Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V Bosně a Hercegovině pomáhá ČRA společně s UNDP za finanční podpory Delegace EU funkčnímu nastavení státní správy v oblasti zemědělství

15.2.2022
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Už v březnu 2020 začala Česká rozvojová agentura v Bosně a Hercegovině spolupracovat s UNDP na projektu delegované spolupráce financovaném Evropskou unií s názvem EU4AGRI. Úkolem ČRA je především technická podpora prostřednictvím funkčního nastavení státní správy v oblasti zemědělství. Prostřednictvím českých expertů předává ČRA v rámci projektu místní vládě možná řešení, jak státní správu v oblasti zemědělství připravit na případný vstup do EU.

Bosna a Hercegovina se už deset let snaží schválit nový zákon o víně, harmonizovaný s legislativou Evropské unie. Nejprve v březnu 2020 rozhodl ministr zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny Staša Košarac o založení pracovní skupiny, která se bude touto problematikou zabývat, o rok později se pak v Mostaru s podporou projektu EU4AGRI uskutečnily dvě dvoudenní setkání. Zvláštní příspěvek na jednání pracovní skupiny přednesl zástupce producentů hroznů a vína z ČR Miloš Michlovský, který poukázal na nejdůležitější potíže, s nimiž se potýkali producenti vína v ČR při vstupu do EU.

Kromě toho byly zdůrazněny výhody, které pro výrobce přineslo přijetí a uplatňování norem a právních předpisů EU v odvětví vína. Tato prezentace byla důležitým impulsem pro konstruktivní přístup pracovní skupiny při projednávání a formulování návrhu zákona o víně Bosny a Hercegoviny. „V květnu 2021 bylo zorganizováno nové setkání v Trebinji, na kterém se pracovalo na formulování návrhu zákona a harmonizaci ustanovení předběžného návrhu zákona. Bylo dosaženo vysokého stupně harmonizace ustanovení, přičemž ustanovení návrhu zákona, které nebyly harmonizovány, je ponecháno na rozhodnutí na ministerské úrovni. V roce 2021 byli také zorganizovány odborné workshopy v Teslići, Vlašići a v Bělehradě na téma technické podpory založení vinařských a vinných registrů,“ říká koordinátorka projektu Lenka Huberová z České rozvojové agentury.

Podle zprávy Ministerstva zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny byla v rámci těchto workshopů dohodnuta metodika práce na vývoji technických a funkčních specifikací pro pořízení softwaru pro registr vinic a vinařů. Workshop v Bělehradě poukázal na problémy při vypracování registrů na konkrétních příkladech v této oblasti a rozšířil perspektivy účastníků, zejména pokud jde o funkční specifikaci a vizualizace vinic a georeferencování. „Lze očekávat, že přijetí zákona o víně bude i letos v plánu práce ministerstva a bude „vysoko na žebříčku priorit“, stejně jako v loňském roce,“ řekl bosenským médiím ministr Staša Košarac.

„V rámci zemědělského poradenství čeští experti ve spolupráci s bosenskými kolegy zvýšily povědomí o meteostanicích a jejich využití a také o certifikačním systému poradců v rámci EU. Začátkem roku 2022 se připravuje školení na téma integrované produkce. Vzhledem k legislativě EU a harmonizaci zemědělských norem s legislatiou Eu se podpora projektu EU4Agri v rámci technické podpory soutředí na schválení návrhu Zákona o víně a o založení vinařského registru,“ dodává Lenka Huberová. V dubnu letošního roku se také připravuje studijní cesta bosenských úředníků ze státní správy do České republiky, kde jim bude prakticky předveden český stávající vinařský registr a systém zemědělského poradentství.

Projekt EU4AGRI s rozpočtem 5 milionů Eur financuje Evropská unie a je implementován bosenskou pobočkou Rozvojového programu OSN (UNDP) a Českou rozvojovou agenturou. Projekt EU4AGRI je naplánován až do roku 2024 a předpokládá se v jeho rámci vytvoření 400 pracovních příležitostí (z toho minimálně 50 pro ženy a mladé).

V rámci druhého realizovaného projektu EU4Agri Recovery proběhla v srpnu 2021 studijní cesta deseti bosenských vinařů do ČR. Kromě jiného se zde seznámili s efektivním využitím odpadu při zpracování vinné révy, především pak s metodou tvorby vermikompostu (způsob rozkladu organického odpadu na použitelnou hmotu s využitím žížal), který jim bude dodáván z ČR.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz