Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Evropská "pro a proti" podruhé: referendum o EU a registrované partnerství

9. 6. 2003 - BRNO [Econnect / STUD]

Před blížícím se referendem o vstupu do Evropské unie nabízí brněnské sdružení gayů a lesbiček STUD souhrn informací, které souvisejí s přístupem EU a jejích členských zemí k homosexuálním občanům a k jejich partnerskému životu. "Vstup do Evropské unie by pro české gaye a lesbické ženy a pro uznání jejich partnerských vztahů měl znamenat spíše pozitivní přínos," říká zástupce STUDu Martin Strachoň. Sdružení vyzývá homosexuální občany, aby se zúčastnili červnového referenda a při svém rozhodování se přiklonili ke vstupu do Evropské unie, pokud toto rozhodnutí není v rozporu s jejich osobním přesvědčením nebo jinými zvažovanými aspekty.

Dosud nejvýznamnější krok, který Evropský parlament učinil ke zrovnoprávnění partnerství gayů a lesbiček, není starého data: v letošním roce otevřeně vyzval všechny členské země, aby umožnily uzavření manželství mezi osobami stejného pohlaví. Jaká je ale reálná situace v zemích Evropské unie? Co nabízí gayům a lesbičkám Česká republika nyní – a může se vstupem do EU nastat změna? A jak vůbec oblast upravuje evropská legislativa?

Partnerství lidí stejného pohlaví a evropské právní normy

 •   otázky manželství, partnerství a rodičovství jsou v Evropské unii tradičně považovány za záležitosti ve výhradní kompetenci národních legislativ, evropská konvence lidských práv pouze garantuje právo na manželství a založení rodiny společně s právem na respektování soukromí a rodinného života
 •   manželství uzavřené v jednom státě je považováno za platné i na území ostatních členských států; na registrované partnery se však toto nevztahuje a legislativa EU registrovaným párům stejného pohlaví nepřiznává žádná práva (pouze mezi skandinávskými zeměmi existuje dohoda o vzájemném uznání registrovaných partnerství, avšak chybí kompatibilita s francouzským paktem solidarity či nizozemskou legislativou)
 •   existuje trend směřující ke koordinaci rodinných a partnerských právních úprav na úrovni celé unie - v prosinci 2002 předložila Komise pro občanská práva a svobody Evropskému parlamentu Zprávu o situaci lidských práv v EU, kde označuje nevyřešenou otázku vzájemného uznání nesezdaných partnerství členskými státy za "překážku práva na svobodu pohybu, což je jeden z pilířů vnitřního trhu, který EU musí chránit"; Evropský parlament poté schválil rezoluci vyzývající všechny země EU k uznání sňatků mezi osobami stejného pohlaví ve všech zemích EU a k právnímu uznání forem partnerství mimo manželství: doslova "žádá členské země, aby umožnily uzavření manželství mezi osobami stejného pohlaví"
 •   rezoluci Evropského parlamentu by nyní měly přijmout všechny země EU a po vstupu i Česká republika; celý proces harmonizace nové právní úpravy se stávající národní legislativou může trvat i několik let

  Současná situace v zemích EU

 •   Belgie – sňatky osob stejného pohlaví umožněny letos (na rozdíl od Nizozemí bez možnosti adoptovat děti
 •   Francie – roku 1999 vytvořila zvláštní zákon upravující vztahy nesezdaných párů homo- i heterosexálních formou tzv. občanského paktu solidarity; partnerům, kteří přistoupí k této smlouvě, přiznává určitá vzájemná práva a povinnosti, avšak jejich občanský status se nemění, zůstávají svobodnými
 •   Nizozemí – sňatky osob stejného pohlaví možné od roku 2001, možnost adopce dětí
 •   Německo – v roce 2001 přijalo zákon o registrovaném partnerství (ovšem oproti skandinávským úpravám v omezeném rozsahu)
 •   Portugalsko – od roku 2001 užívají stejnopohlavní páry žijící společně nejméně dva roky některých práv, která byla již dříve přiznána nesezdaným heterosexuálním párům (vztah na úrovni "druh-družka")
 •   Skandinávské země – institut registrovaného partnerství přisuzuje homosexuálním párům podobná práva povinnosti jako manželům, avšak odděleně od legislativní úpravy manželství a s rozdílným přístupem k rodičovství (společnou adopci dětí oběma partnery umožňují Dánsko, Švédsko a Island)
 •   Španělsko – v některých oblastech platí úprava vztahu na úrovni "druh-družka"
 •   (zpráva evropské lesbické a gay asociace ILGA-Europe zmiňuje také určité snahy o uzákonění partnerských práv pro nesezdané páry probíhající v současnosti v Lucembursku a Anglii)

  Registrované partnerství a česká společnost

 •   mezi kandidátskými zeměmi EU patří česká společnost v otázce homosexuality a partnerského života lesbických žen a gayů mezi ty vstřícnější a otevřenější: za své sousedy by nechtělo mít homosexuály 60 % Slovinců, 68 % Lotyšů či 86 % Rumunů, Čechů se takto vyjádřilo 42 %
 •   již v roce 1961 – mezi prvními zeměmi na světě – byl u nás dekriminalizován homosexuální styk
 •   v roce 1990 došlo ke sjednocení věkové hranice pro homo- i heterosexuální pohlavní styk
 •   od roku 2001 v ČR platí zákaz diskriminace na základě sexuální orientace v oblasti pracovního práva (v Ústavě však antidiskriminační klauzule chybí)


  Jana Sobotková

  DISKUSE - KOMENTÁŘE:


 • O Autorech

  Jana Sobotková

  Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

  Služby Econnectu

  ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
  Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
  S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
  VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
  vytisknoutvytisknout
  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz