Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Mamacoffee chystá s podporou ČRA výstavbu zpracovny výběrové kávy v Ugandě

20.1.2020
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Uganda patří mezi nejchudší africké země s vysokou dětskou úmrtností, průměrný věk je zde nejnižší na světě, pouhých 16 let. Zároveň je Uganda 8. největší producent kávy na světě. Zemědělské komunity místních farmářů jsou však bohužel často z hlediska pěstování, sběru a následného zpracování bez potřebných znalostí a technického vybavení. Společnost mamacoffee se proto s podporou Programu B2B České rozvojové agentury rozhodla vypracovat podnikatelský plán, jehož cílem je zmapovat možnosti vybudování zpracovny výběrové kávy v podhůří pohoří Rwenzori v západní Ugandě a podpořit tak místní farmáře.

Společnost mamacoffee vznikla v roce 2007 po cestě zakladatelů Marty a Daniela Kolských do Etiopie. Od začátku fungování se firma snažila co nejvíce propojit konzumenty a milovníky kávy s kávovými farmáři a jejich komunitami. V roce 2008 mamacoffee otevřelo první fair trade pražírnu kávy ve střední a východní Evropě a následně se firma snažila rozšířit svou celkovou kapacitu především v budování dalších kaváren, kapacity své pražírny a rozšiřováním obchodu. Během let 2009 až 2015 firma otevřela 7 vlastních kaváren, certifikovanou pekárnu a vlastní sklad a balírnu. V rámci Programu B2B už mamacoffee realizovala několik projektů, v poslední době např. projekt Zemědělské inovace a technologie v Barmě s důrazem na pěstování kávy.

„Projekt v Ugandě přesně navazuje na naše aktivity v Indonésii, Brazílii, Nikaragui a dalších zemích. Snažíme se rozšířit naše znalosti mezi další kávové farmáře, s nimiž pracujeme na dlouhodobých spolupracích. Zároveň vyhledáváme další dodavatele a nové partnery a snažíme se posílit jejich znalosti, schopnosti i kapacitu. Náš přístup vychází z přesvědčení, že právě větší kompetence našich partnerů se stávají i naší přidanou hodnotou. Zároveň věříme, že obchodní spolupráce může být nejlepším způsobem rozvojové spolupráce,“ říká zakladatel a jednatel společnosti mamacoffee Daniel Kolský. Vedle „férového“ obchodu s kávou podporuje firma mamacoffee i různé znevýhodněné skupiny v rámci ČR. V roce 2010 tak založila sociální firmu fair balírna s. r. o., která zaměstnává lidi se zdravotním znevýhodněním.

Motivace farmářů k dlouhodobé spolupráci

Z hlediska exportu představuje káva pro Ugandu zásadní a strategickou komoditu. V posledních letech zde proto byla díky řadě rozvojových projektů vybudována technická infrastruktura na úrovni konkrétních zpracoven. Donory těchto projektů byly především Lutheran World Relief a Enabel – Belgian Development Agency. Tyto jednotlivé projekty vedou k tomu, že se v Ugandě podařilo vybudovat několik velice kvalitních zpracoven, které spolupracují s významnými mezinárodními firmami. „Přesto se nepodařilo výrazně propagovat kávu z Ugandy a vytvořit pro ni specifický prostor na trhu výběrové kávy. Naopak se dá říci, že Uganda momentálně představuje pro řadu nadnárodních firem místo, odkud vyváží výrazný objem levné kávy bez dalšího zájmu o zvýšení celkového povědomí o ugandské kávě a jejích příležitostech a potenciálu,“ vysvětluje Daniel Kolský.

Aby mohla být káva označena jako „výběrová“ musí dosáhnout při senzorickém hodnocení 80 a výše bodů. Rozdíl v ceně komoditní a výběrové kávy tak může být v rozsahu desítek, ale i stovek procent. Pro výběrovou kávu je charakteristické označení geografické, odrůdové a často i další specifické detaily, které komoditní káva nemá. A právě výběrová káva představuje nejrychleji rostoucí segment kávového obchodu. Vláda a především Uganda Coffee Development Authority si v posledních letech tento potenciál uvědomují a snaží se více pracovat s tématem propagace, zvýšením kvality a diferencováním jednotlivých segmentů kávového trhu. Zároveň se snaží částečně motivovat vstup zahraničních investorů.

Společnost mamacoffee plánuje letos během první sklizně ověřit v praxi teoretická východiska podnikatelské studie. Po vyhodnocení této sklizně přistoupí k investiční fázi a samotnému projektu. Ten bude realizován na farmách v blízkosti hor Rwenzori. Farmy mají spíš charakter malých zahrad o velikosti cca 500 – 5000 m2, jež jsou většinou kombinací kávy, fazolí a dalších produktů. Z hlediska finančního dopadu je ale pro většinu farmářů klíčovou komoditou právě káva. Bohužel z hlediska znalostí pěstování, sběru a následného zpracování jsou tyto zemědělské komunity prakticky zcela bez nezbytných informací o moderním zemědělství a bez technického vybavení. Kávové třešně se sbírají ručně a často bez ohledu na jejich zralost. „To spolu s nedostatečným managementem farem a kávovníkových keřů jako takových vede k výraznému snížení kvality kávy. Právě kombinace těchto faktorů spojená s výraznou přirozenou kvalitou místní kávy, přírodními podmínkami a především kulturou, která je velice otevřená, přátelská a zaměřená na zlepšení a spolupráci, vnímáme jako výrazný potenciál,“ dodává Daniel Kolský.

Jedním z hlavních cílů projektu je jeho rozvojový dopad na místní farmáře. Podpora a přenos know-how mezi spolupracující farmáře povede ke zvýšení objemu i celkové kvality pěstované i výsledně zpracované kávy. Vyšší výnos a především vyšší kvalita kávy povede k celkovému zlepšení ekonomické situace jednotlivých farmářů. Tato změna ovšem nenastane ze dne na den, ale bude nutné postupně rozvíjet celou komunitu, jak v obecné rovině, tak například v ekologickém chování, aby byl projekt trvale udržitelný. Farmáři budou motivováni vyššími zisky, ale budou se muset na celém procesu hlavně sami aktivně podílet.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz