Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat28.12.2018 - BRNO [NESEHNUTí]
Pátý rok v Ukrajině: za lepší vzdělávání a životní prostředí

NESEHNUTÍ již pátým rokem podporuje kampaně občanských iniciativ v odlehlých oblastech jižní Ukrajiny. Ty letošní se zaměřily na zvyšování transparentnosti a kvality školství a rovněž na ekologická témata. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat27.12.2018 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]
Nejen studium kůrovců, ale i motýlů a lesních mravenců patří k práci Lesní ochranné služby

Výzkum kůrovcovitých a hledání obranných prostředků proti nim zdaleka není jedinou náplní činnosti útvaru Lesní ochranné služby (LOS) při VÚLHM. Odborníci na entomologii a lesnickou fytopatologii hledají příčiny poškození lesních dřevin a radí lesním hospodářům a vlastníkům lesa, jak škodám předcházet. Rozsáhlá jsou také jejich šetření zaměřená například na studium a určování nových druhů brouků nebo motýlů. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat22.12.2018 - PRAHA [Česká krajina]
Se zadržováním vody pro zubry a divoké koně pomohou dvě nové tůně

Extrémní sucho letos zasáhlo i rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Ochranářská společnost Česká krajina proto v závěru roku vytvořila na pastvině zubrů a divokých koní u Benátek nad Jizerou dvě nové tůně na dešťovou vodu. Peníze na jejich zřízení poskytl Středočeský kraj. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat21.12.2018 - VIMPERK [Hnutí DUHA]
Správa CHKO Šumava zastavila použití jedovatých pesticidů v Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero

Správa CHKO Šumava zastavila novým rozhodnutím další použití jedovatých chemických postřiků proti kůrovci i jiných lesnických zásahů v Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero. Na základě předchozích výjimek udělených Správou CHKO je tam dosud prováděly Lesy ČR. Hnutí DUHA se proti použití pesticidů opakovaně odvolávalo a vyjadřovalo se proti nim také v tiskových zprávách [1, 2]. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat21.12.2018 - PRAHA [Civitas per Populi o.p.s. HK]
Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech v ČR

Tisková zpráva ke končícímu projektu Adaptace sídel - tvorba strategických a akčních plánů ve městech a obcích ČR. Projekt nabízel podporu obcím a menším městům při jednoduché realizaci strategického a akčního plánu pro adaptaci na změnu klimatu v sídlech ČR. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat20.12.2018 - RALSKO [Geopark Ralsko]
Geopark Ralsko vydává nového průvodce, který cyklisty zavede do málo probádaných míst zaniklých obcí Ralska

Podtitul průvodce „Člověk, který tudy šel, zmizel…“ vyjadřuje hlavní téma a tím je objevování zaniklých míst. Dnes je tento trend nazýván také jako URBEX. V případě Ralska jde však spíše o objevování zmizelého příběhu zaniklých vesnic, po kterých dnes zbyly jen ruiny staveb, ovocné stromy a tesané místnosti do skal. Průvodce je vydáván za podpory Libereckého kraje. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat19.12.2018 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Poslanci zamítli tunelování Nové Zelené úsporám pro dotace na lesní hospodaření. Vlastníci potřebují podporu, ale dobře cílenou a z jiných zdrojů

Poslanci a poslankyně právě zamítli pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu na rok 2019, které předložil poslanec Stanislava Blaha (ODS) [1] a skupina poslanců SPD [2]. Požadovali zvýšit dotace na lesní hospodaření z 620 milionů na 5,8 miliard korun. Z toho měly být celkem dvě miliardy přesunuty z programů Dešťovka a Nová zelená úsporám z rozpočtu Ministerstva životního prostředí, kde efektivně pomáhají lidem se šetrnějším hospodařením s vodou a energiemi v domácnostech. Poslanecká sněmovna dnes před schválením státního rozpočtu na rok 2019 ve třetím čtení hlasovala o jeho změnách [3]. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat19.12.2018 - BRUSEL [Hnutí DUHA]
V celé Evropské unii se sníží množství jednorázových plastů. Bohužel méně, než je potřeba. Unie se dohodla na znění nové směrnice

Zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, složené ze zástupců vlád členských zemí Evropské unie, se po měsících intenzivních jednání dohodli na znění směrnice na omezení jednorázových plastů. V přírodě však kvůli tlaku průmyslu, jehož zájmy hájily některé členské země EU, skončí víc plastů než navrhovala Evropská komise a Evropský parlament. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.12.2018 - BRNO [FSC ČR]
FSC ČR vyhlašuje výsledky šestého ročníku fotosoutěže „Není les jako les“!

Organizace FSC ČR dnes zveřejnila výsledky fotografické soutěže „Není les jako les“, jejímž tématem byly lesy, šetrné a přírodě blízké hospodaření a náš vztah k nim. Ceny za téměř 100 000 Kč věnovala společnost Canon a do soutěže bylo přihlášeno přes 3 000 fotografií. Vítěze vybrala odborná porota složená z redaktorů českých fotografických magazínů a webů. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.12.2018 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Nová zalesňovací vyhláška je důležitý, ale jen dílčí a nedostatečný krok, podporuje dál výsadbu smrků. Takhle naše lesy neuzdravíme. Přitom smrky se dál sázejí i na místa, kde hynou

Ministr zemědělství Miroslav Toman podepsal novou "zalesňovací" vyhlášku zákona o lesích. Oproti 28 let starému a dosud platnému znění při výsadbách mírně zvyšuje minimální povinný podíl takzvaných melioračních a zpevňujících dřevin, tedy zejména listnáčů a jedle. Hnutí DUHA považuje míru zvýšení listnáčů a jedle za nedostatečnou, takže nepovede k ozdravění našich hospodářských lesů postižených šířící se smrkovou kalamitou. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.12.2018 - Strnady [VÚLHM, v.v.i.]
Na bývalých nelesních plochách se daří smíšeným porostům

Jak prospívají lesy vysázené na plochách v minulosti určených k jiným účelům, zpravidla zemědělským, je předmětem dlouhodobého výzkumu expertů na pěstování lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., výzkumné stanice Opočno. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat17.12.2018 - PRAHA/BRUSEL [Hnutí DUHA]
Zítra padne rozhodnutí o definitivní podobě konce jednorázových plastů v EU

Na zítřek je naplánováno poslední jednání ke konečnému obsahu evropské směrnice omezující jednorázové plasty. Zástupci členských zemí EU se její obsah snaží oslabit. Pozice České republiky není známa. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat17.12.2018 - Praha [Civitas per Populi o.p.s. HK]
Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu v obcích a menších městech ČR

Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci výsledků projektu pro odbornou veřejnost a média (tisková konference) na téma :
Podpora při místní adaptaci na změnu klimatu
v obcích a menších městech ČR,
která se uskuteční v úterý 18. prosince 2018 od 10 hodin v budově Ministerstva životního prostředí (Vršovická 1442/65 Praha 10) v místnosti 447, IV. patro

Civitas per Populi o.p.s., Hradec Králové
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat16.12.2018 - KATOWICE [Hnutí DUHA]
Klimatická konference COP24 v Katovicích: Pravidla jsou připravena, nejasnosti ohledně dalšího snižování emisí zůstávají

V polských Katovicích skončil po dvou týdnech jednání summit OSN o změně klimatu. Výsledkem je návrh relativně účinných, byť neúplných pravidel pro naplňování Pařížské dohody, ale velmi nejasný příslib rychlejšího tempa snižování emisí skleníkových plynů. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat13.12.2018 - BRNO [FSC ČR]
Aktuálně vychází již páté vydání rozebrané lesnické knihy Jana Metzla a Milana Košuliče st. „100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem“

Na 100 otázek, jak pěstovat přírodě blízký les v době aktuálních klimatických změn, odpovídá nové aktualizované vydání populární knihy autorů Jana Metzla a Milana Košuliče st. Čtenářům nejen z lesnické veřejnosti nabízí možnosti, jak opustit les věkových tříd, upřednostňovat přirozenou obnovu pod porostem, omezit pěstební zásahy na drobné korigující intervence s cílem produkce kvalitního dřeva, usilovat o zvýšení biodiverzity a především nečinit nic, co za nás může vykonat příroda sama. Dotisk vydala česká kancelář mezinárodní organizace FSC (Forest Stewardship Council). Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat13.12.2018 - PRAHA [Pražské matky]
Praha získává na stupních vítězů za špínu v ovzduší z dopravy za rok 2016 zlato, stříbro i bronz!

Ministerstvo životního prostředí představilo v pondělí 10. 12. 2018 emisní analýzu zpracovanou Českým hydrometeorologickým ústavem pro nové Plány zlepšování kvality ovzduší (PZKO), které mají nahradit dosavadní PZKO, soudně zrušené pro nedostatečnou konkrétnost. Podle této analýzy zaujímá aglomerace Praha za rok 2016 ve srovnání s ostatními zónami a aglomeracemi ČR v množství emisí jednotlivých znečišťujících látek vztažených na plochu hodnoceného území: Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat13.12.2018 - PRAHA [Hnutí DUHA a Greenpeace ČR]
Emisní limity pro uhelné elektrárny srazí jejich znečištění na čtvrtinu. Zhatit to mohou výjimky

O 56-82 % prachu, o 51-79 % oxidů dusíku a o 66-91 % oxidu siřičitého méně budou na vypouštět do ovzduší uhelné elektrárny, pokud splní nové evropské emisní limity. Zveřejnila to nová studie Evropské agentury pro životní prostředí [1]. Hlavní zodpovědnost za to, aby české uhelné elektrárny neunikly pomocí výjimek, nese ministr životního prostředí Richard Brabec. I proto, že na jaře nepodpořil poslanecký návrh k novele zákona o ochraně ovzduší, která udělování těchto výjimek vylučovala. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat13.12.2018 - [Ekocentrum Koniklec, o.p.s.]
Vzdělávací karetní hra Adaptolis

V návaznosti na úspěšnou simulační hru Adapťáci vydalo v letošním roce Ekocentrum Koniklec, o.p.s., další vzdělávací hru – Adaptopolis.

Na rozdíl od Adapťáků se tato nová karetní strategie nepojí přímo se školní výukou, jedná se o samostatnou hru. Může si ji zahrát kdokoli ve věku od 10 let v počtu 2-4 hráčů. Cílovou skupinou jsou starší žáci, mládež, herní kluby, DDM a celé rodiny.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat12.12.2018 - PRAHA [Hnutí DUHA, Spolek pro obnovu venkova, Obec Kněžice a Komora OZE ]
Za pět minut dvanáct pro čistou energetiku

Výroba energie z obnovitelných zdrojů v ČR už několik let stagnuje a představuje pouze 15 % spotřebované energie. Zásadní změnu a rozvoj čisté energetiky má přinést novela zákona, kterou předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Zavádění navržených pravidel podpory do praxe by ale mohlo přinést zdržení či komplikace v rozvoji OZE. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat12.12.2018 - Praha [Česká zemědělská univerzita v Praze]
ČZU se stala součástí evropských velkých výzkumných infrastruktur

Výzkumná síť METROFOOD nabídne odborníky i špičkové přístrojové vybavení pro analýzu potravin či testování výrobních procesů. Celý text ::regionální rozvoj::
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 1226 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

Z webové dílny Ecn

1 2 3 4 5
  1. media4us.cz
  2. ekolist.cz
  3. biofarma.cz
  4. www.amelie-os.cz
  5. romea.cz

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz