Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Program B2B podpoří dalších 21 českých projektů v 17 zemích světa šetrných k životnímu prostředí

8.10.2019
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

V rámci Malé výzvy Programu B2B spravovaném Českou rozvojovou agenturou, který podporuje projekty českých soukromých firem v rozvojových zemích, bylo schváleno přes dvě desítky nových projektů s rozvojovým dopadem. Vedle některých prioritních zemí české zahraniční rozvojové spolupráce, jako je Moldavsko či Kambodža, začnou české firmy připravovat podnikatelské plány, studie proveditelnosti nebo projektové dokumentace také například v Botswaně, Vietnamu, Tunisku, Palestině či Srbsku. Jako podpora investic českých firem na rizikových trzích bude sloužit program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce.

Jednou z výhod Programu B2B je skutečnost, že umožňuje firmám proniknout na trhy všech rozvojových zemí dle klasifikace OECD, proto budou projekty českých firem předávat potřebné know-how a přinášet pracovní příležitosti místním lidem v celé řadě zemí. „V rámci Malé výzvy jsme celkově hodnotili 29 žádostí a nakonec schválili 14 Podnikatelských plánů, 5 Studií proveditelnosti a 2 Projektové dokumentace. Věříme, že na většinu z nich bude navazovat samotná realizace připravovaných projektů, které budou prospěšné jak lidem v cílových zemích, tak i českým firmám. Po čtyřech letech, kdy Program B2B úspěšně funguje, jsem přesvědčena, že i tyto nové projekty prokážou, že české know-how či technologie se ve světě rozhodně neztratí a udělají naší zemi dobrou reklamu,“ říká manažerka Programu B2B Ludmila Leškovská. Její slova potvrzuje i vládní rozhodnutí z konce srpna, v rámci něhož bylo pro dotační Program B2B vyčleněno na příští tři roky 99 milionů Kč.

Bio ovoce z Moldavska či mobilní „eko-mrazírny“ v Kamerunu

Jak bylo uvedeno, některé z chystaných projektů směřují i do prioritních zemích ZRS. Společnost Holistic Solutions začne připravovat podnikatelský plán na využití ekonomického a sociálního potenciálu sušeného bio ovoce z Moldavska pro export do EU. Cílem projektu je zpřístupnit evropský trh vybraným bio farmářům a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost. Tomu by měly napomoci i vhodné agronomické postupy za účelem zlepšení produkce kvalitních a organických plodů, které budou správně zpracovány, sanitárně opatřeny, skladovány a baleny do vhodných obalových materiálů s etiketami splňujícími požadavky EU. Součástí podnikatelského plánu bude i vyhodnocení návratnosti předpokládaných investic do transferu know-how a technologií v porovnání s předpokládanými příjmy z prodeje sušeného bio ovoce v ČR.

S ohledem na již získané zkušenosti v Indonésii se firma Hydropol Project Management, a.s. rozhodla za podpory ČRA vytipovat nové lokality v provincii Severní Sulawesi, které by byly vhodné pro vybudování malé vodní elektrárny. Tato oblast se totiž potýká s častými výpadky proudu a díky stálému nárůstu počtu obyvatel také s potřebou navýšení zdrojů, výroby a dodávek elektrické energie.

V Kolumbii pak chystá Lesprojekt Služby s.r.o. podnikatelský plán na zavedení systému optimalizace zemědělského hospodaření s vodou a živinami, jehož součástí bude i posouzení dopadu na životní prostředí. Pozitivním rozvojovým dopadem projektu bude zlepšení systému zemědělství, dostupnost vody pro zavlažování na farmách s ovocem, kakaem, avokádem a květinami v Kolumbii, včetně energetické bezpečnosti. Projekt dále podpoří zvyšování pracovní produktivity, přenos know-how a technologií.

Společnost Nirex Cameroon Investments s.r.o. se pustila do podnikatelského plánu, jehož cílem je vybudování sítě mobilních ekologických mrazíren v Kamerunu pro suroviny a produkty podléhající rychlému zkažení, jde především o maso a ryby. Kamerunská republika postrádá komplexní síť mrazíren, a proto obyvatelstvo v mnoha oblastech nemá přístup k masu a jiným potravinám vyžadujícím chlazení či mražení. Zřízení infrastruktury mrazících jednotek by mělo stávající stav markantně zlepšit a bude navíc využívat obnovitelné zdroje energie v podobě vlastních solárních panelů. Firma Nirex Cameroon Investments s.r.o. v Kamerunu v současnosti za podpory ČRA realizuje projekt výrobní linky na zemědělská krmiva.

Zpracování předběžné studie rekonstrukce pěti regionálních letišť na Filipínách si pak v rámci Studie proveditelnosti vzala na starosti společnost Transcon Electronic Systems. Pro tuto společnost znamená vypracování studie jedinečnou příležitost využít a přenést své zkušenosti z rekonstrukcí regionálních letišť v jiných zemích a použít zde svou inovativní technologii modulárních letišť z kontejnerových modulů.

Podnikatelský plán společnosti Vítkovice Envi se pro změnu týká projektu na uvedení environmentálních technologií HYDROVIT a BIOVIT na tuniský trh. Jeho dlouhodobým cílem je realizace stavební činnosti inženýrských staveb čistíren odpadních vod, bioplynových stanic a vodojemů za účelem řešení hydrologické a energetické situace Tuniska. Projekt by měl skrze výstavbu čistíren odpadních vod zajistit ochranu životního prostředí s důrazem na stávající vodní zdroje a zároveň řešit možnosti využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové. Spojení čistíren odpadních vod a bioplynových stanic zároveň vytvoří vhodné podmínky pro řešení problémů spojených s degradací orné půdy v důsledku větrné eroze a sucha.
Stát podpoří záruku investic na rizikových trzích
Na příkladech vybraných projektů z letošní Malé výzvy Programu B2B je zřejmé, že investice českých firem budou směřovat na sice zajímavé, nicméně rizikové trhy. Z toho důvodu otevřelo v letošním roce Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s ČMZRB výzvu na podávání žádostí do programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Cílem programu je v souladu se Strategií ZRS ČR 2018-2030 podpořit prostřednictvím záruk soukromé investice na rizikových trzích v rozvojových zemích.

V loňském roce pak Česká rozvojová agentura představila nový pilíř Projektová dokumentace, která slouží ke zpracování návrhu technického řešení. To bude sloužit cílovému příjemci, např. státní instituci v rozvojové zemi, především jako podklad pro získání návazného financování či vyhlášení veřejného tendru, jehož se následně české subjekty mohou účastnit. „Vyšli jsme vstříc žadatelům, pro něž představuje právě projektová dokumentace velkou příležitost, jak se na místních trzích uchytit,“ přibližuje Pavel Frelich, ředitel ČRA. Hlavním cílem tohoto dotačního pilíře je přispět k většímu zapojení soukromého sektoru do spolupráce s cílovými příjemci poskytnutím jejich know-how a expertízy při přípravě realizace daného záměru. V novém dotačním pilíři uspěly v rámci Malé výzvy dvě žádosti. Vedle projektu sanace odkaliště HIP-Petrohemija v srbském Pančevu, který plánuje realizovat společnost Vodní zdroje, jde o projekt čištění odpadních vod na ostrově Koh Rong v kambodžské provincii Sihanoukville společnosti G-Servis Praha.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz