Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Projekt ČRA v jižní Etiopii ve své další fázi zavádí výrobu ovocných produktů přímo v místě pěstování

25.5.2023
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Tým odborníků z Mendelovy univerzity v Brně již od poloviny roku 2020 realizuje v Etiopii, konkrétně v okrese Arba Minch Zuria, projekt České rozvojové agentury, jehož cílem je rozvoj a stabilizace systému produkce, zpracování a komercializace ovoce v zájmu zlepšení výživy, zdraví a obchodních příležitostí. Okres Arba Minch Zuria je významnou ovocnářskou oblastí, která vyprodukuje cca 15 % veškerého ovoce Etiopie (zejména manga, banánů, citronů a papáj).

Hlavním cílem projektu Arba Minch Fruit Value Chain je zlepšení místního systému produkce, zpracování a komercializace ovoce. Očekávaným výsledkem je zlepšení výživy a zdraví místních obyvatel díky zvýšení podílu ovoce v jejich jídelníčku, kvalitnější ovocná produkce s vyššími výnosy pro místní farmáře, zlepšení obchodních příležitostí a dostupnost ovocných produktů v průběhu celého roku.

Pro zajištění záměrů projektu je třeba zvýšit diverzitu druhů pěstovaného ovoce, rozšířit využívání udržitelných zemědělských praktik při produkci, zavést vhodnější metody skladování a zpracování sklizených produktů a zvýšit konkurenceschopnost producentů a zpracovatelů. Těchto výstupů bude dosaženo skrze dílčí aktivity jako např. zakládání ovocných školek a matečných sadů, výběr vhodných druhů k diverzifikaci produkce, implementace kvalitnějšího genetického materiálu či školení místních pěstitelů o správných sadařských a ovocnářských praktikách a vhodném zacházení se sklizenými produkty, aby se snížily vysoké posklizňové ztráty.

„Potenciál oblasti je díky vhodným přírodním i půdním podmínkám poblíž jezer Abaya a Chamo výrazně vyšší. V počáteční fázi projektu byly založeny dvě ovocné školky, vybrány vhodné druhy a odrůdy na diverzifikaci produkce. Dále byli vyškoleni pěstitelé ovoce v ovocnářských technikách, jako je roubování a prořezávání ovocných stromů. Na základě analýzy byly vybrány vhodné ovocné produkty, jako jsou džemy, dětská výživa a sušené ovoce, v jejichž výrobě následně byly podpořeny místní zpracovatelské subjekty. Po celou dobu realizace probíhají školení, propagace a osvěta zaměřená na široké vrstvy místních obyvatel tykající se správných stravovacích návyků a vhodného složení jídelníčku zejména matek a malých dětí s důrazem na ovoce a ovocné produkty,“ říká Petr Němec z Mendelovy univerzity v Brně.

V rámci projektových aktivit byly podpořeny čtyři subjekty. Podpora byla jak materiální, zahrnující dodávku zpracovatelských technologií a stavební úpravy výrobních prostor, tak zejména v budování kapacit prostřednictvím školení, praktických workshopů a tvorbou výrobních manuálů. Producentům samotného ovoce i zpracovatelům ovocných produktů byla poskytnuta asistence při tvorbě business plánů, obchodních a marketingových strategií a napojování na existující trhy.

Již koncem roku 2022 představili výrobci své nové produkty v podobě sušeného manga, sušených banánů, mangového džemu, mangového vína a džusu. K tomu došlo poprvé v rámci trhu rozvojových produktů v Addis Abeba, kde se konala konference a prezentace české rozvojové spolupráce v Etiopii, které se zúčastnily české subjekty a další aktéři zainteresovaní v této oblasti.

Vybrané zpracovatelské subjekty obdržely mikrogranty, které jim pomohou nastavit prodejní proces včetně splnění všech legislativních a hygienických požadavků. Prodej ovocných produktů pomáhá udržet ve venkovské oblasti okresu Arba Minch přidanou hodnotu, která při prodeji ovoce přímo velkoodběratelům chybí. Přináší také řadě osob zaměstnání, seberealizaci a pomáhá místním komunitám více zhodnotit zdroje, kterými sami disponují. To vše mladým lidem dává důvody v oblasti zůstat a následně zpomaluje migraci do hlavního města a případně i do zahraničí.

„V roce 2020 bylo také založeno permakulturní školící centrum, kde jsou místní farmáři vedeni k hospodaření podle principů „climate smart agriculture“. Vyškolením místních obyvatel, přijetím a aplikací plánu došlo k pozměnění systému hospodaření, byla zmírněna eroze na svazích a zastavena degradace zemědělské půdy a ničení zavlažovacích kanálů pod nimi. To má pozitivní vliv jak na farmáře hospodařící na erodovaných svazích, tak na asociaci zemědělců pěstujících ovoce v dolní části povodí. Ve vybudovaném školícím centru se navíc farmáři učí pěstovat a zpracovávat potravinové plodiny, které v místě zatím pěstovány nebyly. Diverzifikací jejich zemědělské produkce je podpořena potravinová bezpečnost, obzvláště nezaprší-li v období dešťů tolik, kolik by mělo,“ doplňuje Petr Němec.

Konečnými příjemci projektu jsou zemědělci hospodařící v dotčených částech přímo ohrožených erozí. Dlouhodobé změny na farmách jednotlivých zemědělců tak již nyní přináší především zvýšení příjmu pro rodinu znamenající např. lepší zdravotní péči či možnost poslat děti do škol. Konečnou skupinu příjemců tvoří přibližně 2500 domácností, což je přibližně 12 500 obyvatel včetně dětí. Mezi příjemce projektu je nutno započíst také místní úředníky, kteří díky zvýšení znalostí a praktických zkušeností budou moci pozitivně ovlivňovat celé oblasti a další generace drobných zemědělců. Zmíněné permakulturní zemědělské školící centrum je nadále využíváno ke vzdělávacím a tréninkovým účelům, čímž pomáhá rozšiřovat znalosti konceptu mezi širokou veřejnost.

Letošní rok je posledním rokem realizace projektu. Od něj se očekává vstup ovocných produktů na místní trh včetně jejich dodávek do hlavního města Addis Abeby. Jako bonus byly vzorky některých produktů přivezeny do ČR a v blízké budoucnosti se můžeme těšit například na sušené lahodné banány z Arba Minch máčené v hořké čokoládě Ajala.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz