Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Špičkové české nanotechnologie mají široké využití i v zahraniční rozvojové spolupráci

3.3.2021
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

V aplikacích nanotechnologií v průmyslu i spotřebním zboží patří Česko už řadu let ke světové špičce. Nanotechnologie ale velmi dobře zapadají také do konceptu české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Nejen že mohou řešit specifické environmentální, zdravotní či technické problémy na lokální úrovni, každá z prioritních zemí ZRS navíc potřebuje podpořit adopci nových technologií k posílení místního podnikatelského sektoru.

V rámci projektu podpořeném Českou rozvojovou agenturou byla vytvořena v loňském roce profesionální prezentace dostupných českých nanotechnologií, které mohou pomoci řešit problémy prioritních zemí ZRS.
„Naším cílem je porovnat současný stav bilaterální rozvojové spolupráce s nabídkou českých nanotechnologických společností a identifikovat tak příležitosti, jež by přispěly k naplnění cílů spolupráce a umožnily uplatnění českých produktů a technologií v těchto zemích. Což by v konečném důsledku vedlo k posílení dobrého jména České republiky i vzájemných vztahů s potenciálními pozitivními sekundárními efekty nejen v rámci obchodních vazeb,“ říká k projektu Lukáš Konečný z Asociace nanotechnologického průmyslu ČR z. s. Právě tato společnost vytvořila v loňském roce materiály, které budou nabídnuty českým stakeholderům jako podklady pro navazování mezinárodní spolupráce a přenosu know-how do prioritních zemí.

Patří mezi ně Webinář s výstupy projektu, Internetová prezentace českých nanotechnologií pro chytrá města, Česká databáze nanotechnologických produktů, Promo video o nejzajímavějších nanotechnologiích z ČR a Katalog nanotechnologií pro chytrá města. Vzniklé materiály v češtině i v angličtině jsou nabídnuty k volnému užívání. A je z nich zřejmé, že Česká republika se světovým renomé v několika nanotechnologických oblastech dokáže nabídnout zajímavá řešení i v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, např. v oblasti hospodaření s vodou.

Třeba v případě Moldavska, které je kvalifikováno jako země ve „vodním stresu“. Nedostatečná je kvalita vody kvůli nedostatku sanitace a nadměrnému používání hnojiv. Chátrající a technicky zastaralá infrastruktura vede k přerušování dodávek vody a ke značným ztrátám. Nedostatečný přístup k vodě má 60% populace. V Moldavsku je stále velké množství zastaralých pesticidů ze sovětské éry. Nakládání s odpady je neefektivní a není dostatečně systémově stimulováno, recyklace odpadů je velmi omezená. V této oblasti se navíc už Česká republika profilovala v minulosti, kde by nyní nanotechnologie mohly být žádanou nadstavbou. Využití filtračních technologií navíc dává smysl i v oblasti vína, v níž nanotechnologické firmy taktéž zaznamenávají úspěšné realizace a v níž se ČRA v Moldavsku také angažuje.

I v případě Bosny a Hercegoviny patří oblast vody a znečištění k hlavním tématům programu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce. Významnou potřebou Bosny a Hercegoviny je rozvoj udržitelné veřejné infrastruktury pro zajištění dodávek vody, odpadového hospodářství a kanalizace v souladu s principy zodpovědného nakládání s přírodními zdroji v rámci ochrany životního prostředí, a to i v kontextu přibližování Bosny a Hercegoviny ke členství v EU a s tím spojenou povinností splňovat relevantní unijní standardy. Současně je nutno zlepšovat kvalitu vody snížením jejího znečišťování a minimalizací vypouštění nebezpečných chemických látek. Obdobně významnými oblastmi s výraznými přesahy do českých nanotechnologií jsou energetika či odpadové hospodářství. Přístup k pitné vodě spolu se sanitací představuje jeden ze zásadních problémů také v Kambodži, Gruzii či Etiopii.

„Z široké palety českých nanotechnologických výrobků a technologií, které bychom těmto zemím rádi nabídli, bych zmínil např. speciální suspenze pro filtraci vody FN AQUA, která využívá čistě fyzikálních jevů pro odstranění molekul a mikroskopických částic organických nečistot a mikroorganismů. Zajímavá je také možnost filtrace kohoutkové vody s názvem Clutex Filter. Jde o domácí filtrační zařízení pro čištění vody od mikroplastů a dalších anorganických nečistot. V oblasti průmyslové filtrace olejů a dalších kapalin pak nabízíme nanovlákenné membrány, které jsou velmi vhodným médiem pro mechanickou filtraci kapalin při výrobě olejů, lihovin, piva, vína a dalších nápojů,“ přibližuje Lukáš Konečný.

Zajímavé možnosti nabízejí české nanotechnologie i v oblasti skladování a úspory energie. Ať už jde o nano akumulátory pro bezpečné ukládání velkých objemů elektrické energie či tzv. nano optika. Tato technologie spočívá ve speciální úpravě svítidel umožňující směřovat světlo ze zdroje jakýmkoliv směrem, v jakémkoliv úhlu a kuželu světla, čímž se výrazně zvyšuje efektivita osvětlení. Řada nanotechnologických produktů se také využívá pro ochranu všech povrchů v domácnosti a kancelářích. V souvislosti s pandemií Covid-19 je nutné zmínit, že v letošním roce se bude zpracovávat do zmíněného katalogu další tematický pilíř ‚‚Pokročilé zdravotnické materiály a biomedicína’’. České nanotechnologické společnosti už nyní vyrábějí roušky, respirátory a filtry do roušek z nanovlákna. Tyto ochranné pomůcky mají excelentní záchyt částic o velikosti 80-200 nm, což představuje průměrnou velikost viru.

„Na veřejnou databázi českých nanotechnologií, která je jedním z výstupů, máme již nyní velmi pozitivní ohlasy. S nově vzniklou platformou jsme spokojeni a považujeme ji za profesionální prezentaci českých nanotechnologií doma i směrem k zahraničí. Takto důkladnou práci bychom bez přispění České rozvojové agentury nemohli uskutečnit a za finanční podporu velice děkujeme,“ dodává Lukáš Konečný.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz