Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Místa poznamenaná Spolchemií: Horké místo číslo 2 - skládka Chabařovice

20.9.2006
CHABAŘOVICE [Arnika - Program Toxické látky a odpady]
Autor: Hana Kuncová, tel: 222 781 471

Chabařovice, město mezi Ústím n. Labem a Teplicemi, nacházející se na soutoku Ždírnického a Podhorského potoka, je dalším místem, kde lze nalézt toxické stopy působení ústecké Spolchemie. V roce 1908 zde vznikla skládka popelovin a škváry z textilního, sklářského a chemického průmyslu. Spolchemie do Chabařovic vozila chemické odpady od počátku sedmdesátých let 20. století. Mimo jiné zde bylo uloženo asi 40 tisíc sudů s hexachlorbenzenem. Ve špatně zabezpečeném tělese skládky však začalo docházet k chemických reakcím a kontaminované vody unikaly do Ždírnického potoka, který je přítokem Bíliny. Toxické látky se tak dostaly až do Labe.

V Chabařovicích se svého času nacházela jedna z nejnebezpečnějších skládek na území České republiky. Poslední odpady zde byly uloženy v roce 1993 a v současné době je skládka sanována společností Metrostav, a.s. Praha. Fond národního majetku do sanace vložil 778 976 536,- korun. Vlastníkem skládky a zadavatelem asanace je Spolchemie.

Spolchemie v provozu Epitetra cíleně produkuje chemickou látku perchlorethylen, při jejíž výrobě vznikají jako nežádoucí vedlejší produkt tzv. hexazbytky, které obsahují hexachlorbenzen (HCB) a hexachlorbutadien. Spolchemie ročně vyprodukuje více než 400 kg hexazbytků ročně. V roce 2004 dosáhla produkce dokonce až 584 kg hexazbytků. Přitom hexachlorbenzen (HCB) patří mezi perzistentní organické látky (POPs), jejichž používání i produkci se Česká republika zavázala eliminovat.

hexachlorbenzen (HCB) je nebezpečný jak pro lidi, tak pro zvířata, pokud jsou dlouhodobě vystaveni určitým dávkám této látky. Poškozuje především játra a ledviny a působí negativně na činnost štítné žlázy. Opakovaná expozice hexachlorbenzenu či vystavení jeho vysoké koncentraci může u člověka vyvolat poškození nervového systému, podrážděnost, přecitlivělost kůže (pocit špendlíků a jehliček na kůži), oslabení svalů, problémy koordinace pohybů a chůze.

Arnika navrhuje, aby Spolchemie buď zcela opustila typ výroby, při níž hexachlorbenzen vzniká nebo aby si pořídila takovou čistící technologii, která HCB rozloží chemickou cestou na méně nebezpečné látky.


Další informace:

Informace o diskutovaných chemických látkách, jejich vlastnostech a účincích na lidské zdraví a životní prostředí najdete na stránkách jejich profilů na internetu projektu Budoucnost bez jedů.Metrostav aktuality:
http://www.metrostav.cz/cz/aktuality/aktualni_informace/detail?id=200

Národní implementační plán Stockholmské úmluvy v České republice (Příloha číslo 5)
http://www.recetox.muni.cz/sources/unido_NIP/Anex_05.pdf

Odbor ekologických škod MŽP:
http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/101d993b44cfb9d0c1256811003ee91e?OpenDocument Stránky města ChabařoviceKontakt: Hana Kuncová, toxic@arnika.org, tel: 222 781 471

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz