Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V obci Studenci byly zahájeny práce na rekonstrukci úpravny pitné vody

1.10.2020
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Minulý týden navštívili municipalitu Teslić zástupci firmy Arko Technology z Brna, kteří vyhráli ve výběrovém řízení ČRA na rekonstrukci úpravny pitné vody ve Studenci. Tato úpravna postavená v roce 1968 slouží především obyvatelům města Teslić a má dlouhodobě problémy s kvalitou a množstvím dodávané pitné vody. Cílem projektu České rozvojové agentury je vybudovat modernější úpravnu s větší kapacitou pro výrobu pitné vody využívající nejmodernější světovou technologii, kterou nainstaluje firma Arko Technology.

Město Teslić administrativně spadá do Republiky srbské, která je jednou z entit v rámci Bosny a Hercegoviny, a protéká jím řeka Usora. Celá municipalita Teslić má dle dostupných údajů cca 38 536 obyvatel. Kvůli dlouhodobým problémům s dodávkou vody obyvatelstvu a průmyslu byl vypracován koncepční návrh rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody ve Studenci z dosavadních 60 l·s-1 na 120 l·s-1. Analýzou řady možných řešení pro odběr surové vody ve vodním toku Usora byl učiněn závěr, že v současné době je nejracionálnější a levnější využívat části stávajícího zařízení na odběr vody, tj. zachovat stávající princip odběru surové vody. Odběrný objekt (dva bloky se 4 jemnými síty) bude vylepšen. Na čerpací stanici surové vody na přívodu vody (dále jen PS-VZ) budou vyměněna čerpadla surové vody a měřicí zařízení. Tímto způsobem bude rozšířena kapacita jemnými síty (120 až 1 40 l·s-1) a v sedimentu zajištěno účinnější ukládání části suspendovaných částic.

V kanceláři starosty municipality Teslić Milana Miličeviće proběhla minulý týden schůzka se zástupci obce Teslić, komunálního podniku RAD a.d. Teslić a se zástupci projektanta Voding 92 z Bijeljiny. Na schůzce byla představena firma Arko Technology a její reference, ale také podmínky projektu, které stanovila ČRA. „Současná úpravna vody byla vybudována už v roce 1968 a její rekonstrukce a rozšíření je nevyhnutelné. Jsem proto velmi rád, že jsme dnes mohli uskutečnit první schůzku s českou firmou Arko Technology, která se stala na základě projektu České rozvojové agentury realizátorem prací na rekonstrukci a dostavbě naší úpravny vody ve Studenci,“ říká starosta municipality Teslić Milan Miličević.

Lukáš Mrázek, ředitel firmy Arko Technology, na setkání připomněl, že jejich firma byla založena už roku 1991 a její hlavní činností je nejen výroba technologií pro výrobu pitné vody, ale také technologie pro odpadní vody. Cílem projektu je podle něj vybudovat modernější úpravnu s větší kapacitou pro výrobu pitné vody, která bude používat nejmodernější světovou technologii. Technické přípravy pro tyto práce již byly zahájeny, práce v terénu budou zahájeny příští stavební sezonu a ukončení projektu je plánováno na druhou polovinu roku 2023.

Součástí projektu Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić jsou dodávky vedoucí k zajištění dlouhodobě udržitelného systému zajištění pitné vody ve městě Teslić a okolí. Konkrétně se jedná o dodání a instalaci technologií a materiálu pro jímací objekt, přívod surové vody pro novou linku, lamelový separátor, filtraci, servisní zařízení, kalové laguny, chlorové a chemické hospodářství, filtry, vzduchotechniku, související ostatní vybavení v rámci nové linky a vybavení fyzikálně-chemické a mikrobiologické laboratoře, elektro zařízení, radiální koagulátor, čerpadla, přívod surové vody pro rekonstruovanou část, potrubní galerii, praní vzduchem, mostový jeřáb a ostatní vybavení v rámci rekonstruované linky.

Celková hodnota projektu, který byl podepsán v rámci smlouvy s ČR je 2,6 milionů EUR. Celková hodnota dodatečných prací, které má zajistit municipalita Teslić (jedná se především o stavební práce, zakoupení pozemků, dokumentace, stavební povolení atd.) se odhaduje na zhruba 2 mil. EUR. O tyto finanční prostředky požádala Municipalita Teslić v rámci půjčky z Evropské investiční banky. Prostřednictvím těchto prostředků bude zajištěna také rekonstrukce starého vodovodního potrubí, který dovádí pitnou vodu z úpravny směrem do města Teslić. Jedná se o azbesto-cementové potrubí, které je nutné vyměnit. Část finančních prostředků bude poskytnuta také na vytvoření sekundární sítě v oblasti Čečava.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz