Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Výsledky anket “Ropák roku 2001” a “Zelená perla roku 2001”

29.4.2002
BRNO [Děti Země Brno]
Autor: Miroslav Patrik

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály “Spolku krušnohorských ropáků”, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 113 členů nezávislé Komise ze 129 rozhodlo o vítězi 10. ročníku ankety “ROPÁK ROKU” o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutím či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 7. ročníku ankety “ZELENÁ PERLA ROKU” o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. ekolog Ivan Dejmal, sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkáři Jaroslav Hutka a Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd.

Titul Ropák roku 2001 získal

1) Ing. Miroslav Beneš, místopředseda ODS a předseda výboru pro veřejnou správu, reg. rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny P ČR – Jihočeský kraj, ČR (354 bodů)

- za výraznou snahu zmenšit rozlohu Národního parku Šumava, včetně vyjmutí masivu Smrčiny a Hraničníku pro výstavbu nového lyžařského areálu,
- za prosazování dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic, přestože její průchod přes dolní Posázaví kritizují některé místní obce a občanská sdružení z hlediska trvalého narušení rekreační a přírodně-estetické funkce této krajiny,

- za podporu nevratných plastových obalů (zejm. PET lahví) na úkor vratných, které jsou vhodné ke znovupoužití či k recyklaci, při schválení zákona o obalech a obalových odpadech,

- za hlavní podíl při předložení a prosazování zákona za zrušení ochrany zemědělského půdního fondu, kterým by došlo ke ztrátě významného nástroje proti přeměnám na stavební parcely pro výstavbu skladovacích hal, supermarketů, silnic atd. a proti rozvolňování měst a obcí výstavbou velkých rodinných kolonií na úkor využití půdy pro zemědělské a ekologické účely, pro “měkkou” turistiku a místní rekreaci; zároveň by také mohlo dojít k nevratným změnám krajiny a k trvalému ohrožení soběstačnosti našeho zemědělství.

Zelenou perlu roku 2001 získal

1) František Brožík - poslanec za ČSSD a místopředseda Poslanecké sněmovny P ČR (301 bodů)
“Vztek si chodím vybíjet do lesa, kde střílím bažanty, srnce a muflony. Naučili mě to kamarádi a je to pro mě ta nejlepší relaxace - fantasticky si při tom vyčistím hlavu.”
z článku Pobavit se a zemřít (Respekt, 22. 1. 2001)

V anketě Ropák roku 2001 se na dalších dvou místech se umístili

2) Ing. Jaromír Schling, ministr dopravy a spojů (ČSSD) – Středočeský kraj, Ústecký kraj, ČR (305 bodů)
- za tvrdé a diskusi nepřipouštějící prosazování trasy dálnice D3 přes rekreační oblast dolního Posázaví s obrovským mostem přes řeku Sázavu, přestože byly předloženy jiné alternativní trasy,
- za prosazování dvou jezů na dolním Labi ve dvou chráněných krajinných oblastech, přestože byl odborně prokázán jejich negativní vliv na životní prostředí a na řadu chráněných rostlin a živočichů,
- za prosazování vyhlášky k vodnímu zákonu s obnovou používání vodních plavidel se spalovacími motory (člunů, skútrů apod.) pro sportovní a zábavné účely na Slapské a Orlické přehradě.

3) RNDr. Miloš Kužvart, ministr životního prostředí (ČSSD) – Jihočeský kraj, Ústecký kraj, ČR (243 bodů)
- za předložení návrhu zákona o NP Šumava, kterým by došlo ke zničení jeho funkcí, neboť např. obsahoval zrušení oddělení státní správy od odborného managementu, povinné kácení kůrovcem napadených stromů v I. zónách, možnost vydávat výjimky k používání pesticidů a k regulaci toků v I. zónách apod.,
- za podporu odlesňování parku v cenných oblastech a neřešení zneužití dotací SFŽP ve výši několika desítek milionů korun na provoz vrtulníků při nezákonném odvážení dřeva,
- za potvrzení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro průchod dálnice D8 přes CHKO České středohoří, aniž byla doložena výrazná převaha tohoto zájmu nad zájmem ochrany přírody v CHKO,
- za nepředložení koncepčního návrhu, který by omezil stále rostoucí trend vývozu elektřiny do zahraničí,
- za porušení slibu, že prosadí navrácení kompetencí ve správě lesů na své ministerstvo,
- za předložení zákona o odpadech, který obsahoval pouze paušální poplatek za osobu ve výši 420 Kč a nikoliv za množství odpadu, což by mělo vliv na snížení množství vytříděného komunálního odpadu,
- za podporu návrhu na zařazení některých ohrožených živočichů (rys, bobr) do mysliveckého zákona,
- za předložení návrhu reformy poplatků vládě s velmi nízkými poplatky za těžbu surovin,
- za nepřijatelnou personální politiku na ministerstvu, která je ovlivněna osobními motivy, takže výsledkem je odstraňování odborníků (RNDr. Bedřich Moldan) a jejich nahrazování nekompetentními lidmi (býv. úředník MZe JUDr. Jiří Staněk), čímž dochází k oslabení kvality státní ochrany přírody,
- za snahu cenzurovat Českou televizi kritikou jejího programu, když ve svém dopise ČT vyzval generálního ředitele ke zrušení téměř jediného ekologického investigativního pořadu (NEDEJ SE!).

V anketě Zelená perla roku 2001 jsou na dalších dvou místech tyto výroky

2) Pavel Kučera – pracovník PR agentury EKLEKTIK Communications, s. s r. o. a mediální zástupce společnosti NEMAK Europe s. s r. o. (242 bodů)
“... není důležité, co vylétne komínem, ale důležité je vyjádření krajského hygienika.”
z článku Ekologové se odvolali proti stavbě továrny (Mladá fronta Dnes – Severní Čechy, 5. 9. 2001)

3) Václav Klaus – předseda ODS a předseda Poslanecké sněmovny P ČR (147 bodů)
“Erazim Kohák nám ukazuje, že i s odvarem ideologické veteše minulého století lze v mediálním a společenském světě naší země těchto dnů prosperovat, těšit se zájmu médií a posluchačů, a pasovat se dokonce na jistou intelektuální autoritu.”
z článku Nevinná blouznění Erazima Koháka (Mladá fronta Dnes, 18. 8. 2001

Výsledky obou anket byly zveřejněny na soirée v brněnském divadle Husa na provázku kolem 16 hodiny. Obě ankety finančně podpořily Nadace Partnerství Brno a Nadace VIA Praha.

Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 27. dubna 2002:

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák roku 2000:

4) Ing. Ivan Žlábek, ředitel CHKO a Národního parku Šumava – Jihočeský kraj (123 bodů)
- za pokračující devastaci parku dřevařskými společnostmi a za nekvalitní vedení parku, což sklidilo i mezinárodní kritiku vyškrtnutím parku z programu PAN Parks (jde o sdružení evropských chráněných území s velmi dobrou úrovní ochrany přírody a s kvalitním managementem), neboť park nesplnil řadu podmínek.

5) Ing. Jiří Čeřovský, starosta Jablonce nad Nisou – Liberecký kraj (105 bodů)
- za výraznou podporu záměru pořádat na Liberecku a Jablonecku v září 2002 Mezinárodní motocyklovou šestidenní soutěž ENDURO 2002, přestože bude mít obrovskou zátěží pro okolní přírodu.

5) Ing. Jaroslav Štrop, býv. gen. ředitel a předseda představ. Spolany Neratovice, a. s. – ČR (105 bodů)
- za hlavní zodpovědnost při nezabezpečení provozů ve třech budovách znečištěných jedovatými dioxiny a rtutí před negativními vlivy na zdraví a život veřejnosti, které se nacházejí v blízkosti řeky Labe, přestože měl k dispozici potřebné informace o vážné hrozbě zamoření řeky při velkých povodní a rovněž i o jejich únicích do ovzduší,

6) JUDr. Jiří Staněk, vedoucí oddělení národních parků na MŽP – Jihočeský kraj, ČR (97 bodů)
- za významný podíl při zpracování návrhu zákona o NP Šumava, který např. obsahoval oddělení státní správy od odborného managementu, požadavek na povinné kácení kůrovcem napadených stromů v I. zónách parku, umožnění vydávání výjimek k používání pesticidů a k regulaci toků v I. zónách atd.,
- za nabádání managementu národních parků k ještě větší hospodářské činnosti na úkor ochrany přírody,
- za podíl při vytváření a prosazování zákona o veřejné (ozbrojené) stráži místo dobrovolných složkových strážců.

7) Ing. arch. Jaroslav Janoušek, vedoucí ref. reg. rozvoje OkÚ v Nymburku – Středočeský kraj (82 bodů)
- za vydání územního rozhodnutí na umístění trasy dálnice D11 v úseku Libice nad Cidlinou - Chýšť, která zároveň prochází Národní přírodní rezervací Libický luh s mnoha chráněnými rostlinami a živočichy,
- za nezákonný postup vůči třem občanským sdružením, účastnícím se územního řízení o trase dálnice D11 Libice nad Cidlinou – Chýšť, která byla před vydáním územního rozhodnutí o této stavbě vyloučena z účasti na základě smyšlených důvodů o pozdním podání přihlášky (i když ale sám okresní úřad porušil zákon jako první, neboť zahájení územního řízení občanským sdružením neoznámil předem, jak požaduje zákon o ochraně přírody a krajiny),

8) Ing. Vratislav Kulhánek, předseda představenstva společnosti Škoda Auto, a. s. Mladá Boleslav – Středočeský kraj (71 bodů)
- za zodpovědnost při prosazování výstavby obrovského polygonu pro testování vozů firmy na území bývalého vojenského areálu Mladá u Milovic, přestože jde o přirozené rekreační zázemí místních obcí, bude nutné změnit územní plán Milovic se zakresleným cenným regionálním biocentrem s desítkami chráněných živočichů a rostlin atd.,

9) Ing. Jan Vybíral, ředitel Lesního závodu Židlochovice, Lesy ČR, s. p. – Jihomoravský kraj (63 bodů)
- za maření procesu rozšíření biosférické rezervace UNESCO Pálava o oblast Podluží a Lednicko-Valticka,
- za trvalou podporu mysliveckých zájmů přezvěřením obor a bažantnic na úkor biologické rozmanitosti teplomilných doubrav (obory Bulhary a Klentnice),
- za nezákonné zalesnění 23 ha lužních luk s bohatou květenou a s výskytem chráněných druhů rostlin na soutoku Moravy a Dyje.

10) Miroslava Bačkovská, vedoucí PS Mladá směna Pardubice – Pardubický kraj (28 bodů)
- za vytrvalou pětiletou snahu umístit svůj letní dětský tábor na území II. zóny CHKO Žďárské vrchy, kde je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně a jde o území s výskytem zvláště chráněných a silně ohrožených ptáků tetřívka obecného a jeřábka lesního (v letech 1997-8 byl zde dokonce v rozporu se zákonem tábor načerno umístěn!).

11) Ing. Pavel Musiol, zástupce společnosti Musitop, s. s r. o. Železná Ruda a bývalý vedoucí Správy CHKO Šumava – Plzeňský kraj (27 bodů)
- za přípravu a prosazování výstavby sedačkové lanovky a letní bobové dráhy na lokalitě Samoty u Železné Rudy v CHKO Šumava, přestože by přítomností rekreantů došlo k ohrožení biotopu chráněného ptáka chřástala polního, cenných lužních mokřadů a také k trvalému narušení krajinného rázu.

Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla roku 2001:

4) Jaroslav Růžička – vedoucí odboru myslivosti Ministerstva zemědělství (143 bodů): “Lov je přirozená součást života na vesnici a plní i zábavné funkce. Jak jinak se má dnes člověk na vesnici vyžít jako člověk?” - z článku Pobavit se a zemřít (Respekt, 22.1.2001)

5) Martin Říman – bývalý ministr dopravy a spojů za ODS (134 bodů): “Omezování vlastnického práva prostřednictvím územního plánu je totiž rakovinou, jejíž metastázy mají těžko rozpoznatelné, o to ničivější následky.” - z článku Karcinom územního plánu (MF Dnes, 26.6.2001)

6) Jiří Hanzlíček – ekologický poradce ministra průmyslu a obchodu (109 bodů): “Obdobně, požadavky na hodnocení těžkých havárií spadají výlučně pod jadernou bezpečnost. Opět se nedotýkají otázek životního prostředí.” - z článku Ekologická zpráva k Temelínu je v pořádku (Právo, 27.6.2001)

7) Jaromír Schling – ministr dopravy a spojů (ČSSD) (104 bodů): “Trasu navrženou Ředitelstvím silnic a dálnic považujeme za optimální a nebudeme o ní již ani s ministerstvem životního prostředí ani s nikým jiným diskutovat.” (k diskusi o trase dálnice D3 přes Posázaví) - z článku Ministr prosazuje dálnici bez ohledu na názor kraje (Zemské noviny, 5.4.2001)

8) Oldřich Vojíř – poslanec za ODS (58 bodů): “Paradoxně se závěry a studie ekologie jako hraničního oboru staly nástrojem fanatické politiky, opětovně vedoucí k pokusu o socializaci celého světa.” - z článku Ekologie – věda, nebo politika? (Profit, 30.4.2001)

9) Miroslav Beneš – poslanec za ODS a předseda výboru pro veř. správu, reg. rozvoj a životní prostředí PS P ČR (57 bodů): “Není přece možné, aby několik desítek militantních radikálů blokovalo výstavbu dálnic v celé České republice.” - z článku Občanská sdružení nechtějí velký tunel na Pelc-Tyrolku (MF Dnes, 6.11.2001)

10) Josef Hromas - předseda Českomoravské myslivecké jednoty (54 bodů): “Škody nevznikají ani tak přezvěřenými revíry, ale především tlakem návštěvníků lesa. Zvěř je vyrušena ze svého klidu, shromažďuje se do některých oblastí a tam pak škodí.” - z článku Vlastníci nechápou, že jim volně žijící zvěř nepatří (Právo, 30.1.2001)

11) Zdeněk Kantořík – mluvčí Správy NP Šumava (48 bodů): “Jestliže je jeden rok napadeno 9326 a o rok později 9453 kubíků dřeva, neznamená to roční zvýšení o 1,4 %, ale o 101,4 %!” - z článku Hnutí Duha obviňuje šumavský park z mystifikace veřejnosti (Zemské noviny, 14.6.2001)

12) Miloš Kužvart – ministr životního prostředí (ČSSD) (43 bodů): “Jako ministr životního prostředí bych si velmi přál, aby i ekologická publicistika České televize mohla dostat zcela nový kabát.” - z dopisu generálnímu řediteli České televize Jiřímu Balvínovi vůči ekologickému pořadu Nedej se! (dopis Miloše Kužvarta ze dne 19.11.2001)

13) Jiří Gavenda - ředitel mlékárny OLMA Olomouc (42 bodů): “Jde nám také o to, že si spotřebitel při spatření průhledné láhve vzpomene na tradici prodeje mléka ve skle.” (odpověď na otázku, proč firma volila právě PET láhve, když pro jiné obaly vycházejí nižší náklady) - z článku Tradice z plastu (Euro č. 17, 23.4.2001)

14) Vladimír Kulhánek – senátor za ODS (41 bodů): “To co se Vám v Plzni povedlo, je dle mého názoru trestuhodné. Ze všeho nejlepší je ale skutečně originální název Vašeho spolku – Centrum pro podporu občanů. Je to přesně totéž, jako kdyby Ku Klux Klan se nazval Centrem pro ochranu černochů.” - odpověď Dětem Země k situaci při výstavbě dálničního obchvatu Plzně (e-mail pana senátora ze dne 28.3.2001)

15) Tomáš Jirsa – starosta města Hluboká nad Vltavou (39 bodů): “A co se týká proklamovaného ohrožení chráněných dřevin, myslím si, že golfovým míčkem dub neprorazíte.” - z článku Golf: Okres stavbu hřiště už dvakrát povolil, ministerstvo dvakrát zakázalo (Českobudějovické listy, 6.9.2001)

16) Jiří Drda - poslanec za ODS (35 bodů): “Mně vždycky hrozně mrzí, že ochránci přírody jsou stále strkáni, jak zákonem, tak i ministerstvem, na výsluní a mediálně jsou podporováni, zatímco ti, co skutečně pracují, ať už to jsou myslivci nebo rybáři apod., jsou zatracováni.” - z článku Co lze očekávat ve Sněmovně, aneb několik dotazů poslancům (Myslivost č. 4/2001)

17) Bohumil Fišer – ministr zdravotnictví (ČSSD) (32 bodů): “Ryzí vegetariánství, kdy se nejí ani vejce ani mléko, je velmi škodlivé. Je zajímavé, že země s nejdelší délkou života jsou ty, kde se konzumuje nejvíc masa.” - z článku Jakákoli panika je nesmyslná (Právo, 8.6.2001)

18) Zdeněk Joska – tiskový mluvčí Spolany Neratovice, a. s. (19 bodů): “Oprávněné nejsou, vždyť Spolana existuje sto let a nikdy za tu dobu nedošlo k jejímu zatopení labskou vodou ani k jiným podobným problémům. Myslím si, že je to zase jenom zbytečné strašení lidí.” (odpověď na otázku o oprávněnosti obav z následků případné padesátileté povodně pro české a německé Polabí) - z článku Greenpeace jen zneklidňují obyvatele (MF Dnes, 7.12.2001)


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz