Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

ČRA podporuje rozvoj farmy na produkci rybích plůdků v Kamerunu

24.2.2020
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

V Kamerunu se v současnosti nevyrábí kvalitní extrudované krmivo pro ryby, které má zásadní dopad na jejich úspěšný chov. Místní farmáři tak nemají jinou možnost než kupovat krmivo z dovozu, což se jim výrazně prodraží. Na základě podnikatelského plánu, podpořeného Českou rozvojovou agenturou v roce 2018, rozjíždí česká společnost Nirex Cameroon Investments projekt realizace zvětšení již existující farmy na produkci rybích plůdků do velikosti, ve které bude ekonomicky výdělečná. Dále se plánuje doplnit produkci plůdků o výrobní linku na zemědělská krmiva, která se importuje z ČR a vhodně doplní celý obchodní model podporující chov ryb v Kamerunu.

V současnou chvíli je farma schopná měsíčně vyprodukovat a prodat zhruba 50 tisíc kusů plůdků Sumce afrického. „Tato kapacita je však nedostatečná, očekávaná minimální velikost trhu se odhaduje až na pětinásobek současné výrobní kapacity. Expanze farmy nově zahrnuje produkci tilápie nilské, takže se budou farmářům nabízet dva druhy ryb, což zvýší atraktivitu našich produktů. Pro zvýšení produkční kapacity jsou potřebné investice jak do rozšíření infrastruktury rybníků, tak do zlepšení technologie chovu. Především se jedná investice do hluboké studny jako čistého zdroje vody pro líheň nebo UV lamp pro čištění vody, díky kterým se výrazně zvýšila úspěšnost oplodnění vajíček a zároveň snížila následná úmrtnost v kritických prvních dvou až třech týdnech života plůdků,“ říká Ondřej Jirásek, který má v rámci projektu na starosti personální a obchodní část, včetně zajištění potřebných technologií pro výrobu krmiva v Evropě. Expanze farmy i příprava výrobní linky na krmivo byly důkladně konzultovány s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, především s Lukášem Kalousem, profesorem katedry zoologie a rybářství na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze.

Jak již bylo uvedeno, v Kamerunu se nevyrábí kvalitní extrudované krmivo pro ryby, které má zásadní dopad na jejich úspěšný chov. Realizace projektu Expanze farmy na produkci rybích plůdků a vybudování výrobní linky na zemědělská krmiva, který podpořila ČRA v rámci dotačního Programu B2B, má pomoci tento problém vyřešit. „Na základě vytvoření podnikatelského plánu, který jsme s pomocí ČRA v roce 2018 připravili, jsme si ověřili, že v Kamerunu jsou dostupné všechny suroviny pro výrobu kvalitního krmiva. Díky již existující síti zákazníků, kteří od nás odebírají plůdky, máme již předpřipravený také odbyt krmiva. Mimo rybího krmiva linka zvládne vyrobit také krmiva pro kuřata či prasata, čímž se diversifikuje celý obchodní model. Linku plánujeme pořídit v ČR od českého výrobce a importovat ji na místo určení. Zahájení výroby krmiva je plánováno na příští rok,“ vysvětluje Ondřej Jirásek.

Společnost Nirex Cameroon Investments se v Kamerunu pohybuje od roku 2017 a do této chvíle dodala plůdky do více než devadesáti farem na odchov ryb. Na velmi úzké bázi spolupracuje s kamerunským Ministerstvem živočišné výroby (Cameroon Ministry of Livestock), které mimo jiné čerpá peníze od instituce IFAD spadající pod OSN. IFAD schválil v roce 2019 financování 6letého programu na podporu akvakultury v Kamerunu s cílem vzniku 3000 nových farem, přičemž Nirex má být jedním z hlavních partnerů programu, ve kterém bude dodávat farmářům plůdky a školit je pro následný chov. V roce 2021 by se k plůdkům a krmivu měly přidat také dodávky krmiva. O projektu Vybudování výrobní linky na zemědělská krmiva sesterské společnosti Nirex Tanzania Investments se můžete dočíst zde.

V rámci expanze produkční kapacity farmy na rybí plůdky již byla implementována čistička vody do obou inkubačních zařízení, která eliminuje výskyt patogenů ve vodě, čímž se výrazně sníží úmrtnost při inkubaci a zvýší se efektivita chovu. Loni byla také k čističce instalována ostrovní solární elektrárna potřebná k recirkulaci vody v líhni.

Stejně jako u ostatních projektů podpořených Programem B2B je i v případě rozvoje farmy na produkci rybích plůdků velmi důležitý jeho rozvojový dopad. Projekt povede především ke zvýšení soběstačnosti v živočišné výrobě – tj. potravinové bezpečnosti a snížení dovozu klíčových potravin. Jen v roce 2016 Kamerun importoval mražené ryby za cca 200 miliónů USD. Také je třeba dodat, že v zemědělském průmyslu pracuje 60 % obyvatelstva, a tudíž jakákoli marže neodvedená do zahraničí se okamžitě promítne do zvýšení životní úrovně farmářů a snížení počtu lidí, kteří jsou ohroženi chudobou. Navíc skutečnost, že v Kamerunu v současnosti na trhu chybí stabilní nabídka rybích plůdků, výrazně zvyšuje jejich cenu a znemožňuje farmářům efektivně hospodařit a plánovat chov. V souvislosti s projektem se také počítá s vytvořením pracovních pozic pro cca 10-20 nových zaměstnanců.

„Díky produkci rybích plůdků pomáháme zvýšit soběstačnost země, která dováží až 98 % spotřebovaného rybího masa ze zahraničí, především z Číny. Souvislá produkce kvalitních plůdků a krmiva zajistí vyšší stabilitu v zemi, kde roste počet obyvatel průměrně o 5 % ročně a poptávka po dobrém zdroji bílkovin se neustále zvyšuje,“ dodává Ondřej Jirásek, jenž se vedle obchodních aktivit věnuje v Africe i charitativní činnosti. Je předsedou spolku GL Africa, který platí školné třiceti osiřelým dětem v Kamerunu a Tanzanii.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz