Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zastupitelé ODS a ČSSD – lhostejnost k názorům veřejnosti

14.11.2005
PRAHA [Občanská sdružení Wuchterlova, Eko Břevnov, Občanská iniciativa Letná – Bubeneč/Ochranné sdružení nájemníků na Praze 6]
Autor: Petra Kolínská, tel: 776 55 20 22

Zastupitelé koalice ODS a ČSSD na Praze 6 během pátečního mimořádného jednání o problematice Městského kruhu neodpověděli na dotazy občanů a dál prosazují stavbu, která vážně poškodí centrální oblast Prahy 6.

Ani občané, kteří vytrvali až do konce pátečního jednání mimořádného zastupitelstva v půl jedné v noci, se nedočkali od zastupitelů ODS a ČSSD odpovědí na vážné otázky a výhrady, které se týkají plánované výstavby Městského okruhu v úseku Strahovský tunel – Pelc-Tyrolka.

Vedení radnice MČ Praha 6 si na jednání, kterého se zúčastnilo přes 400 občanů, pozvalo projektanty a politické reprezentanty hlavního města, ale ani starosta Chalupa, ani zástupkyně starosty, která odpovídá za dopravu na Praze 6, J. Trnková nereagovali na žádný z předložených argumentů.

Všechny návrhy iniciátorů výzvy (1) i kompromisní návrhy Evropských demokratů byly zamítnuty. „Rok před volbami je to pro občany Prahy 6 důležitá zpráva - zastupitelé ODS a ČSSD odmítli mj. i žádost, aby na internetu a v informačních kancelářích byly k dispozici podrobné informace o počtu aut v ulicích a o tom, v jakých ulicích a o kolik jsou překračovány limity znečištění vzduchu,“ komentovala výsledek jednání Petra Kolínská se sdružení Wuchterlova.

Iniciátoři výzvy se do konce roku obrátí na zastupitele hlavního města Prahy. Ti totiž při schvalování rozpočtu na příští rok rozhodnou, zda bude město investovat do problematického úseku Městského okruhu.
Všechny důležité informace k problematice Městského : http://www.praha6.ecn.cz.

Poznámky:
(1) Návrh usnesení k velkým silničním stavbám na území Prahy 6 – viz příloha

Kontakt pro novináře:
Petra Kolínská
tel.: 776 55 20 22

=============================================
Návrh usnesení k velkým silničním stavbám na území Prahy 6
Pro mimořádného jednání zastupitelstva Městské části Praha 6, které se koná 11. listopadu 2005

Zastupitelstvo Městské části Praha 6

I. Bere na vědomí obavy občanů z negativních důsledků plánované výstavby a zprovoznění Městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka na život v Praze 6 vyjádřené v petiční akci a na základě projednávaných skutečností upravuje svá předchozí usnesení (zejména usnesení Rady č.1226/04, 1421/04), která se týkají
Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka,
Břevnovské radiály,
Radiály Svatovítská-Jugoslávských partyzánů,
Obchvatu Vítězného náměstí Evropská – Svatovítská
a tzv. odlehčovací komunikace v úseku Papírenská – Za elektrárnou

a

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 6 prosazovat pozastavení příprav výstavby uvedených staveb do dokončení severozápadní části silničního okruhu, které bude respektovat výsledky procesu EIA z roku 2002.

2. Radě MČ Praha 6 požadovat na hlavním městě Praze u staveb uvedených v bodě I posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., a respektovat jejich výsledek.

3. Radě MČ Praha 6 požadovat na hlavním městě Praze přednostní financování prodloužení trasy metra A, které je dle výsledků mimořádného zastupitelstva Městské části Praha 6 ze dne 17. ledna 2005 prioritou Prahy 6, a dát tak přednost rozvoji dopravy veřejné před dopravou individuální.

4. Starostovi MČ Praha 6 Mgr. Tomáši Chalupovi zajistit u staveb uvedených v bodě I v informačních kancelářích a na oficiálních webových stránkách Městské části Praha 6 zveřejnění
a) schválené dokumentace v úplném znění a všechny aktuálně projednávané podklady;
b) údajů Ústavu dopravního inženýrství o denním průměrném počtu automobilů projíždějících v ulicích Patočkova, Svatovítská, Jugoslávských partyzánů, Evropská, Milady Horákové oběma směry a porovnání s nejnovějšími odhady o zátěžích pro výše jmenované komunikace po dostavbě silničního a městského okruhu v severozápadním segmentu města;
c) názvů ulic na území Městské části Praha 6, kde jsou překračovány limity znečištění ovzduší a hlukové limity s uvedením naměřených, případně vypočtených hodnot.

5. Radě MČ Praha 6 v návaznosti na výsledky procesu EIA staveb 518, 519 (MŽP č.j.: NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o. ze dne 30. dubna 2002 ) zajistit vypracování studie místního spojení Prahy 6 a Prahy 8 středně vysokým mostem Sedlec – Bohnice s preferencí tramvajové dopravy.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

15. 11. 2005

Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz