Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Založení Collegium Bohemicum

23.6.2006
ÚSTÍ NAD LABEM [Collegium Bohemicum]
Autor: Václav Houfek

Ve čtvrtek 22.června 2006 Zastupitelstvo města Ústí nad Labem souhlasilo se založením obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum. Vzniká jako společné odborné pracoviště Města Ústí nad Labem, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Společnosti pro dějiny Němců v Čechách. Collegium Bohemicum bude úzce spolupracovat s Muzeem města Ústí nad Labem, které stejnojmenný projekt a pracoviště rozvíjelo v uplynulých letetch. Navazuje tak na více než patnáctiletou spolupráci zmíněných subjektů, která za tu dobu dosáhla významných mezinárodních úspěchů v oblasti bádání k dějinám Němců v českých zemích, k česko-německým vztahům v minulosti a v současnosti a v prezentaci těchto výsledků vůči odborné i laické veřejnosti.


Dlouhodobá systematická práce v této oblasti přinesla také úspěch ve veřejné soutěži na řešení projektu „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“. Zde bylo úspěšné Muzeum města Ústí nad Labem, které se stalo partnerem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a Národního archivu. Ve vzájemné spolupráci se bude tento vládní projekt realizovat v letech 2006-2008.V roce 2006 také úspěšně vrcholí mnohaletá snaha ústeckých muzejníků o prosazení generální rekonstrukce historického komplexu budov v centru města Ústí nad Labem, kde muzeum sídlí. Po dokončení rekonstrukce bude budova sloužit také jako sídlo o.p.s.Collegium Bohemicum. Stejně tak Katedra historie jako jádro Ústavu humanitních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně dosáhla v tomto roce další kvalitativní proměny tohoto ústavu na filozofickou fakultu ústecké univerzity.Collegium Bohemicum o.p.s. bude navazovat zejména na projekt „Centra regionálních dějin“ a projekt „Studijní centrum a knihovna pro česko-německé vztahy Muzea města Ústí nad Labem“, díky kterým se podařilo pro činnost ústeckého muzea získat v posledních letech významnou finanční a odbornou podporu. Stejně tak činnost Collegia Bohemica o.p.s. podpoří akreditaci a rozvoj odborného historického studia zaměřeného na bádání k dějinám Němců v českých zemích a k česko-německým vztahům, a také podpoří realizaci výzkumných záměrů univerzity, jako je například projekt Grantové agentury ČR „Nacionalizace společnosti v českých zemích v 19. a v 1.pol. 20.století“ nebo výzkumný záměr „Příhraniční regiony a kulturní transfer v proměnách dějin“ (Češi, Němci a Židé v středoevropském kulturním kontextu na příkladě regionu severních a severozápadních Čech).

Zmíněné pracoviště je dalším krokem v naplňování smlouvy o spolupráci mezi Městem Ústí nad Labem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, stejně jako smlouvy mezi Muzeem města Ústí nad Labem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Forma obecně prospěšné společnosti jako veřejné neziskové organizace umožní plnou kontrolu zakladatelů o.p.s. nad její činností a hospodařením. Uvedená právní forma je také plně srozumitelná při jednání vůči zahraničí, kde je tento způsob zakládaní specializovaných odborných pracovišť obvyklý. Collegium Bohemicum bude prostřednictvím odborných grantů a finanční nebo technické podpory dílčích projektů se podílet na realizaci výstavního a expozičního programu muzea.


Základním cílem je podpora a realizace bádání v oblasti dějin Němců v českých zemích a také v oblastech česko-německých a česko-rakouských vztahů. Za účelem dosažení tohoto cíle bude obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum sama nebo na základě smluvní spolupráce:Vytvářet a spravovat archivní a knihovní fondy a sbírky muzejní povahy dle platných právních předpisů
Organizovat přednáškové, kulturní, vzdělávací a konferenční činnosti
Prezentovat výsledky historického bádání formou výstav a stálých expozic
Prezentovat výsledky historického bádání vydavatelskou a nakladatelskou činností (tištěné publikace,audio a video, elektronické publikace atd.)
Bude vytvářet a spravovat databáze v oblastech kulturního dědictví Němců v českých zemích
Bude provozovat informační centrum pro oblast kulturního dědictví Němců v českých zemích
Společnost bude pořádat kulturní akce, jako jsou například divadelní a filmová představení, hudební produkce, výtvarné výstavy, prezentace literárních děl a další obdobné aktivity v rámci středoevroské spolupráce s cílem seznamovat veřejnost s kulturou německojazyčných zemí.


Další informace k projektu Collegium Bohemicum je možné najít na www.collegiumbohemicum.cz .

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz