Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Projekt splavnění Labe do Pardubic: Evropská komise žádá vládu o vysvětlení rozporů se směrnicemi na ochranu přírody

31.8.2004
Tábor [Ekologický právní servis]
Autor: Pavel Doucha, tel: 608 873 437

Evropská komise žádá vládu ČR, aby vysvětlila svůj postup ve věci povolování výstavby plavebního stupně na Labi u Přelouče, který má umožnit splavnění řeky až do Pardubic. Stavba tohoto vodního díla s největší pravděpodobností zničí populace vzácných druhů, přísně chráněných právem ES. Pro tyto své hodnoty bylo území tzv. Slavíkových ostrovů odbornými organizacemi navrženo jako chráněné území evropské soustavy NATURA2000.

O porušení směrnic na ochranu přírody, které jsou pro Českou republiku závazné, informovaly Evropskou komisi nevládní organizace. Ty mají nyní také k dispozici kopii dopisu, v němž Komise vyzývá vládu ČR, aby doložila, že v průběhu povolování této stavby byly dodrženy příslušné články Směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Česká republika má zejména doložit, že neexistuje jiné řešení stavby, které by nemělo tak závažné dopady na ochranu přírody.

Pokud by Česká republika rozpory se směrnicí náležitě nevysvětlila, může s ní Komise zahájit řízení o porušení práva ES, které může skončit až u Evropského soudního dvora vysokou pokutou/1.

„Na Evropskou komisi jsme se obrátili proto, že české úřady nebyly schopné zajistit dodržování právních předpisů na ochranu přírody. Podlehly nátlaku Pardubického kraje a města Přelouč/2. Domníváme se, že tyto orgány nehrají čistou hru. Členem představenstva obchodní společnosti Přístav Pardubice a.s./3 je krajský radní Macela a členkou dozorčí rady je starostka Přelouče Burešová. Tito lidé jsou ve střetu zájmů, neboť mohou ovlivňovat nezávislost rozhodování krajského úřadu a městského úřadu Přelouč ve prospěch společnosti, v jejíchž orgánech zasedají,“ řekl Mgr. Pavel Doucha, který sdružení před Komisí zastupuje. Navíc, podle některých informací, je město Přelouč a Pardubický kraj akcionářem společnosti Přístav Pardubice a.s. „Pokud se tato informace prokáže/4, jde podle nás je to nepřijatelný střet zájmů. Město a kraj chtějí přirozeně zhodnotit svůj finanční vklad do této společnosti a dělají všechno proto, aby se stavba plavebního stupně povolila. Nehájí tedy veřejný zájem, ale pouze svůj finanční zájem. Jak mají pak nezávisle a objektivně rozhodovat ve správních řízeních o povolení stavby?“, ptá se Mgr. Doucha.

Podle interní informace z ministerstva životního prostředí, kterou mají ekologické iniciativy k dispozici, bylo území Slavíkových ostrovů na nátlak kraje a města Přelouče vyřazeno ze seznamu navrhovaných chráněných území NATURA 2000. „Tento postup je také v rozporu se směrnicemi, neboť území Slavíkových ostrovů splňuje všechna vědecká kritéria, nezbytná pro zařazení do sítě NATURA 2000. Budeme o tom informovat Evropskou komisi,“ komentoval to Mgr. Doucha.

Kontakt:
Mgr. Pavel Doucha
Ekologický právní servis Tábor
e-mail: tabor@eps.cz
tel: 608 873 437

1/ Jedná se o proces, který upravuje ve svém čl. 226 Smlouva o založení Evropských společenství. Podle něj může Komise žalovat členských stát Společenství před Evropským soudním dvorem, jestliže shledá, že porušuje závazné předpisy Společenství.

2/ Ministerstvo životního prostředí např. dvakrát odmítlo udělit výjimku, která by povolení stavby umožnila. Všechny odborné podklady shromážděné ministerstvem nasvědčují, že stavba bude mít na chráněné populace likvidační dopady. Napotřetí ministerstvo nátlaku podlehlo a ministr Ambrozek výjimku vydal s odůvodněním, že pro chráněné druhy (zejm. motýli rodu Maculinea) budou vybudovány náhradní biotopy. To je však podle vyjádření českých i zahraničních odborníků nesmírně složitý úkol, který se dosud nikde na světě nepodařilo nikomu zrealizovat.

3/ Cílem této společnosti je vybudovat v Pardubicích říční přístav a překladiště zboží. Tento plán nelze zrealizovat bez stavby plavebního stupně Přelouč.

4/ Ekologický právní servis se na Pardubický kraj a město Přelouč obrátil s žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádá o sdělení, zda jsou tyto subjekty akcionářem společnosti Přístav Pardubice a.s. Na podané žádosti dosud nikdo nereagoval, krajský úřad přitom už překročil zákonem stanovanou lhůtu pro odpověď.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz