Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Charita ČR byla v Gruzii oceněna za realizaci projektu zaměřeného na zemědělský rozvoj horského regionu Khulo

3.2.2020
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Koncem ledna se uskutečnila prezentace ministerstva zemědělství Adžarské autonomní republiky, na níž pracovníci ministerstva i dalších organizací ze státní i neziskové sféry prezentovali výsledky dosažené v sektoru za rok 2019. Jedním z hlavních bodů programu bylo ocenění organizací, které přispěly k rozvoji zemědělství v tomto regionu. Mezi oceněnými byla také Charita ČR, která zde již od roku 2017 implementuje projekt podpořený Českou rozvojovou agenturou, jehož cílem je snížit chudobu obyvatel a přispět k celkovému společensko-ekonomickému rozvoji oblasti.

Horský region Khulo se nachází v Adžarii, autonomní republice na jihozápadě Gruzie. V minulosti byla oblast vícekrát zasažena povodněmi a následnými sesuvy půdy, které zapříčinily odliv částí místní populace. Rozvoji regionu také brání zaostalost zemědělství, obchodu, turismu i dalších služeb. Místní podnikatelé a farmáři nemají dostatek znalostí o plánování a řízení obchodu a marketingu, nejsou schopni ekonomicky výhodně prodat své produkty nebo služby na místním trhu. Některé zdejší postupy v zemědělství navíc způsobují erozi a nízkou výnosnost půdy, což má negativní dopad na příjmy domácností a další rozvoj. Podobná neznalost omezuje také lepší využití potenciálu cestovního ruchu, zejména v oblasti agroturismu.

I když je Adžarie známá spíše svými plážemi či jako producent citrusových plodů a čaje, velká část této autonomní republiky je položená ve výšce nad tisíc metrů nad mořem. Tyto oblasti jsou však kvůli svému vysokohorskému položení přesahující přes dva tisíce metrů nad mořem i omezenému množství obdělávatelné půdy využívány především pro chov dobytka a pro samozásobitelské farmaření. Další možnosti živobytí jsou v této části Adžarie stále omezené.

Proto již od roku 2017 implementuje Charita ČR v municipalitě Khulo projekt Podpora rozvoje venkova a diverzifikace v obci Khulo, jehož cílem je snížit chudobu obyvatel a přispět k celkovému společensko-ekonomickému rozvoji oblasti. „Municipalita Khulo byla po mnohá desetiletí geograficky i infrastrukturně téměř odříznutá od zbytku Gruzie, důvodem bylo nejen její položení v adžarských horách, ale také umístění v příhraniční oblasti, v níž byl v době studené války pohyb přísně limitován. Kvůli tomu je společensko-ekonomická úroveň oblasti oproti zbytku země stále podprůměrná. Projekt se snaží tento rozdíl snížit podporou podnikatelských i kulturních aktivit i zlepšením využívání přírodních zdrojů, a to za aktivní participace místních obyvatel,“ vysvětluje vedoucí mise Charity ČR v Gruzii Jan Blinka.

Oblast v nádherných adžarských horách má velký turistický potenciál

A nutno dodat, že úspěšně. V rámci podpory rozmanitosti a udržitelnosti místní ekonomiky s ohledem na ochranu životního prostředí vznikla funkční místní akční skupina, která formuluje lokální rozvojovou strategii a do níž se zapojily desítky členů komunity. Strategie vychází ze zkušeností chorvatských a dalších gruzínských místních akčních skupin a pomáhá vytvořit a zavést udržitelnou strategii rozvoje regionu, která přispěje ke zvýšení zaměstnanosti a příjmu domácností. Podpora a zaškolení farmářů, místních podnikatelů, mládeže či drobných řemeslníků navíc přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a ziskovosti. Cílové skupiny získají také lepší dovednosti v oblasti plánování a řízení podniku a posílí propagaci svých produktů a služeb. Vznikne také plán turistického rozvoje či kampaň propagující turismus v Khulo. Celkově by se mělo zapojit zhruba 130 podnikatelů, 50 poskytovatelů turistických služeb a 80 farmářů.

Na zmíněné prezentaci, kde byla Charita ČR oceněna jako nejlepší partner adžarského Ministerstva zemědělství v zemědělském rozvoji municipality Khulo, byli přítomni vedle zástupců nevládních organizací a místních zemědělců také předseda autonomní vlády Adžarie, starosta Batumi a členové parlamentů Gruzie a autonomní republiky Adžara. „Být vyhlášen nejlepším partnerem je pro nás významné ocenění. Vyjadřuje totiž, že práce, kterou pro místní rozvoj odvádíme, má svůj smysl a váží si jí kromě našich příjemců také naši partneři ve státní správě,“ říká Jan Blinka.

Finančními granty v celkové hodnotě 963 000 EUR zde bylo v poslední době podpořeno jednasedmdesát podnikatelských i neziskových projektů, které vytvoří na 250 pracovních míst. „Hodně z podpořených projektů cílí na turistický sektor a pohostinství, municipalita totiž leží v nádherných adžarských horách s velkým turistickým potenciálem. Místní kultura jsou spolu s kuchyní také jedinečné, mísí se v nich totiž křesťanské ortodoxní vlivy s těmi muslimskými,“ dodává Blinka.

Projekt „Podpora rozvoje venkova a diverzifikace v obci Khulo“ je realizován Charitou Česká republika ve spolupráci s gruzínským partnerem organizací PMC Research Center a Chorvatskou sítí pro rozvoj venkova (HMRR) s finanční podporou Evropské unie v rámci Evropského programu sousedství pro zemědělství a rozvoj venkova v Gruzii ENPARD II. Projekt byl v letech 2018-2019 podpořen také Českou rozvojovou agenturou.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz