Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Kniha pohádkových příběhů pomůže srbskému Čačaku zlepšit nakládání s komunálním odpadem

7.1.2020
Praha [Česká rozvojová agentura]

Srbské město Čačak pojí s Valašským Meziříčím dlouhodobá partnerská spolupráce. A protože má Valašského Meziříčí na rozdíl od Čačaku dobře fungující systém odpadového hospodářství, vyjeli už v roce 2017 čeští odborníci na expertní cestu do Srbska a na základě nashromážděných poznatků vypracovali návrh odpadového hospodářství v Čačaku. V závěru loňského roce byl pak realizován projekt České rozvojové agentury, jehož hlavním cílem je zlepšit stávající model environmentálního vzdělávání v tomto srbském městě. Jedním z výstupů projektu je i unikátní Kniha pohádkových příběhů s enviromentální tématikou.

Srbsko se v rámci Evropy dlouhodobě ocitá na chvostu co do výše tříděného odpadu. Tento problém se nevyhýbá ani městu Čačak, v jehož správním obvodu je v současnosti evidováno 114 237 obyvatel. Tvorba odpadu za rok na jednoho občana pak vychází dle odhadů na 276,24 kg, což je 0,757 kg za den. „Rozmístění odpadových kontejnerů u činžovních a panelových domů je soustředěno do souhrnu dvou až pěti kontejnerů dle velikosti bloku domů. Ale jsou i místa, kde je u panelového domu o více jak 10 podlažích umístěn jeden kontejner na mokrý odpad a jeden kontejner na suchý odpad. Z toho jednoznačně vyplývá akutní potřeba zlepšení systému nakládání s odpady. A jelikož odpad vzniká zejména obyvateli města, je nezbytné začít v oblasti edukace zaměřené hlavně na děti a mládež,“ říká hlavní koordinátor projektu a vedoucí oddělení města Valašské Meziříčí Daniel Šulák.

Díky detailní analýze odpadového hospodářství v Čačaku realizátoři považují za hlavní problém nízké povědomí o této problematice mezi obyvateli a slabou občanskou angažovanost v otázce životního prostředí. Cílem projektu bylo proto vytvoření nezbytného vědomostního základu a naučení obyvatelů Čačaku základním návykům a správnému způsobu zacházení s odpady. „Tomu napomáhá silný zájem vedení srbského města, které po ukázce systému nakládání s odpadem ve Valašském Meziříčí převzalo problematiku životního prostředí jako jednu ze strategických priorit. Cílem projektu bylo vytvořit pilotní opatření v oblasti životního prostředí, kdy hlavní výstup – Kniha pohádkových příběhů – bude sloužit jako vzor dobré praxe i ostatním městům. Díky primární edukaci dětí a mládeže předpokládáme i sekundární efekt na rodiče a tím celkově zlepšení povědomí občanů města o ekologické zátěži nevytříděného odpadů,“ dodává Daniel Šulák.

Hlavní cílovou skupinou projektu ČRA Environmentální vzdělávání dětí a mládeže v srbském městě Čačak, který byl realizován v rámci dotačního titulu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti, jsou tedy zejména děti a mládež. Ty tvoří z celkového počtu obyvatel Čačaku zhruba jednu třetinu. Projekt proto primárně cílil na zlepšení jejich povědomí o nakládání s odpady, zejména jejich primární separaci. Díky podpoře mládeže je pak možné do cílové skupiny zahrnout i jejich rodiče. Na základě české zkušenosti totiž realizátoři projektu věří, že díky přenosu informací z žáka na rodiče dojde k rychlejší změně v základním modelu chování středového producenta odpadu. Další cílovou skupinou projektu jsou pedagogové základních a mateřských škol, kteří každodenně pracují s dětmi a mládeží. Pro ty byl vypracován metodický list, který zohledňuje základní poznatky environmentální výchovy.

Hlavním výstupem projektu je zmíněná Kniha pohádkových příběhů, která byla vytvořena ve spolupráci českých a srbských expertů. Jedná se o unikátní produkt, který zábavnou formou učí děti, jak správně třídit odpad a vysvětluje nutnost ochrany životního prostředí. Kniha je navíc doplněna metodickým listem pro pedagogy, který poskytuje metodické vedení při výuce a představení této knihy. Součástí projektu je i pexeso a omalovánky s environmentální tématikou, které by měly srbské děti naučit základům ochrany životního prostředí.

Knihu pohádkových příběhů, která byla vytištěna v srbštině v nákladů 200 kusů, realizátoři distribuovali mezi veškeré školské zařízení v Čačaku. Na podporu environmentální ochrany pak bylo v rámci projektu pořízeno 300 sad tašek na tříděný odpad, které budou umístěny v učebnách každé školy. Město Čačak zároveň vytvoří nezbytné zázemí pro celkové třídění odpadu ve školách včetně vyčlenění kontejnerů na komunální odpad, papír, plast a sklo.

Projekt je součástí dlouholetého partnerství Čačaku a Valašského Meziříčí, v rámci něhož proběhla např. výměna zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti elektronizace veřejné správy či výměnný pobyt dětí, kdy žáci základní školy z Čačaku absolvovali týdenní pobyt ve skiareálu na Kyčerce poblíž Velkých Karlovic. Krátké video z jejich pobytu ve vyhledávané beskydské destinaci můžete vidět zde. Během loňského května pak školáci z Valašského Meziříčí pobývali v srbských rodinách, reciproční akce, kdy srbské děti naopak trávily čas v českých rodinách, proběhla na konci září 2019.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz