Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Pražští zelení: Srovnání „suchdolské“ a „řežské“ varianty obchvatu Prahy je třeba brát vážně

10.10.2007
PRAHA [Strana zelených]
Autor: Petr Vilgus, tel: 602 80 70 82

Rada krajské organizace Strany zelených v Praze vítá výsledek zveřejněné studie vypracované nezávislou odbornou společností Mott MacDonald (1) na základě objednávky Ministerstva dopravy ČR, která srovnala parametry dvou možných tras vedení silničního okruhu kolem Prahy v jeho severozápadní části.

Studie vyhodnotila bez pochybností „řežskou“ trasu (severní – Ss) jako výrazně levnější, stavebně jednodusší, realizačně rychlejší a dopravně vhodnější než „suchdolskou“ trasu (jižní – J), dlouhodobě prosazovanou Ředitelstvím silnic a dálnic. Mapa je přílohou této tiskové zprávy.

Studie také prokázala, že z technického i bezpečnostního hlediska je možné vedení „řežské“ trasy okolo Ústavu jaderného výzkumu v Řeži (toto potvrdil Státní úřad pro jadernou bezpečnost). Na rozdíl od „suchdolské“ varianty trasa Ss nezasahuje do přírodně cenných ploch ani do zastavěné části žádné obce.

Stavební expert Strany zelených Eduard Havel zdůrazňuje: „Pražští zelení vyzývají vedení Ředitelství silnic a dálnic a pražského magistrátu, aby přehodnotili svou podporu „suchdolské“ variantě obchvatu a vzali na vědomí výsledek zmíněné nezávislé studie. Pokud ji nemají k dispozici, mohou si ji stáhnout z webu http://praha.zeleni.cz.“

Člen rady krajské organizace SZ v Praze a zastupitel v Praze 8 Petr Vilgus dodává: „Jižní trasa obchvatu je nejen v rozporu se zdravým rozumem, ale odporuje také směrnicím EU o transevropské dálniční síti.“


Zdůvodňující komentář:
Závěry studie nezávislé odborné společností Mott MacDonald spolu s dříve publikovanými výsledky posouzení vlivu na životní prostředí (proces EIA) definitivně potvrdily pochybnosti o ekologické, ekonomické i provozní výhodnosti vedení silničního obchvatu Prahy přes Suchdol a sever Prahy 8. Tato varianta vychází ze zastaralé dopravní koncepce z období megalomanského plánování za minulého režimu. Její podporovatelé nevnímají razantní nárust kamionové dopravy v posledních letech a navrhují přivést desetitisíce kamionů včetně těch, co přepravují nebezpečné náklady, na území Prahy.

Slučování tranzitní dopravy s vnitroměstskou, zavádění dálkového tranzitu včetně přepravy nebezpečných nákladů na území hlavního města Prahy, je dnes již v rozporu se směrnicemi EU o transevropské dálniční síti TEN-T (směrnice EU č. 1692/92). Některá navrhovaná řešení – tunelové uspořádání, dvojpatrový most – nesplňují ani tuzemské bezečnostní normy. Financování takové stavby z fondů Evropské unie se jeví jako krajně problematické. Hrozí, že tuto stavbu bude muset financovat sama Praha, případně čeští daňoví poplatníci.

Naopak „řežská“ trasa obchvatu plně vyhovuje současným dopravním trendům v silniční dopravě, Prahu skutečně ochrání před tranzitní dopravou, koncepčně řeší také dopravní spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8 samostatným mostem mezi Bohnicemi a Sedlcem, určeným především pro veřejnou dopravu.

Tato zjištění potvrzují oprávněnost programových priorit volebního programu Strany zelených pro volby do pražského zastupitelstva v roce 2006. Jejich součástí byla podpora realizace silničního okruhu kolem Prahy ve výhodnější severní trase.


Poznámky
(1) Úplné znění studie „Posouzení variant J a Ss severozápadního segmentu SOKP“ zpracované společností Mott MacDonald najdete na http://praha.zeleni.cz/6243/clanek/prazsti-zeleni-srovnani-suchdolske-a-rezske-varianty-obchvatu-prahy-je-treba-brat-vazne/


Kontaktní informace:
Eduard Havel, člen Rady krajské organizace a stavební expert SZ, e-mail: eduard.havel@zeleni.cz
Petr Vilgus, člen Rady krajské organizace a člen zastupitelstva městské části Praha 8, e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz, tel.: 602 80 70 82.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz