Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Norské fondy podpořily Psychiatrickou nemocnici Horní Beřkovice

24.4.2017
HORNÍ BEŘKOVICE [Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice]
Autor: PhDr. Robert Terrich, tel: 723232988

Tisková konference se koná 28.4.2016 v 10.00 hod. v Multifunkčním centru v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Obsahem tiskové konference jsou informace o úspěšném zavedení metod psychiatrické rehabilitace v praxi společně s pomáhajícími organizacemi Fokus Labe, Fokus Liberec a Fokus Praha-Mělník a VŠ UJEP, fakultou Zdravotnických studií, Katedrou ergoterapie a fyzioterapie.
Norské fondy připravily pro Českou republiku řadu témat, které nebyly podporovány dotacemi Evropské unie. V roce 2014 vypsalo Ministerstvo zdravotnictví ČR jako zprostředkující orgán grantovou výzvu. Program C11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, který byl zaměřen na zlepšení psychiatrické péče (Improvement of psychiatric care services). Grant Norských fondů č. NF-CZ11-OV-2-028-2015 byl Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice přidělen na základě kvalitně zpracovaného záměru na zavedení metod ucelené psychiatrické rehabilitace.

Celkové náklady projektu na výstavbu dvou rehabilitačních pracovišť a podporu aktivit jsou 32 801 158 Kč. Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice získala finanční dotaci ve výši 25 347 555,-Kč na výstavbu Centra komplexní rehabilitace Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Program psychiatrické rehabilitace nemocnice spolufinancovala 7 453 603 Kč. Realizace programu probíhala ve spolupráci s partnery projektu, a to organizacemi, které se zabývají rozvojem nestátních sociálních služeb a univerzitou. Komplexní program rehabilitace zahrnuje léčbu v nemocnici i následnou sociální péči.

Projekt je završen úspěšným programem psychiatrické rehabilitace, který probíhal v prostorách psychiatrické nemocnice a na pracovištích Fokusu. Celkem bylo aktivizováno 80 dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Současně probíhala rekonstrukce dvou objektů v areálu nemocnice.

PN Horní Beřkovice a Fokus Labe, Fokus Liberec a Fokus Praha - Mělník v dubnu 2014 ustanovili Skupinu pro rehabilitační plánování, která připravila metodiku pro společnou práci. Pracovní tým byl v roce 2015 významně posílen partnerem VŠ UJEP, fakultou Zdravotnických studií, Katedrou ergoterapie a fyzioterapie, jež připravila sociálně rehabilitační program – aplikaci nových intervenčních a terapeutických prostředků ergoterapie a fyzioterapie.

Cílem psychiatrická rehabilitace v podmínkách PN Horní Beřkovice je pomoci lidem s psychiatrickým postižením k tomu, aby mohli zvýšit svojí schopnost fungovat tak, aby byli úspěšní a spokojeni v prostředí, které si vybrali k životu. Úspěšným cílem komplexní rehabilitace je umožnění lepšího začlenění pacientů s vážným duševním onemocněním do společnosti mimo psychiatrickou nemocnici.

V průběhu programu Fokus Praha, tým Dolní Povltaví navázal spolupráci se 13 klienty, z nichž pět pacientů opustilo nemocnici, aby zahájili svůj samostatný život. Fokus Liberec aktivoval 15 pacientů, z nichž 6 již aktivně spolupracuje na rozvoji svých životních priorit. Fokus Labe inicioval k aktivitě 35 pacientů. Z toho bylo 27 nových pacientů, u kterých se podařil naplnit cíl integrace do komunitní péče a 8 pacientů stávajících komunitních služeb Fokusu Labe, u kterých se díky nastavenému systému podařilo zkrátit nezbytnou dobu hospitalizace.

Celkem 46 z 80 hospitalizovaných pacientů, kteří se zapojili do programu psychiatrické rehabilitace, se přesunulo prostřednictví programu zpět do přirozeného prostředí s následnou podporou komunitních služeb.

Projektový záměr dal vzniknout Centru komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice, které umožňuje rozvíjet schopnosti pacientů. Organizace Fokus získaly pro práci s klienty hovornu. V areálu nemocnice vznikly dvě nová tréninková pracoviště, jejichž výstavba byla podpořena finančním grantem Norských fondů ve výši 85% celkové investice, a to včetně vnitřního vybavení.

• - Tréninkové centrum psychosociálních dovedností - SO1 - Klášter
• . Tréninkové centrum manuálních dovedností a arteterapie - SO2 - Uhelna

SO1 - Klášter Tréninkové centrum psychosociálních dovedností -
Tréninkové centrum manuálních dovedností vznikne rekonstrukcí objekt O bývalého objektu skladu uhlí ve dvoupatrové rehabilitační pracoviště. Nově vzniknou ergoterapeutické dílny a pracoviště:
1) Tělocvična
2) Dílny 8 nezávislých prostor
Dílna A-keramika a košíkářská technika
Dílna B -zpracování polymerových hmot, dílna voskařská a mydlářská
Dílna D-výroba papíru, tvorba šperků, grafika a lakýrnictví
Dílna C-zpracování textilu, řemeslné techniky, práce s hedvábím


SO2 - Uhelna Tréninkové centrum manuálních dovedností a arteterapie
Tréninkové centrum sociálních dovedností vznikne stavební rekonstrukcí v II. NP. objektu B bývalého kláštera v areálu psychiatrické nemocnice. Nová pracoviště navazují na místnosti, které slouží v rámci následné péče k interaktivní vazbě mezi klienty a neziskovými organizacemi následné péče. Nově vzniknou pracoviště:
1)Tréninková prádelna
2)Tréninková kuchyňka
3)Terapeutický prostor pro individuální konzultace hovorna 5 pracovišť
4)Prostor pro komunitní setkávání - terapie
5)Místnost pro PV trénink kognitivních funkcí


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz