Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Charita ČR pomáhá za podpory České rozvojové agentury zvýšit příjem farmářů z horských oblastí Gruzie

18.1.2023
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Charita Česká republika pracuje na zlepšení socio-ekonomické situace farmářů v Gruzii již mnoho let. V roce 2022 zahájila projekt financovaný Českou rozvojovou agenturou, který má za cíl zvýšit příjem farmářů dobytka z horských oblastí Gruzie zajištěním dostatečných zdrojů, znalostí a přístupu k trhu. V rámci projektu již vyškolila farmáře a veterináře a vytipovala pozemky pro zavedení praxe rotačního pastvy. Dále plánuje farmářům poskytnout granty na pořízení nezbytného vybavení pro chov skotu.

Chov skotu je jedním z nízko-příjmových odvětví v Gruzii. Farmáři z horských oblastí nemají dostatečný příjem na to, aby mohli významně přispívat k socio-ekonomickému rozvoji svých obcí. Proto se Charita ČR ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou rozhodla zahájit projekt zaměřený na zvýšení příjmu farmářů v obcích Tušetie, Pšav-Khevsureti a Khulo prostřednictvím různých aktivit. Konkrétně se v rámci projektu snaží změnit stávající postupy chovu a krmení dobytka, zdravotní péče o zvířata a hospodaření na pastvinách zavedením udržitelnějších a produktivnějších metod.

Projekt počítá s několika hlavními aktivitami. V počáteční fázi začali být vybíráni příjemci pomoci a zároveň místní lokální organizace, se kterými se bude spolupracovat. Celkem se podepsali dohody se sedmi místními organizacemi. Kromě toho byly monitorovány soukromé a veřejné pastviny ve vybraných obcích s cílem využít je jako demonstrační plochy. Zároveň bylo uspořádáno školení v oblasti veterinární medicíny pro veterináře a farmáře.

V rámci projektu bylo podepsáno memorandum kooperace s obecními úřady Akhmeta, Dušeti a Khulo, Ministerstvem zemědělství Adžárie, správami chráněných krajin Aragvi a Tušetie a Koordinační radou pro strategický rozvoj horských regionů. Tato memoranda především usnadnila práci s cílovými skupinami projektu, včetně příjemců a zástupců místních akčních skupin.

V této fázi zahrnuje základna příjemců grantů 162 lidí ze tří územních jednotek, z toho 115 farmářů, 20 veterinářů, 8 inseminačních specialistů, 10 prodejců masa a 9 dalších specialistů. Nutno podotknout, že současný počet příjemců významně převyšuje původní počet, s nímž se v rámci projektu počítalo. Díky aktivnější komunikaci s lokálními obyvateli je možné zahrnout do tohoto projektu ještě více lidí.

Jedna z nejzásadnějších aktivit projektu je pořádání vzdělávacích lekcí pro místní farmáře a veterináře. Veterináři žijící v obci Khulo se seznámili s moderními veterinárními přístupy a diskutovali o moderních standardech veterinární péče a léčby. Velký význam mělo také veterinární školení pro místní farmáře, které se týkalo nemocí skotu, péče o dospívající dobytek a sestavování krmných dávek. V plánu je také školení ve vesnici Alvani v obci Akhmeta pro veterináře z Tušetie a Pšav-Khevsureti. V prosinci pak proběhlo online školení o moderních veterinárních výzvách.

Dalším důležitou součástí projektu je identifikace vhodných pastvin pro demonstrační pozemky a jejich vhodné využití. V této fázi byly vybrány tři demonstrační pozemky o rozloze 6 hektarů každý v obci Khulo, Pšav-Khevsureti a Tusheti, které budou místní obyvatelé využívat od časného jara do pozdního podzimu. Cílem je zmíněné pastviny dále rozvíjet a využívat ke správnému účelu, k čemuž bude v příštím roce zakoupeno odpovídající vybavení.

V rámci projektu financovaného Českou rozvojovou agenturou se Charita Česká republika zabývá zlepšením přístupu místních farmářů na trh prostřednictvím rozvoje podnikání, zvýšením sanitačních standardů a zlepšením vazeb na odběratele, a s tím spojené finance. Odborníci Charity pořádají v rámci projektu školení pro odborníky na umělé oplodnění, veterináře a farmáře v oblasti umělé inseminace, správné veterinární péče o zvířata, udržitelného hospodaření na pastvinách a produkce krmiv a správných postupů krmení a výživy hospodářských zvířat. Kromě toho budou distribuovány odpovídající granty na stroje, vybavení a další prostředky potřebné pro rozvoj živočišné výroby.

Specialitou projektu je zapojení takzvaných místních akčních skupin z oblasti Khulo a Aragvi do plánovaných aktivit a také partnerství s CzechTrade při spolupráci s českými organizacemi a zajištění členství příjemců pomoci v Asociaci gruzínských zemědělců. Výsledkem projektu bude zvýšení počtu farem produkujících hovězí maso podle udržitelných a produktivnějších postupů chovu skotu, vybraní zemědělci získají lepší přístup na trh a odpovídajícím způsobem se zvýší jejich příjmy. Gruzínští zemědělci budou mít navíc možnost seznámit se s českým know-how precizního zemědělství prostřednictvím B2B párovacích akcí pro české a gruzínské agropodniky.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz