Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat26.11.2018 - PRAHA [Organizace nevidomých z.s.]
Celorepublikový turnaj v simulované zvukové střelbě pro nevidomé.

V sobotu 1. 12. 2018 se veřejnost může přijít seznámit se speciální hrou pro nevidomé (simulovaná zvuková střelba pro nevidomé). Hra simuluje skutečnou střelbu. Pistole osazená kamerou snímá terč, obraz z kamery posílá do počítače, kde se vyhodnocuje a dle pozice středu terče v zorném poli kamery se v počítači vytvoří virtuální terč se zaměřeným bodem. Zvuková signalizace nevidomému hráči říká, jak je zaměřený bod v terči vzdálen od středu terče: ve středu terče - "na desítce" - je tón nejvyšší a směrem k okraji - "k jedničce" - klesá. Cílem hry je nastřílet co nejvyšší počet bodů.
Celý text ::regionální rozvoj::
 

Vybrat23.11.2018 - PŘEROV [Senátorka Jitka Seitlová]
Fáma o vyhozených desítkách milionů korun na D1 0136 kvůli ekologům

Zemní práce na trase D1 0136 Říkovice - Přerov neukončili ekologičtí aktivisté, jednalo se o archeologický průzkum. Na základě nejasností, panujících mezi občany obcí na plánované trase dálnice D1 0136 nad důvody provedení zemních prací v úseku podél železniční tratě mezi Horní Moštěnicí a Říkovicemi, jsem kontaktovala Ředitelství silnic a dálnic (dále ŘSD) s prosbou o vyjasnění situace. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat22.11.2018 - Plzeň [Svoboda zvířat]
Ochránci zvířat jsou šokováni přístupem Komory veterinárních lékařů k využívání zvířat v cirkusech


V pondělí 19. litopadu vydalo představenstvo Komory veterinárních lékařů České republiky stanovisko, které schvaluje využívání zvířat v cirkusech. Organizace na ochranu zvířat Svoboda zvířat, která v rámci kampaně Cirkusy bez zvířat usiluje o zákaz drezury a vystupování volně žijících zvířat v cirkusech, s tímto stanoviskem nesouhlasí a vyzývá KVL ČR k přehodnocení stanoviska. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat22.11.2018 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Rozšíření velkolomu Bílina jde proti kotlíkovým dotacím a snahám o zlepšení ovzduší a zdraví. Probíhající dokumentace EIA na MŽP o tom mlčí

Aktuálně probíhající posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) na rozšíření těžby uhelného velkolomu Bílina na Teplicku [1] opomíjí kromě dopadů na změnu klimatu [2] také fakt, že Bílina bude v budoucnu jediným zdrojem hnědého uhlí pro domácnosti v ČR [3]. Rozšíření velkolomu by tak mělo významné negativní dopady doslova v celé ČR a jde přímo proti politice Ministerstva životního prostředí, které vyčlenilo už deset miliard korun na kotlíkové dotace, aby snížilo znečištění z lokálních topenišť. Posuzování vlivů končí už za týden, 30. listopadu. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat22.11.2018 - Praha [Ecobat]
Díky BATERKOMÁNII narostl sběr baterií o 70 % a na charitu půjde přes 105 tisíc korun

Celkem 9 505 kilogramů baterií se od dubna do října vybralo ve 20 městech zapojených do soutěže BATERKOMÁNIE v Kraji Vysočina. Její organizátoři, kterými byly Kraj Vysočina a nezisková společnost ECOBAT, před zahájením projektu slíbili, že za každý odevzdaný kilogram věnují 10 korun na charitativní projekty v kraji. Díky tomu bude 95 505 korun rozděleno mezi 3 vybrané projekty, a to konkrétně na pomoc školačce Adélce z Polné, která trpí autismem, dále na pomoc postiženému Ríšovi z Třeště a na aktivitu „Zasaď svůj strom“ v Počátkách. Původně avizovaný finanční příspěvek navíc organizátoři ještě navýšili o 10 000 korun, a to umožnilo z BATERKOMÁNIE přispět i na tělocvičnu pro Denní stacionář Bludiště v Chotěboři. Celý text ::regionální rozvoj::
 

Vybrat22.11.2018 - Praha [Recykohraní]
Mladí vědci v Jihomoravském kraji se učili likvidovat ropnou havárii

Vzdělávací program Recyklace očima mladého vědce zavítal v průběhu října a listopadu do 4 škol v Jihomoravském kraji. Konkrétně do Základní školy Znojmo, ZŠ Marie Kudeříkové ve Strážnici, ZŠ Rousínov a ZŠ Dambořice. Cílem programu je vést děti ve školách k třídění a recyklaci baterií a elektroodpadu. K důležitosti ochrany přírody však jeho lektoři přistupují mnohem hlouběji. Ukazují žákům vliv člověka na přírodu a vedou je k tomu, aby si uvědomili, jaké mohou být následky nevhodného lidského chování. Organizátorem je obecně prospěšná společnost Recyklohraní. Finančně byl podpořen Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat22.11.2018 - DĚČÍN [Arnika]
Ministr chce vyjednat kompenzace za jez u Děčína v zahraničí. Podle Evropské komise jsou nepřijatelné

Ministr životního prostředí Brabec slíbil, že s německou vládou a Evropskou komisí projedná, zda je možné kompenzovat zničení přírody výstavbou jezu u Děčína mezistátně. To má ale háček. Podle podmínek Evropské komise i samotného Ministerstva životního prostředí je takový postup k ochraně přírody nepřijatelný. Ministr Brabec pouze přináší sliby, které nemůže splnit. Správa národního parku České Švýcarsko minulý pátek kompenzační opatření odmítla. Její klíčové rozhodnutí musí česká vláda respektovat a přípravy vybudování plavebního stupně u Děčína zastavit. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat21.11.2018 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Svaz průmyslu chce vyšší daň z uhlí. Hnutí DUHA to vítá, ale varuje před jinými jeho návrhy

Dnes zveřejněné programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na léta 2018-2019 fakticky požaduje zvýšit energetickou daň na fosilní paliva (zejména uhlí) spalovaná v malých výtopnách a hlavně domácích kotlích a kamnech [1], která bude motivovat zejména domácnosti k opuštění tohoto paliva. Podobné řešení je součástí i nedávno zveřejněného komplexního plánu Hnutí DUHA k zásadnímu snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění [2]. Prohlášení průmyslu uvádí: "V souladu se Státní energetickou koncepcí a s cílem dosáhnout odklonu od užití uhlí v konečné spotřebě v domácnostech prosazovat srovnání ekonomických podmínek účinných centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit." a "...prosazovat odpovídající promítnutí externalit včetně ceny emisí skleníkových plynů do nákladů na využití fosilních paliv využívaných mimo zařízení EU ETS" [3]. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat21.11.2018 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Poslanecký výbor pro životní prostředí vyzývá vládu, aby řešila příčiny krize našich lesů

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny dnes jednomyslně vyzval vládu k řešení příčin současného stavu lesů a smrkové kalamity. Vláda se přitom dosud zabývala téměř výhradně řešením následků, nikoli příčin kalamitního stavu. Výzva poslaneckého výboru tak může znamenat změnu dosavadního kurzu, který se trvalou udržitelností českých lesů nezabýval. Již v červnu tohoto roku vyzval Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny vládu České republiky k řešení příčin stavu lesů a kůrovcové kalamity, odpovídající reakce však dosud nenastala [1]. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat21.11.2018 - PLZEŇ/PRAHA [Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem]
Tisková zpráva – Bezplatné testy na HIV/AIDS v celé ČR

Poslední listopadový týden bude opět patřit testování na infekci virem HIV a žloutenky typů B a C. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem se znovu zapojí do Evropského testovacího týdne – a přidá se tak k více než stovce organizací z 53 zemí světa, které se v letošním roce této mezinárodní preventivní akce zúčastní. Celý text ::sociální oblast::
 

Vybrat20.11.2018 - BRNO [FSC ČR]
Jak je možné pomoci připravit české lesy na negativní dopady klimatické změny ukázala konference FSC v Křtinách

O výhodách přírodě blízkého hospodaření při přípravě lesních majetků na klimatické změny dnes diskutovali lesníci, akademici a zástupci dřevozpracovatelského průmyslu na konferenci nazvané „Certifikace FSC: Příležitost pro vlastníky lesů i dřevařský průmysl“, kterou zorganizovala na zámku v Křtinách česká národní kancelář mezinárodní organizace FSC (Forest Stewardship Council). Akce se zúčastnily více než tři desítky hostů, včetně zástupců Ministerstev zemědělství, průmyslu a obchodu, významných českých i zahraničních dřevozpracovatelských firem, stejně jako majitelů českých FSC certifikovaných lesů, kteří se na konferenci podělili o praktické zkušenosti s certifikátem FSC. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat20.11.2018 - Praha [Zelený kruh]
Uhlí z Bíliny není potřeba a těžba by poškodila lidi i přírodu, shodly se odborné vládní výbory

Ministerstvo životního prostředí právě posuzuje dopady na životní prostředí u záměru rozšíření těžby na velkolomu Bílina za limity stanovené v roce 1991 (a upravené v roce 2008). Rozšíření velkolomu přitom není pro potřeby energetiky nutné a mělo by zbytečný negativní vliv na klima, ovzduší, krajinu i obce. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat20.11.2018 - Strnady [VÚLHM, v.v.i.]
Jasany ohrožuje zákeřná houba, je třeba ji odhalit v raném stádiu

Jasan patří v České republice mezi nejvýznamnější listnaté dřeviny. V současné době se podílí na skladbě lesa 1,4 %. Plocha všech lesních porostů s jasanem činí 218 tisíc hektarů. Celková plocha lesních porostů jasanu zahrnuje celkem 40 822 hektarů (ÚHÚL). Tato čísla se ale časem můžou snížit. Na vině může být nekróza jasanu, způsobená vřeckovýtrusou houbou voskovičkou jasanovou. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat19.11.2018 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Změna klimatu již silně zasahuje naše životy. Zpráva o životním prostředí ČR 2017 zítra na vládě

Na životě v ČR se v posledních letech výrazně projevují změny klimatu - sucha, rizika přívalových dešťů či vichřic, ale třeba také letní smogy kvůli vlnám veder a odumírání smrkových lesů. To je hlavní zjištění aktuální Zprávy o životním prostředí ČR (za rok 2017), kterou bude zítra na vládě prezentovat ministr životního prostředí a vicepremiér Richard Brabec. Zpráva také ukazuje pozitivní fakt, že ekologickými řešeními a technologickými inovacemi se daří snižovat zatížení životního prostředí, i když zároveň prosperuje ekonomika. Nejlepším příkladem je výrazně nižší vypuštění znečištění do ovzduší i vody, které trvale klesá již tři desítky let. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat19.11.2018 - PRAHA [Arnika]
Spolky výstavbu neblokují, vyplývá z analýzy Arniky. Na vině jsou úřady a jejich nedodržování lhůt

Z výzkumu nevládní organizace Arniky vyplynulo, že občanské spolky podaly žalobu pouze v 0,025 % případů povolování staveb. Prokázalo se, že obviňování spolků nemá racionální základ. Není pravda, že by spolky ve velké míře účelově blokovaly výstavbu a byly příčinou zpožďování důležité infrastruktury a bytů v České republice. To stále častěji tvrdí část politiků a přidávají se k nim investoři s příběhy o údajném vydírání, jehož se měli stát obětí. Pro taková tvrzení chybí jakékoliv důkazy. Na vině průtahů jsou chyby úřadů a jejich nerespektování zákonných lhůt. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat19.11.2018 - Praha [Zvonečník, z.s.]
Rušení jednorázových plastů

V současnosti běží kampaně za omezení jednorázových plastů. Argumentuje se hlavně množstvím plastů v oceánech, k regulaci je připravená rovnou evropská směrnice a změny jsou i v českém parlamentu. Zvonečník apeluje ke konkrétním materiálům a řešením. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat16.11.2018 - Plzeň [Svoboda zvířat]
Zvířata v cirkusech trpí! Máme důkazy, říkají aktivisté.

Zasíláme Vám tiskovou zprávu ze dne 16.11. od spřátelené organizace Kolektiv pro zvířata. ČR - Aktivisté několik posledních let sbírali záběry z různých českých cirkusů. Ty dokazují, že zvířata nejsou v pořádku. Jedná se o stereotypní chování, což je vyjádření vnitřního utrpení zvířete, které si uvědomuje svou frustraci nebo úzkost a je jedním z příznaků stresu u zvířat. Došlo tak také k porušení § 1 vyhlášky č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat, protože chovatel je povinen zajistit takové podmínky, aby ke vzniku stereotypního chování nedocházelo. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat16.11.2018 - Praha [RespON]
Jak ulehčíme přírodě? Voskovými ubrousky a domácí kosmetikou!

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 18:30 h se v Kampusu Hybernská uskuteční Večer udržitelnosti s tématem Udržitelná spotřeba. Akci, která propojí workshopy ve stylu ‚vyrob si sám‘ s projekcí filmu A Simpler Way (Jednodušší cesta), pro veřejnost pořádá dobrovolnická skupina RespON ve spolupráci s Ozvěnami Ekofilmu. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat15.11.2018 - PRAHA [Děti Země]
Nová kniha mapuje boj ekologického hnutí za svobodu před rokem 1989 i po něm

Tisková zpráva spolku Arnika o knize Ivana Makáska "Moje léta s Nikou", která mj. popisuje i vznik Dětí Země v září 1989 a počátky jejich činnosti Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat15.11.2018 - PRAHA [Arnika]
Nová kniha mapuje boj ekologického hnutí za svobodu před rokem 1989 i po něm

Přírodovědec Ivan Makásek v Praze představil knihu Moje léta s Nikou. Popisuje vývoj ekologického hnutí od 70. let z pozice šéfredaktora časopisu o ochraně přírody Nika, který založil a vedl dvacet šest let. Autor líčí také spory ekologických aktivistů s komunistickou mocí, jejich činnost na pokraji ilegality a významný podíl na událostech, které vedly k pádu režimu v roce 1989. Celý text ::životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1221 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

Z webové dílny Ecn

1 2 3 4 5
  1. media4us.cz
  2. ekolist.cz
  3. biofarma.cz
  4. www.amelie-os.cz
  5. romea.cz

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz