Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V Indonésii bude postavena s podporou ČRA malá vodní elektrárna

13.3.2019
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Indonéská provincie Severní Sulawesi se potýká s častými výpadky proudu a díky stálému nárůstu počtu obyvatel také s potřebou navýšení zdrojů, výroby a dodávek elektrické energie. Česká firma Hydropol Project & Management, a.s. proto s podporou Programu B2B České rozvojové agentury vypracovala podrobnou studii proveditelnosti, na jejímž základě by měla být v kraji Minahasa postavena malá vodní elektrárna Tincep využívající potenciálu místních řek.

Indonésie patří k zemím s nejvyšším meziročním přírůstkem obyvatelstva, v roce 2025 se odhaduje počet obyvatel na 285 až 290 milionů. Dochází zde k intenzivnímu rozvoji a budování infrastruktury, ke zvyšování koupěschopnosti místního obyvatelstva a rychle roste střední třída obyvatelstva. V mnoha případech je ale rozvoj a využití potenciálu místních zdrojů zpomalen nedostatkem elektrické energie. I v oblasti Severního Sulawesi se místní obyvatelé potýkají s častými, opakovanými výpadky proudu, které trvají i několik dní.

Budování dostupných zdrojů energie zahrnuje i výstavbu projektů zaměřených na obnovitelné zdroje. Využití energetického potenciálu místních řek patří k těm základním, ne vždy však je jejich využití naplánováno a realizováno efektivně. Z hlediska technického řešení jsou v Indonésii téměř vždy plánovány a budovány malé vodní elektrárny s otevřenými náhony, které vedou po strmých, často hustě zalesněných a nepřístupných úbočích hor. To s sebou nese vysoké riziko sesuvů, zanesení přivaděče sedimenty a často znamená i ohrožení místního obyvatelstva. Stavební práce jsou často předimenzované, navíc s nízkou kvalitou použitých materiálů a provedení. Celkové řešení je zároveň běžně založeno na nedostatečném vyhodnocení vstupních dat a parametrů, především srážek, průtoků a podmínek v daném povodí, což vede k instalaci technologického zařízení s vyšší kapacitou, která ale poté není efektivně využita. Vzhledem k následné snaze o snížení nákladů projektu jsou instalovány co nejlevnější turbíny a generátory, u kterých však po spuštění do provozu dochází k častým poruchám, nízké efektivitě a často u nich není zajištěn ani následný servis a údržba.

Akciová společnost Hydropol Project & Management, která má více než 20leté zkušenosti s výstavbou a provozováním vodních elektráren nejen v České republice, ale např. i v Srbsku, Libérii či Kolumbii, se proto s podporou dotačního Programu B2B v loňském roce pustila do zpracování studie, jejímž výsledkem je důkladné posouzení technické i ekonomické smysluplnosti a proveditelnosti výstavby malé vodní elektrárny o předpokládané kapacitě instalovaného výkonu 3,8 MW. „Řešení, které navrhujeme s využitím plně tlakového potrubního přivaděče a osvědčené technologie, je z hlediska nákladů náročnější, přináší však významně vyšší efektivitu a provozní spolehlivost. Dostupnější zdroj energie umožní rozvoj malého a středního podnikání v kraji Minahasa, ať už jde o rybí sádky, slepičí farmy, zpracování zemědělských produktů či možnost budování dalších zpracovatelských linek a podniků. Elektrárna pomůže budování nových příležitostí ekonomického uplatnění místního obyvatelstva. To je předpokladem pro zvyšování životní úrovně a k eliminaci chudoby, zejména ve venkovských oblastech. Zároveň přispějeme ke stabilizaci energetického systému v oblasti jezera Tondano,“ říká Jan Pilař, ředitel pro rozvoj projektů v Indonésii a Malajsii ze společnosti Hydropol.

Projekt rovněž významně přispěje ke zvyšování povědomí o obnovitelných zdrojích elektřiny a pochopení, jak důležité je vedení ekonomického rozvoje udržitelným způsobem. Místo pro elektrárnu se nenachází v oblasti spadající pod ochranu životního prostředí Indonésie a voda využitá pro produkci elektřiny bude navrácena zpět do řeky Munte. Zároveň bude zajištěn minimální průtok zabezpečující dostatečné podmínky pro život vodních živočichů a organismů.

Část výnosů z provozu elektrárny získá místní komunita

Elektrickou energii vyprodukovanou malou vodní elektrárnou Tincep budou využívat především obyvatelé kraje Minahasa, v němž se nachází na 270 vesnic s více než 330 000 obyvateli. Předpokládá se, že vyrobená energie bude distribuována i do dalších sousedících krajů. „V rámci programu společenské odpovědnosti bude mj. v obci Timbukar, kde se bude nacházet strojovna, opravena a rozšířena zdravotnická stanice a fotbalové hřiště. Z okolních vesnic bude zaměstnáno zhruba 30-50 lidí jako pracovní síla při výstavbě a 10 – 20 lidí pro zajištění provozu a údržby elektrárny. Zároveň se předpokládá, v souladu s běžnou praxí v Indonésii, že malou část výnosů z provozu elektrárny získává průběžně i zdejší komunita, která prostředky investuje dle vlastního uvážení do dalšího rozvoje místní infrastruktury, jako je např. škola, oprava silnic, opravy pěších mostků vedoucích k polím či veřejné osvětlení,“ dodává manažer projektu Jan Boháč z Hydropolu.

Studie proveditelnosti byla vypracována nejen českými, ale i indonéskými zaměstnanci firmy Hydropol. V rámci konzultací a prezentací výstupů byli zapojeni i pracovníci místních úřadů a institucí, pro práci v terénu pak místní obyvatelé, ať už jako průvodci, řidiči či poskytovatelé souvisejících logistických služeb, např. při zajištění stravování a ubytování pro projektový tým. „Oceňujeme, že v rámci zpracování studie proveditelnosti byli zapojeni i místní experti, kteří účastí na projektu mezinárodní spolupráce získají další praktické zkušenosti při navrhování efektivního využití vodní energie. Studie obsahuje také posouzení vlivu na životní prostředí a vyhodnocení hydrologických, geologických a socioekonomických podmínek. Věřím, že se podaří v nejbližší budoucnosti tento pilotní ekologický projekt v rámci Indonésie realizovat,“ říká Ludmila Leškovská, která má Program B2B v České rozvojové agentuře na starosti.

„Jako velmi podstatný aspekt pro další úspěšnou implementaci projektu vidíme skutečnost, že ČRA na počátku roku 2019 vyhodnotila náš projekt jako způsobilý pro další podporu ze zdrojů programu B2B. Přidělené prostředky využijeme pro zpracování podrobné dokumentace projektu i odborné poradenské služby spojené s výkupem pozemků. Tato podpora nám umožní rychlé zajištění dalších prací v terénu, především podrobného geologického průzkumu. Ten je pro navržení detailního technického řešení ve velmi rozmanitých a komplikovaných terénních podmínkách Indonésie zcela zásadní,“ přibližuje vedoucí projektu Jan Pilař.

„Ačkoliv se jedná o investici realizovanou a financovanou soukromou společností, poskytnutí oficiální státní podpory projektu je partnery i vládními úřady na indonéské straně velmi oceňováno a přispívá k prestiži a dobrému jménu České republiky v zemi, se kterou nás pojí dobré vztahy již po mnoho desetiletí. Tento aspekt je v této oblasti světa nutné vždy brát v potaz,“ doplňuje Jan Boháč.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz