Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Festivalem řemesel vyvrcholil vzdělávací projekt Doma na venkově

31. 7. 2013 - STRAKONICE [Econnect/Asociace regionálních značek]

Festivalem řemesel, který 19. července na strakonickém hradě navštívilo více než tisíc zájemců o tradiční řemesla, lidové umění a místní produkty, vyvrcholila již téměř roční realizace vzdělávacího projektu Doma na venkově.
Těžiště projektu spočívá v cyklu vzdělávacích seminářů, které se věnovaly současnému životu na venkově, jeho kořenům, úskalím i budoucím příležitostem z celkem šesti úhlů pohledu - Vesnice a občasné, Vesnice jako místo spotřeby, Vesnice jako živé společenství, Vesnice jako tvůrčí prostor, Vesnice jako kulturní prostor a Vesnice ve století služeb.

Semináře byly určeny obyvatelům obcí na okresech Strakonice a Písek (na území partnerů projektu, tj. sedmi dobrovolných svazků obcí na Strakonicku, Písecku, Vodňansku a Blatensku). Témata jednotlivých seminářů byla navržena tak, aby posluchačům pomohla rozšířit si znalosti o kulturně historických kořenech oblasti, v níž žijí, a zároveň pojmenovala úskalí a příležitosti života na současném venkově a inspirovala k aktivnímu postoji jak v občanském, tak i pracovním životě. Z důvodu větší motivace posluchačů byly doplněny i interaktivní dílny, v nichž si návštěvníci mohli sami vyzkoušet různé typy rukodělných činností vycházejících z místní tradice.

V každém ze sedmi dobrovolných svazků obcí se uskutečnily semináře ke všem šesti tématům, na čtyřech místech navíc proběhly i interaktivní dílny a pro zájemce o intenzivní poznání vlastního regionu byly uspořádány i dvě exkurze. Lektorování seminářů bylo svěřeno kvalifikovaným odborníkům v jednotlivých oborech, počínaje dějinami lidové architektury a etnografií, přes právní poradenství až po dobrou praxi realizace projektů a podnikání ve venkovském prostoru. O úspěchu projektu svědčí nejlépe návštěvnost vzdělávacích akcí - celkem si všechny semináře a interaktivní dílny vyslechlo více než 1100 posluchačů, přičemž řada účastníků navštívila více seminářů za sebou.

Festival na strakonickém hradě pomohl informovat o projektu širokou veřejnost z regionu. I když cyklus seminářů již skončil, podkladové materiály jsou publikovány na webové prezentaci projektu na www.na-venkove.cz, kde bude zveřejněna i publikace, která shrne podstatné informace ze všech vzdělávacích modulů. Celý projekt završí v polovině října odborná konference, na níž se lektoři podělí o zkušenosti se zpracováním jednotlivých témat a předají je zájemcům o pokračování obdobných vzdělávacích aktivit. Spontánní ohlasy účastníků svědčí o tom, že zájem o takto široce pojaté vzdělávání na straně veřejnosti rozhodně nechybí.

Projekt "Doma na venkově - Vzdělávací program pro zvýšení konkurenceschopnosti venkovského obyvatelstva", podpořený z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, realizuje OTAVAN - spolek pro kulturu, ekologii a vzdělávání ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s., Jihočeskou univerzitou a svazky obcí Dolního Pootaví, Středního Pootaví, Šumavského podlesí, Blanicko-otavského regionu, severního Písecka, Blatenska a Milevska.
Více informací o projektu najdete na www.na-venkove.cz.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz