace získal prestižní cenu na 45. ročníku festivalu Ekofilm
Brno (Česká krajina) - Prestižní ocenění obdržel včera večer dokument natáčený v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Snímek „Češi zachraňují... zubry v Česku“ získal na 45. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm cenu prezidenta festivalu Ladislava Mika.

11.10.2019 - Právě probíhá mezinárodní konference o přínosech lesní certifikace FSC pro veřejné a státní lesy
PRAHA (FSC ČR) - Dnes v Praze vrcholí týden akcí organizace FSC (Forest Stewardship Council), na kterém se sešly evropské národní kanceláře, mezinárodní členové FSC a nyní zástupci veřejných či státních lesů z celé Evropy. Dnešní konferenci o významu FSC pro veřejné lesy právě zahájil před plným sálem generální ředitel FSC Kim Carstensen. Promluví také zástupci švédských či španělských státních lesů, zpracovatelského řetězce (např. IKEA), univerzit (Lovaň) nebo českého Ministerstva zemědělství. FSC letos slaví 25 let od svého vzniku a v České republice letos vzrostla rozloha certifikovaných lesů o více než 100 %.

10.10.2019 - Velká rebelie pro život - rodiče s dětmi kreativně oživují veřejné prostory a upozorňují na klimatickou krizi
PRAHA (Rebelie proti vyhynutí) - Sobota 12. 10. 2019 v 11:15 - 16.00, Václavské náměstí, Praha

10.10.2019 - Fakulta lesnická a dřevařská ČZU inovuje výuku. Otevřela moderní High-tech pavilon
Praha (Česká zemědělská univerzita v Praze) - Menší studijní skupiny a nejmodernější výukové a výzkumné zázemí. To slibuje nově otevřený High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické
a dřevařské. Stavba z litého betonu, dřeva a skla kromě inovativního technologického zázemí navíc disponuje řadou udržitelných technologií, jako je zelená střecha či systém rekuperace pro vytápění a chlazení.


9.10.2019 - Startuje celoroční ekovýtvarná soutěž pro dětské skupiny - Duhové střípky
Brno (Hnutí Brontosaurus) - Především chceme poskytnout vedoucím oddílů a kroužků náměty k činnosti v oblasti environmentální výchovy a to v takové formě, aby je mohli lehce využít ve svém dosavadním programu. Zapojit se může každý dětský kolektiv. Letos i v nesoutěžní kategorii.


9.10.2019 - Podrobný monitoring zdravotního stavu lesa neztrácí svůj význam ani po třiceti letech
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - I když imise oxidu siřičitého od konce minulého století významně poklesly, stále se do ovzduší dostávají škodlivé látky, například těžké kovy. Ty pak mají neblahý vliv na lesní ekosystémy. Již více než 30 let je jejich stav podrobně monitorován v celé Evropě, včetně České republiky. Ta v roce 1986 začala s plošným hodnocením zdravotního stavu lesa v rámci Mezinárodního kooperativního programu sledování a vyhodnocování vlivu znečištění ovzduší na lesy.

9.10.2019 - Pražské služby vysadí téměř 70 nových stromů a další budou následovat
Praha (Pražské služby) - Pražské služby pokračují v ekologických aktivitách, které přispívají k ochraně životního prostředí v metropoli. Společnost zahájila první etapu výsadby téměř 70 stromů na svých pozemcích. Největší městská svozová společnost se částečně inspirovala Akčním plánem výsadby stromů hlavního města Prahy a nepřímo se tak připojila k projektu.

9.10.2019 - Česká pole se zásadně změní. Podle nových pravidel už nebude možné pěstovat jednu plodinu na ploše větší než 30 hektarů
PRAHA (MZe ČR) - Ministerstvo zemědělství připravilo přelomová pravidla pro hospodaření s půdou, která omezí plochy monokultur. Od začátku roku 2021 budou muset zemědělci pěstovat jednu plodinu pouze na plochách menších než 30 hektarů.

8.10.2019 - Krkonoše jsou opět čisté
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Tři stovky dobrovolníků a pracovníků Správy KRNAP vyrazily v pátek a sobotu na turistické cesty vedoucí Krkonošemi s cílem vysbírat pohozené odpadky, které tu zůstaly po letní sezóně. I přes nepřízeň počasí a vytrvalý déšť sesbírali sběrači 2,5 tuny odpadu.

8.10.2019 - Program B2B podpoří dalších 21 českých projektů v 17 zemích světa šetrných k životnímu prostředí
Praha (Česká rozvojová agentura) - V rámci Malé výzvy Programu B2B spravovaném Českou rozvojovou agenturou, který podporuje projekty českých soukromých firem v rozvojových zemích, bylo schváleno přes dvě desítky nových projektů s rozvojovým dopadem. Vedle některých prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce, jako je Moldavsko či Kambodža, začnou české firmy připravovat podnikatelské plány, studie proveditelnosti nebo projektové dokumentace také například v Botswaně, Vietnamu, Tunisku, Palestině či Srbsku. Jako podpora investic českých firem na rizikových trzích bude sloužit program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce.

8.10.2019 - Jana Černochová: Snaha o plošný zákaz olova je realitou, nikoli fikcí
PRAHA/BRUSEL (ODS) - Jana Černochová: „Včera a dnes zasedá Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci. Na programu jednání je mj. ‚zlepšení kontroly palných zbraní‘ a informace České republiky a našich zástupců k možnému obecnému zákazu olova ve střelivu a rybářském závaží. Doufám, že se ministryně spravedlnosti a ministr vnitra budou chovat v duchu přijatého usnesení, které jsem navrhla Poslanecké sněmovně a která vyzvala vládu, aby ‚v případě dalších kroků v regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku a legálního držení zbraní byla aktivní ve vyjednání s dalšími členy EU a zajistila tak potřebnou podporu a spojence pro zastavení neopodstatněných restrikcí práv občanů.‘

7.10.2019 - Vládní zpráva o stavu lesů potvrzuje děsivý rozsah jejich hynutí. V některých oblastech se však přesto dál sází hlavně smrky. Prostor musí dostat přirozená obnova
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ministerstvo zemědělství v každoroční Zprávě o stavu lesů shrnuje výsledky loňského hospodaření v lesích [1]. Desítky let ignorované varování vědců o nevhodné druhové a věkové skladbě našich lesů mají v posledních letech za následek masivní těžbu kalamitního dřeva. Z dlouhodobého hlediska znamenala celková výše vykázaného kůrovcového dříví v roce 2018 rekordní hodnotu (13 mil. kubíků dřeva), které nebylo dosud na území České republiky dosaženo.

7.10.2019 - Reakce Správy KRNAP na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - V případě Správy KRNAP NKU poukázal na tři případy špatně vypočítaného nájemného. Jednalo se o administrativní chybu výpočtu. Ještě v průběhu kontroly Správa KRNAP zajistila nápravu. Nájemcem bylo nájemné doplaceno v plné výši. Finanční škoda tak nevznikla. Odpovědný pracovník byl postižen finanční sankcí. Formálně podané trestní oznámení NKÚ Policie odložila.

7.10.2019 - Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil zprávu o prověrce národních parků
ZNOJMO (Správa NP Podyjí) - Nejvyšší kontrolní úřad v pondělí 7. října zveřejnil svoji zprávu o prověrce v českých národních parcích. Přinášíme vám plnou verzi jeho tiskové zprávy a naši reakci na publikovaná zjištění.

7.10.2019 - Reakce na tiskovou zprávu NKÚ k výsledkům kontroly v národních parcích v letech 2016 až 2018
PRAHA (MŽP ČR) - V první řadě Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že NKÚ ve svém kontrolním protokolu konstatuje, že "Správy národních parků plní své úkoly v ochraně přírody a hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu účelně."

7.10.2019 - ČEZ se rozhodl prodat naše zdraví, aneb konec uhlí v nedohlednu‼️
PRAHA (Strana zelených) - Elektrárna Počerady je největším znečišťovatelem ovzduší v České republice a má dosah i za hranice. Ovlivňuje tedy zdraví milionů lidí. Elektrárna dosluhuje a její provoz měl být ukončen během několika let. Nyní se Skupina ČEZ rozhodla elektrárnu prodat uhlobaronovi Tykačovi. Co ho ke koupi vede? Zcela jistě si nekupuje elektrárnu, aby ji brzy zavřel kvůli útlumu uhelné energetiky. Takže očekávejme další nemoci a úmrtí. Ale s tím si nikdo hlavu neláme.

7.10.2019 - Hospodaření správ národních parků: nedostatky v zadávacích řízeních a pronájmech. Stát nemá jasnou strategii pro financování a rozvoj národních parků
PRAHA (Nejvyšší kontrolní úřad) - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu v letech 2016 až 2018 u správ národních parků. Zjistil několik dílčích nedostatků, které se týkaly pronájmu majetku, veřejných zakázek a účetnictví. Pro budoucí financování národních parků pak může být problematický pokles cen i objemu prodávaného dřeva, tržby z něj totiž představují výraznou část výnosů správ národních parků. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) navíc dosud nevytvořilo koncepci, která má do budoucna řešit problematiku národních parků v ČR včetně jejich financování.

7.10.2019 - Nová dotace na cukrovou řepu zlepší životní prostředí a péči o krajinu
PRAHA (MZe ČR) - Ministerstvo zemědělství začne od příštího roku podporovat pěstitele, kteří budou likvidovat plevelnou řepu mechanicky. Pokud na poli nepoužijí chemický přípravek na ošetřování rostlin, mohou dostat téměř čtyři tisíce korun na hektar.

5.10.2019 - V otázce klimatu se v EU nadále hledá složitý kompromis
LUCEMBURK (MŽP ČR) - Ministři členských států EU se včera do večerních hodin na jednání Rady pro životní prostředí v Lucemburku zabývali především změnou klimatu. Probrali dlouhodobou klimatickou strategii EU, která by měla mj. stanovit společné evropské cíle do roku 2050, a současně schválili pozici EU pro nadcházející zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Na pořadu jednání bylo i směřování politiky životního prostředí EU po roce 2020 a oběhové hospodářství.

4.10.2019 - Ministr Toman po jednání ministrů V4: EU by měla přijmout novou strategii pro lesnictví, abychom zajistili rychlou a účinnou obnovu lesů po kalamitě
PRAHA (MZe ČR) - Africký mor prasat (AMP), kůrovcová kalamita v lesích a Společná zemědělská politika (SZP) po roce 2020 byla hlavní témata dnešního jednání ministrů zemědělství rozšířené skupiny zemí Visegrádské skupiny v Praze. Toho se zúčastnili zástupci České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Bulharska, Chorvatska, Rumunska, Slovinska a Finska, které nyní předsedá Evropské unii.

4.10.2019 - Neposečené části luk pomáhají zvýšit nejenom množství hmyzu, ale i druhovou pestrost
PRAHA (MŽP ČR) - Nová studie vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy prokazuje, že dlouhodobě ubývající hmyz lze chránit poměrně jednoduchým opatřením.

4.10.2019 - Kolářová: „Rychlá móda je postavená na produkci velkého množství levných výrobků, které rychle zastarávají“
PRAHA (Sociologický ústav AV ČR) - Socioložka z oddělení Lokálních a regionálních studií Marta Kolářová vystoupila v pořadu Nedej se!, který odvysílala Česká televize.

3.10.2019 - Mýto po roce 2019? Chaos v režii hnutí ANO
PRAHA (ODS) - ​​​​​​​Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny dnes projednal budoucnost výběru mýta v České republice poté, co ÚOHS vydal zákaz plnění smlouvy na dodavatele systému od roku 2020. Podle poslanců opoziční ODS vystoupení ministra dopravy nepřineslo potřebné odpovědi, ale naopak vyvolalo další řadu otázek.

3.10.2019 - Pražská koalice představila plány na nadcházející půlrok. Společnými prioritami je doprava a dostupnost bydlení
PRAHA (Hl. město Praha) - Předsedové koaličních klubů představili veřejnosti plány pražských radních na nadcházejících šest měsíců. Jako hlavní cíl si vytyčili spolupráci napříč zásadními tématy, které tíží Prahu. Ve strategii půlročního plánu se objevují závazky k družstevnímu bydlení, klíčovým dopravním stavbám, zlepšování životního prostředí, financování školství a proměně sociálních služeb.

3.10.2019 - Uhelná komise schválila předsedy pracovních skupin a zadala první úkoly
PRAHA (MŽP ČR) - Předsedy tří pracovních skupin schválila na svém druhém jednání uhelná komise. Pracovní skupiny, kam každý člen uhelné komise nominuje své zástupce, se zaměří na harmonogram útlumu uhlí v kontextu energetického mixu, parametry útlumu i související legislativu a rovněž na identifikaci sociálně-ekonomických dopadů. Ve všech oblastech je přitom klíčová dohoda už v rámci pracovních skupin. Vyvážené složení, včetně předsedů pracovních skupin, je předpokladem rozhodnutí, v němž se vezmou v potaz všechny souvislosti. Uhelná komise také podrobně debatovala náplň činnosti a zaměření.

2.10.2019 - Veřejnost má sázet stromy, při kácení ale musí mlčet
PRAHA (Zelený kruh a Arnika) - Zelený kruh s Arnikou vítají nový dotační program Ministerstva pro životní prostředí na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných prostranstvích. V souvislosti s tím však upozorňují na stále více oklešťované možnosti veřejnosti chránit stromy již zasazené. Cíle programu, který hodlá investovat 100 milionů korun, tak mohou být rychle zmařeny.

2.10.2019 - Hnutí STAN nepodporuje výstavbu paralelní dráhy na Ruzyni. Vyzývá vládu, aby peníze investovala spíše do rychlovlaků
PRAHA (STAN) - Letiště Praha podalo na úřadě v Černošicích žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu paralelní přistávací a vzletové dráhy. 50 000 stávajících obyvatel Prahy se tak může ocitnout v ochranném hlukovém pásmu. S rozšiřováním letiště a stavbou nové dráhy nesouhlasí hnutí STAN a vyzývá vládu, aby směrovala část leteckého provozu na regionální letiště v Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech a zároveň urychlila práce na výstavbě sítě vysokorychlostních tratí, která v budoucnu nahradí leteckou dopravu na krátkých a středních tratích.

2.10.2019 - 150 let od narození Mahátmy Gándhího připomíná nová alej, stromy pomáhal sázet i premiér Babiš
VYSKEŘ (Úřad Vlády ČR) - Předseda vlády České republiky Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec a velvyslankyně Indie v ČR Narinder Chauhan vysadili dnes s dobrovolníky 150 ovocných stromů poblíž obce Vyskeř v Českém ráji. Výsadba proběhla pod hlavičkou akce Sázíme budoucnost a připomněla odkaz indického environmentalisty světového významu Mahátmy Gándhího od jehož narození uplynulo 150 let. V CHKO Český ráj tak vznikla nová 1,5 kilometru dlouhá Gándhího ovocná alej tvořená původními druhy hrušní, třešní a švestek.

2.10.2019 - Naše budoucnost je bohatší o dalších 150 stromů na podporu projektu "Sázíme budoucnost" a k poctě Mahátmy Gándhího
VYSKEŘ (MŽP ČR) - Poblíž obce Vyskeř poroste ode dneška nová ovocná alej. Pod hlavičkou projektu Sázíme budoucnost a s připomenutím odkazu indického environmentalisty světového významu Mahátmy Gándhího zde spolu s dobrovolníky vysadili předseda vlády ČR Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec, velvyslankyně Indie v ČR Narinder Chauhan, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc na sto padesát původních druhů hrušní, třešní a švestek.

2.10.2019 - Celé Česko se může pustit do sázení stromů. MŽP spouští unikátní program na podporu iniciativy Sázíme budoucnost
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci, zasadit stromy a zapojit se tak do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost, může prakticky každý, navíc s podporou až 250 tisíc korun. K dispozici je celkem 100 milionů, které ministerstvo vyčlenilo z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Z příspěvku je možné uhradit výdaje za sazenice, potřebný materiál i následnou péči. Příjem žádostí začíná 14. října.

2.10.2019 - 3D tiskárna na recyklovaný materiál bude mít premiéru na MSV v Brně, představí ji společnost 3Dees
Praha (3Dees) - Jedna z největších tiskáren na světě Colossus, která k 3D tisku využívá recyklovaný materiál, se poprvé v Česku představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně. Tiskárna Colossus je zabudována do běžného námořního kontejneru, a tak bude snadno přepravena do expozice společnosti 3Dees Industries, která bude mít na MSV vlastní designový pavilon v rámci takzvaného „cirkulárního městečka“. Kromě Colossusu však firma návštěvníkům odprezentuje i celosvětově unikátní systém pro 3D digitální výrobu a v praxi jim ukáže, jak funguje průmysl 4.0.


2.10.2019 - Povolení lezení na Pálavě
MIKULOV (Český horolezecký svaz) - Dnešním dnem 2.10.2019 nabývá právní moci opatření obecné povahy, které umožňuje i nadále provozování horolezectví na Pálavě, v sektorech Martinka a Trůn, které se nachází na území Národní přírodní rezervace Děvín - Kotel - Soutěska. Povolení platí pro všechny lezce, nejen pro členy ČHS, a je platné do konce roku 2024.

2.10.2019 - Praha vypoví memorandum s koloběžkami Lime, vadí jí porušování pravidel
PRAHA (Hl. město Praha) - Náměstek primátora Adam Scheinherr bude vyjednávat se společností Lime o podmínkách pro provozování sdílených koloběžek. Praha chce zajistit bezpečí na chodnících a reaguje na stížnosti Pražanů a apel radnice Prahy 1. Mezi stížnostmi se opakuje jízda po chodnících, špatně zaparkované koloběžky a půjčování koloběžek lidem pod vlivem alkoholu.

1.10.2019 - Nález kudlanky nábožné v Krkonoších
RUDNÍK (Správa KRNAP) - Druhovou pestrost Krkonoš letos rozšířil velmi zajímavý druh hmyzu - kudlanka nábožná. Odborníci Správy KRNAP tuto samičku našli na louce nad Bolkovem u Rudníka (680 m n. m.). Její výskyt v Krkonoších zřejmě souvisí s rozšiřováním areálu v důsledku oteplování podnebí.

1.10.2019 - Září – Měsíc biopotravin: zájem o biopotraviny roste
PRAHA (MZe ČR) - Patnáctý ročník kampaně Ministerstva zemědělství Září – Měsíc biopotravin jednoznačně potvrdil rostoucí zájem spotřebitelů o biopotraviny. Jejich spotřeba v České republice v letech 2016 až 2017 vzrostla až o 30,5 %. Dlouhodobým cílem kampaně je přibližovat spotřebitelům důvody, proč nakupovat biopotraviny a propagovat ekologické zemědělství.

1.10.2019 - Piráti představili výsledky průzkumu v oblasti recyklace odpadu. Třídí 9 z 10 občanů a více než polovina dotázaných chce zálohovat PET lahve
PRAHA (Česká pirátská strana) - Česká pirátská strana si pod taktovkou poslance Františka Elfmarka nechala agenturou Perfect Crowd zpracovat výzkum mapující postoje české veřejnosti k oběhovému hospodářství. Průzkum byl zaměřen především na podíl českých domácností, které třídí odpad. Dále rovněž na robustním vzorku populace ověřuje, které typy odpadů a v jaké míře jsou tříděny. Důležité bylo i detekovat názor české veřejnosti na způsob nakládání s odpady a také změřit znalost přístupu k Zero-Waste.

1.10.2019 - Oranžovou stuhu 2019 získala od Ministerstva zemědělství obec Třeštice z Kraje Vysočina
PRAHA (MZe ČR) - Oranžovou stuhu České republiky 2019 v rámci soutěže Vesnice roku obdržela Třeštice z Kraje Vysočina. Druhá skončila obec Zašová ze Zlínského kraje a na třetím místě Rudník z Královéhradeckého kraje. Všechny vítězné obce mimořádně dobře spolupracují s místními zemědělskými podniky. Celostátní výsledky soutěže byly dnes vyhlášeny v Senátu.

30.9.2019 - V průběhu září vyrostlo v jižních Čechách 10 iglú
České Budějovice (Energy Centre České Budějovice) - Ačkoliv bylo letošní září teplotně nadprůměrné, v jihočeských základních školách vyrostlo během něj 10 iglú. A protože stavebním materiálem v tomto případě nebyl led a sníh, nýbrž karton, přečkají eskymácká obydlí, která jsou součástí projektu Energy Centre České Budějovice „Proč je v iglú teplo“, i zahájení topné sezóny.

30.9.2019 - Svět musí skončit s uhlím do roku 2037, vyspělé státy už 2031. Jinak nedodržíme Pařížskou dohodu, říká nová studie. Zítřejší jednání Uhelné komise by to mělo brát jako zadání
PRAHA (Hnutí DUHA, Zelený kruh a Greenpeace ČR) - Česká republika zatím neplní Pařížskou klimatickou dohodu, neboť plánuje těžit a spalovat uhlí i po roce 2037, kdy s uhlím musí skončit celý svět, aby mohlo být cíle Pařížské dohody dosaženo. Ukázala to nová studie [1] expertů a expertek vědecké společnosti Climate Analytics [2], kteří propočetli, jak rychlý má být odklon od uhlí, aby bylo dosaženo cíle maximálního nárůstu teploty o 1,5 stupně proti předprůmyslovému období. Vyspělé státy - kam se samozřejmě počítá i ČR - musí podle nové studie skončit s uhlím už v roce 2031.

30.9.2019 - Vliv zvěře na zdravotní stav lesů
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Poškozování lesa spárkatou zvěří představuje jeden z hlavních problémů ochrany lesů v Česku. Okusem vrcholu je v mladých lesních kulturách v současné době poškozeno kolem 30 % jedinců hlavních dřevin a kolem 60 % jedinců dřevin zpevňujících a melioračních. Modelovými výpočty bylo současně zjištěno, že nové a opakované poškození kultur zvěří vyšší než 20 % se nachází na více než polovině území Česka!

30.9.2019 - Letos dal Liberecký kraj na cyklodopravu rekordních 20 milionů korun
LIBEREC (Liberecký kraj) - Oblast cyklodopravy vnímá Liberecký kraj jako důležitou formu přepravy. V letošním roce proto na ni ze svého rozpočtu vynaložil 20 milionů korun. Poprvé v historii podá kraj i žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zahájil také přípravu koncepčního programu v oblasti cyklodopravy na období 2021–2027.

30.9.2019 - Komentář Ondřeje Polanského: Velké dopravní stavby pod vedením hnutí ANO váznou. Čtyři ze šesti městských okruhů se letos nezahájí podle plánu
OSTRAVA (Česká pirátská strana) - Jak to vypadá s přípravou velkých dopravních staveb v Česku? Vláda dnes projednala materiál „Přehled investorské přípravy dopravních staveb s cenou nad 300 milionů korun“, který připomíná festival odložených snů. Především situaci se stavbou obchvatů bych označil doslova za debakl. Ani po pěti letech, kdy Ministerstvo dopravy ČR vede vládní hnutí ANO a má tzv. klid na práci, se situace nelepší. Výsledkem je bohužel to, že čtyři ze šesti městských okruhů se letos nezahájí podle plánu. Louny, Chrudim, Havlíčkův Brod i Karviná si na tolik očekávaný odklon dopravy z města ještě pár let počkají.

28.9.2019 - ODPOR: Krajský úřad jako stroj na výjimky
(Děti Země) - Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika o snadném povolování výjimek ze zákona o ochraně přírody a krajiny a o integrované prevenci Krajským úřadem Pardubického kraje jako na běžícím páse, který vyšel v časopise A2 (28.08.2019).

28.9.2019 - Královéhradecký kraj podal rozklad proti rozhodnutí o zrušení autobusového tendru
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - „Královéhradecký kraj v souladu se zveřejněným záměrem podal v pátek prostřednictvím svého právního zástupce rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jímž bylo zrušeno výběrové řízení na zajištění veřejné autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji v letech 2020–2030,“ sdělil dnes první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy.

28.9.2019 - Kraje požadují navýšení prostředků na silnice II. a III. tříd
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Královéhradecký kraj) - Safari Park Dvůr Králové hostil jednání Dopravní komise Asociace Krajů ČR. Program začal krátkou prohlídkou zoo a safari, ale již záhy se uskutečnilo první jednání týkající se snahy krajů o zákaz tranzitní nákladní dopravy na silnicích II. a III. třídy a také o možnostech kompenzací za škody na krajských silnicích způsobené zvýšenou těžbou dřeva po kůrovcové kalamitě.

27.9.2019 - Ocenění Přeshraniční park v roce 2019 pro přeshraniční Přírodní park Binntal Veglia Devero (Transboundary Parks Award 2019 – Binntal Veglia Devero Transboundary Nature Park)
JÜRMALA (The EUROPARC Federation) - The EUROPARC’s Transboundary Parks Programme aims to promote and facilitate transboundary cooperation between European Protected Areas. Since 2003 when the Basic Standards evaluation system was launched, 23 European Protected Areas have been successfully certified as 10 Transboundary Parks. Every year during EUROPARC Conference we celebrate success with our Transboundary Parks at the Award Ceremony.

27.9.2019 - V Gruzii začíná mezinárodní BarCamp. Aktivistky a aktivisté se setkají, aby diskutovali o svých občanských kampaních, nezávislé žurnalistice a stavu klimatické nouze na mezinárodním BarCampu v Kutaisi, Gruzie
KUTAISI (NESEHNUTÍ a Abkhazintercont) - Dnes začíná v gruzínském městě Kutaisi třídenní mezinárodní BarCamp, na kterém se sejdou občanští aktivisté*tky z Gruzie, Arménie, Ázerbájdžánu společně s těmi z Ukrajiny, Podněstří a dalších zemí včetně Česka, aby sdíleli zkušenosti z vlastních kampaní a aktivistické práce. Tato otevřená konference je pořádána NESEHNUTÍm ve spolupráci s gruzínskou organizací Abkhazintercont. Krom občanských kampaní se událost zaměřuje také na nezávislou žurnalistiku a média, témata lidských práv, konfliktů a předsudků, ženských práv a v neposlední řadě na environmentální problémy.

27.9.2019 - Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu pořízení přepravních jednotek z OPD
PRAHA (MD ČR) - Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy.

26.9.2019 - Přednáška Mahátma Gándhí
PRAHA (Nová Akropolis) - Přednášku Mahátma Gándhí 24.9.2019 zahájila velvyslankyně Indické republiky v ČR paní Narinder Chauhan.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 824 | Další