Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nový Jičín kompletně promění nakládání s odpady

25.9.2019
Nový Jičín [meneodpadu.cz]
Autor: Filip Poštulka, tel: 724104295

Město Nový Jičín kompletně promění nakládaní s odpady. Díky nové digitální technologii tak bude odpadové hospodářství Nového Jičína patřit k nejvyspělejším v České republice.

S pomocí elektronického evidenčního systému získá město absolutní přehled o odpadech. Ten zastupitelům dosud chyběl.

V obci je jako zásadní součást nového hospodaření s odpady zaváděn evidenční systém. Na každou popelnici či kontejner bude umístěn QR kód. Ten slouží k odečtu množství odpadu v daném místě. „Cílem proměny odpadového hospodářství je získat lepší přehled o nádobách ve městě a především o jejich průběžné naplněnosti při svozech. Na základě údajů, které získáme, chceme upravit trasy a frekvenci svozových tras tak, aby svážení odpadu bylo pro město méně nákladné. Od nového odpadového hospodářství si tedy slibujeme i zlevnění celého systému, vysvětluje místostarosta města Ondřej Syrovátka a doplňuje: „Na základě získaných dat budeme zvažovat i zavedení motivačního systému, který by měl dále podpořit třídění obecních odpadů.“

Komplexní změny
Zásadní součástí nového odpadového hospodářství města bude systém evidence odpadů. Ten v Novém Jičíně zavádí, jako součást komplexních změn v odpadovém hospodářství, společnost JRK. Evidenční systém zajistí ve městě kontrolu nad počtem nádob v ulicích, jejich naplněností či četnosti svozů. Díky tomu budou moci v Novém Jičíně nastavit optimální nakládání s městskými odpady a v součinnosti s technickými službami města zjednodušit svozové trasy.

Evidence, rychlost, motivace
A jak evidenční systém funguje? Jednoduše; jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá QR kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Systém je přizpůsobený na míru města Nový Jičín. Důvody, proč ho zastupitelé vybrali, shrnuje místostarosta Ondřej Syrovátka: „Evidenční systém ECONIT jsme zvolili mimo jiné i proto, že – kromě evidence nádob, druhů odpadů či četnosti svozů – může být jednoduše doplněn o motivační systém pro občany. A rovněž pracuje na principu QR kódu, se kterými se terénním zaměstnancům pracuje lépe a rychleji než s čárovými kódy.

O společnosti JRK Česká republika:
Firma nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: 1. snížení množství směsného komunálního odpadu, 2. předcházení jeho vzniku, 3. zvýšení úrovně třídění. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství pro odpadové hospodářství a řešení na míru pro každou obec.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz