Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V rámci projektu ČRA se v Etiopii zavádí ovocný hodnotový řetězec pro zlepšenou výživu a efektivní produkci

2.11.2021
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Potravinová bezpečnost venkovského obyvatelstva je jedním z největších problémů Etiopie. Nesprávné technologické postupy v zemědělství zapříčiňují erozi a degradaci zemědělské půdy, neodborné zacházení se sklizenými produkty, jejich špatné skladování a absence způsobů dalšího zpracovaní přináší vysoké posklizňové ztráty dosahující u ovoce až ¼ produkce. Tým odborníků z Mendelovy univerzity v Brně v současnosti realizuje v okrese Arba Minch Zuria projekt České rozvojové agentury, jehož cílem je rozvoj a stabilizace systému produkce, zpracování a komercializace ovoce v zájmu zlepšení výživy, zdraví a obchodních příležitostí.

Míra degradace životního prostředí v Etiopii je závažnou překážkou ekonomického a sociálního rozvoje. K současnému stavu přispívají opakující se sucha, extrémní klimatické události, populační tlak a nešetrné hospodaření. Potravinová bezpečnost je tak v Etiopii nadále akutní výzvou. Období sucha, degradace půdy, nefunkční tržní mechanismy či neefektivní nakládání se sklizní a jiné antropogenní faktory přispívají k nízké produkci a mizivé produktivitě úrodné půdy, jež v mnoha částech země způsobují hladomor. Jednou z cest, jak těmto výzvám čelit, je zavádění lepších technologií a pěstování plodin adaptabilních na různé přírodní podmínky s orientací na vyšší výnosy. Značný výskyt podvýživy mezi dětmi a těhotnými ženami je dalším přetrvávajícím problémem, kdy zhruba 5,8 milionů etiopských dětí do 5 let věku (cca 38 %) trpí chronickou podvýživou. S tím obvykle souvisí oslabení imunitního systému a snížená odolnost vůči běžným dětským nemocem. Zároveň na podvýživu trpí 22 % žen produktivního věku, které zpravidla zajišťují obživu a jejichž děti jsou záhy náchylnější k infekcím.

Mendelova univerzity v Brně společně s místními experty vytvořila inovativní plán managementu krajiny, jehož cílem je udávat rámcové směrnice hospodaření s přírodními zdroji. Mimo mnoho protierozních aktivit projekt založil permakulturní školící centrum, kde jsou místní farmáři vedeni k hospodaření podle principů „climate smart agriculture“. Vyškolením místních obyvatel, přijetím a aplikací plánu došlo k pozměnění systému hospodaření, byla zmírněna eroze na svazích a zastavena degradace zemědělské půdy a ničení zavlažovacích kanálů pod nimi. To má pozitivní vliv jak na farmáře hospodařící na erodovaných svazích, tak na asociaci zemědělců pěstujících ovoce v dolní části povodí.

Okres Arba Minch Zuria je významnou ovocnářskou oblastí, která vyprodukuje cca 15 % veškerého ovoce Etiopie. Potenciál oblasti je díky vhodným přírodním i půdním podmínkám poblíž jezera Abaya výrazně vyšší. K jeho dosažení je zapotřebí zvýšit znalosti a dovednosti místních pěstitelů, implementovat do produkce kvalitnější genetický materiál, produkci diverzifikovat a zpřístupnit producentům nové obchodní kanály.

„V rámci projektu byly založeny 2 školky ovocných dřevin, vybrány vhodné druhy a odrůdy na diverzifikaci produkce a v současné době jsou školeni pěstitelé. Dalším prvkem byla analýza trhu, které vedla k výběru vhodných ovocných produktů, jako jsou džemy, dětská výživa a sušené ovoce, v jejichž výrobě budou podpořeny místní subjekty,“ říká Petr Němec, akademický pracovník a projektový manažer z lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Jak producentům samotného ovoce, tak zpracovatelům ovocných produktů bude poskytnuta asistence při tvorbě business plánů, obchodních a marketingových strategií a napojování na existující trhy. Díky novým možnostem omezení vlivu prostředníků tak budou schopni své produkty prodat za vyšší, férovější ceny. Proběhnou také školení, propagace a osvěta zamířená na široké vrstvy místních obyvatel tykající se správných stravovacích návyků a vhodného složení jídelníčku zejména matek a malých dětí s důrazem na ovoce a ovocné produkty.

Očekávanými výsledky je zlepšení stravování místních obyvatel zvýšením podílu ovoce v jejich jídelníčku, kvalitnější a výnosnější ovocná produkce, dostupnost ovocných produktů v průběhu celého roku a zvýšený příjem místních farmářů díky efektivnějšímu pěstování a snížení posklizňových ztrát.

Správní oblast (woreda) Arba Minch Zuria se nachází v administrativní zóně Gamo Gofa regionu Jižních národů, národností a lidu (SNNPR) a je známá mj. svým vysokým potenciálem v produkci tropického ovoce, zejména manga (které tvoří až 10 % příjmů průměrné domácnosti), banánu, citronu a papáji. „Nicméně hospodaření v oblasti silně ovlivňuje problematika půdní eroze. Přívalové deště způsobují značný povrchový odtok, což má za následek odnos úrodné půdy, rychlé vysýchání pastvin a následné lokální povodně. Tyto povodně pravidelně ničí pěstební plochy využívané k produkci banánů, manga a dalších plodin, i samotné konstrukční systémy sloužící k jejich zavlažování,“ dodává Petr Němec.

Zavlažování velkých i malých farem se většinou provádí tradiční metodou povrchově, kdy velké množství závlahových systémů není nadále udržitelné a má za následek degradaci (mikro)povodí. Zatímco použití maloplošného zavlažování pro pěstování zeleniny a ovoce, zejména banánů, přineslo pozitivní dopad na bezpečnost potravin pro drobné zemědělce, plný potenciál zavlažování nebyl doposud využit na vzdálenějších místech od povrchových zdrojů. Důvodem je nedostupnost sofistikovanějších než tradičních technologií pro drobné farmáře.

Projekt přispěje ke zvýšení počtu zemědělských ploch obdělávaných za užití udržitelných zemědělských praktik – využívání organických rostlino-lékařských technik, zavádění zavlažování, správným managementem ovocných školek, sadů i plantáží a šetrnou manipulací se sklizní. V neposlední řadě projekt přispěje ke zlepšení zemědělských asistenčních služeb zvýšením kapacit místních expertů a pracovníků v produkci nových druhů a odrůd ovoce, zlepšením kvalit sklizně, ve způsobech zpracování a prodeji ovoce a ovocných produktů, vše za zvyšujících se minimálních kvalitativních standardů.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz