Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

ČRA podporuje v Etiopii projekt řešící problematiku nakládání s nemocničním odpadem

18.11.2020
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

V současnosti Etiopie významně zaostává za vyspělými státy světa ve způsobu nakládání s odpadem, který je zpravidla skládkován. V případě nemocničních odpadů se tento problém dále prohlubuje, neboť ty vykazují nebezpečné vlastnosti, zejména infekčnost. Firma Eveco Brno, která se specializuje na energetické využití odpadů, proto s finanční podporou Programu B2B České rozvojové agentury připravuje projektovou dokumentaci, která by vedení nemocnice Felege Hiwot umožnila vypsat výběrové řízení na spalovnu nemocničních odpadů.

Problematika nakládání s odpady je v Etiopii aktuálním tématem. S nemocničním odpadem není v současnosti adekvátně nakládáno, čímž se významně zvyšuje riziko ohrožení zdraví lidí a životního prostředí. V lokalitě města Bahir Dar, která je vyhledávanou turistickou oblastí díky jezeru Tana, je problematika ještě závažnější, protože nemocnice je postavena nedaleko jezera a infekčním odpadem ho nebezpečně znečišťuje.

Cílem projektu podpořeném ČRA je proto vytvoření projektové dokumentace výstavby zařízení pro ekologické zpracování nemocničního odpadu v nemocnici Felege Hiwot. „Jedná se o vybudování moderní spalovny nemocničního odpadu přímo v areálu nemocnice tak, aby se odpady zneškodňovaly v místě jejich vzniku bez nutnosti další přepravy a vzniku sekundárních emisí. Současně energie vyprodukovaná při tomto zpracování bude přímo využita v nemocnici například pro ohřev teplé vody, která může být využita pro sprchování pacientů, pracovníků nebo i veřejnosti, pro praní prádla a potenciálně i pro vytápění budov nemocnice. Díky tomuto principu dojde k racionálnímu uzavření cyklu: „nemocnice (původce odpadu) — odpad — energie“,“ říká Jan Hanus z firmy Eveco Brno, který nemocnici loni na podzim navštívil.

Spalováním odpadů se dosáhne odstranění nežádoucích fyzikálních vlastností odpadů (redukce objemu a hmotnosti), přičemž některé biologicky nebo chemicky aktivní odpady nelze jinou cestou zneškodnit. K odstranění nebezpečných vlastností odpadu dochází termickou a oxidační destrukcí jak na molekulární, tak i na buněčné úrovni. Provoz technologie je plně automatizovaný, čímž je omezeno riziko lidského pochybení a rovněž je zajištěna ochrana zdraví obsluhy.

V návaznosti na výstupy ze studie proveditelnosti, která byla zpracována v roce 2018 rovněž firmou Eveco Brno ve spolupráci s ČRA, je již od začátku projektu uvažováno umístění technologie do standardizovaných dopravních kontejnerů, čímž bude významně zjednodušena logistika a významně zkrácena doba montáže a uvedení do provozu. Rovněž bude pozitivně ovlivněna udržitelnost projektu, neboť složité technologické celky mohou být vyrobeny v ČR a v Etiopii dojde k sestavení technologie, napojení na lokální infrastrukturu, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Přínosem tohoto zařízení je zastavení dramatického znečišťování životního prostředí infikovaným nemocničním odpadem, zkvalitnění služeb největší nemocnice ve státě Amhara, zvýšení energetické soběstačnosti a přenos inovativního know-how v oblasti odpadového hospodářství.

Realizace projektu dále přinese zvýšení zaměstnanosti v rámci provozu spalovny o cca 6 pracovníků obsluhy. Zároveň bude zvýšena i tzv. „vyvolaná” zaměstnanost v souvisejících oblastech infrastruktury a logistiky a také zaměstnanost při samotné výstavbě zařízení, především ve stavebním odvětví (10-20 pracovníků). Díky navýšení počtu pracovních míst se přispěje ke zlepšení místní socio-ekonomické situace, zvýšení energetické soběstačnosti nemocnice, snížení závislosti na konvenčních fosilních palivech a zlepšení úrovně ochrany zdraví při práci.

„Díky energetickému využití nemocničních odpadů oproti jejich stávajícímu skládkování v areálu nemocnice v neizolovaných jámách, které umožňují kontaminaci podzemních vod u jezera Tana, se také zlepší životní podmínky obyvatel města Bahir Dar a stav zdejšího životního prostředí. Další přímou cílovou skupinou jsou pacienti a zaměstnanci externích zdravotnických a veterinárních zařízení. Zásluhou nově vybudovaného zařízení bude možné ekologicky zneškodňovat odpad také z těchto externích zařízení. Vytvořená energie ze spalovny bude navíc ohřívat vodu v umývárnách a zlepší tak kvalitu služeb této významné nemocnice,“ dodává Jan Hanus.

Projekt přinese také zvýšení povědomí o moderních metodách nakládání s infekčním nebezpečným odpadem široké odborné veřejnosti v Etiopii, což přispěje i ke zviditelnění české rozvojové spolupráce. Konečnými příjemci projektu tak budou i ostatní občané Etiopie, kteří budou těžit z aplikace moderní a ekologicky šetrné technologie přispívající ke zlepšení stavu ovzduší a zároveň sloužící jako modelový projekt pro ostatní etiopské provincie.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz